Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp21 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

SISTEM KASTI

VAŽNO SHVATANJE STVARNOSTI

    Naši predci su shvatali da mogućnosti i kapacitet pojedinca variraju direktno sa njegovim ili njenim evolucionim nivom. Neka iskvarena forma ove drevne mudrosti bila je sačuvana za nas u Hindu sistemu kasti. Naravno, danas je moderno denucirati Hinduski sistem kasti kao loš i prosto neuk, ali imajući u vidu kakvi su današnji Hindusi ovo je verovatno istina. Ali originalni sistem kasti, koji su osmislili Arijevci koji su stvorili veliku civilizaciju drevne Indije, teško da je bio tako neuk. On je bio, a i sada je, najvažnije razumevanje stvarnosti. Ovde možemo istaći da mnogi istoričari pravilno osećaju da je taj Hindu kastinski sistem bio osmišljen da spreči mešovite rasne brakove  između Arijevske vladajuće aristokratije i obojenih Indiskih aboridzana. Dok je sam sistem kasti najverovatnije bio primenjivan za ovu svrhu, dalja istraživanja pokazuju da je originalni koncept sistema kasti u stvari bio razlika u evoluciji.

    Skorašnja arheološka otkrića su pokazala da kultura, religija i vrednosti Arijevaca iz drevne Indije dolaze iz zajedničkog izvora  sa njihovom Arijevskom braćom, našim sopstvenim predcima iz severno-istočne Evrope.

    Kao i što se moglo očekivati, naši predci su imali sistem kasti veoma sličan sa njihovom Indo-Arijevskom braćom. Ipak, kako naši predci nisu živeli unutar stalno rastuće mase tamnoputih domorodaca, možemo videti da je originalni Arijevski sistem kasti, sa očiglednom primenljivošću na Rasu,  bio osmišljen da označi individualnu evoluciju - nešto od neprocenjive vrednosti za današnje Rasne aktiviste u njihovom regrutovanju, propagandi ili evoluiranju kapaciteta pojedinaca ka odgovornosti i poverenju.

    Pre više od hiljadu godina naši predci su istakli njihovo shvatanje i poimanje kastinskog sistema u alegoričnoj poemi pod nazivom Rigsthula.

 

RIGSTHULA

    Rigsthula opisuje kako je severnjački Bog Heimdal (inače poznat kao “najbelji” Bog od svih Nordiskih Bogova) došao na zamlju, i koristeći ime RIG posetio tri različita ljudska para. Ovaj Bog je prvo svratio u obskurnu straćaru u kojoj su živeli, pod najprimitivnijim uslovima, Ai i Edda (Pradeda i Prababa). Pošto je učestvovao u njihovom slavlju i prehrani sa nekom degenerativnom hranom u trajanju od tri dana, Heimdal/Rig je otišao. Ustvari, tokom njegovog boravka među njima Rig je spavao sa Eddom, i kako to obično biva devet meseci kasnije Edda je rodila sina. Dete je bilo tamnoputo i deformisano, sa izrazito crnom kosom i tamnim očima; dali su mu ime Thrall. Thrall je postao predak svih budućih Thrallova, koji direktno odgovaraju Hinduskoj Šudra kasti, koja je kasta najcrnjih robova i slugu.

    Rigova sledeća poseta je bila na farmi koju su naseljavali Afi i Amma (Deda i Baba). Pošto je tri dana učestvovao u njihovom veselju hraneći se njihovom već više prihvatljivijom hranom Rig/Heimdal je otišao dalje. Naravno, devet meseci kasnije Amma je rodila sina; dete svetlih očiju i oblih obraza koje su nazvali Karl. Karl je postao predak svih Karlova, koji odgovaraju direktno Hindu Vaišja kasti; kasti zemljoradnika, zanatlija i trgovaca.

    Na kraju Rig je došao u veliku kuću u kojoj su živeli  Fathir i Mothir (Otac i Majka). Posle svetkovine i gošćenja sa njihovom odličnom hranom Rig je otišao. Devet meseci kasnije Mothir je rodila svetlo-kosog sina koga prozvaše Jarl. Naravno, Jarl je postao predak svih Jarlova, koji odgovaraju direktno Hindu Kastrija kasti, to jest kasti kraljeva i ratnika.

    Kasnije Rig se vratio do te velike kuće i obznanio je da je on pravi Jarlov otac. Zatim je naučio Jarla misterijama Runa. Jarl je ovu mudrost kasnije preneo svome najmlađem sinu Konu - ali ne i svojoj ostaloj deci. Ovde možemo videti da visoko razvijeni Jarli imaju kapaciteta da razumeju jedinstvo sa Bogovima , što će reći da evoluiraju još više: ka Nadljudskim vrstama. Nažalost, ostatak Rigsthule je izgubljen i priča se završava ovde. Ali mi možemo razumno da predpostavimo da je Kon svoje znanje o misterijama Runa preneo dalje svome sopstvenome najmlađem sinu... i da Kon odgovara Hindu Brahman kasti; kasti sveštenika i mudraca.

    Neki intepretiraju ovu poemu kao stvaranje ljudskih rasa, i ovo može biti jedan nivo njenog značenja ali ovakve alegorije iz starina često imaju značenje i na  po nekoliko nivoa. Ipak, pesnikova zamisao o napredovanju kasti od Prababinog Thralla preko Babinog Karla pa do Majkinog Jarla, i zatim od Jarla do njegovog najmlađeg sina Kona, daje nam osećanje  o ljudskoj prirodnoj evoluciji tokom vremena. Evolucija se odvija od najniže kaste u prastarim vremenima, do najviše kaste u budućnosti.

 

INDIVIDUALNI EVOLUCIONI NIVOI

    Svaki pojedinac, bez obzira na njegovu rasu, je na određenom evolutivnom nivou. Postoje četri osnovna evoluciona nivoa, koji blisko odgovaraju četri tipa kasti. Tu su, naravno, i različiti nivoi u svakom bazičnom nivou kao i različite kombinacije ovih nivoa - što nekako može postati i komplikovano. Ipak, sa shvatanjem osnovnih evolutivnih nivoa i nešto inteligentnog proučavanja, može se razumno prosuditi o evolucionom nivou svakog pojedinca. Važno je da se shvati da individue na određenom nivou evolucije operišu na određenom nivou energije, i da ta energija odgovara njegovim ili njenim željama i mogućnostima, kao i da ograničenja ili prednosti odgovaraju njegovom ili njenom punom kapacitetu.

    Kasta koju su naši predci nazivali Thrall je zasigurno na najnižem evolucionom nivou, i tako je i na najnižem energetskom nivou. Pojedinci na ovome nivou prosto nemaju kapaciteta (energije ili želje) za bilo kakvom motivacijom izvan zadovoljavanja najprimitivnijih ljudskih potrebakao što su: hrana, sklonište, sparivanje i razmnožavanje. Kao rezultat, njihove sklonosti su ka slugeranjstvu ili prostim radnim pozicijama koje zahtevaju njihovo blisko nadgledanje. Thrallovi generalno imaju opseg za nisku inteligenciju, tek nekoliko mogućnosti i veoma mali kapacitet za veštine ili samo-pouzdanost. Oni su poznati po njihovim željama za samozadovoljenjem i njihovim nedostatkom ambicija. Naravno, ova kasta je veoma uobičajna među nižim rasama, ali ona polagano raste unutar naše sopstvene Bele Rase i to ne samo zbog generacija bezumnog uzgajanja već i zbog dramatično velike upotrebe droga i alkohola.

    Kasta koju naši predci zvaše Karlima je na mnogo višem evolucionom nivou. Pojedinci na ovome nivou su motivisani sopstvenim interesima i ličnom korišću. Njihove želje vode ih ka sakupljanju imovine i statusa, i oni imaju kapaciteta i dovoljno energije da zadovolje ove njihove želje. Karli su obdareni samo-pouzdanjem i veštinama. Oni naginju da postanu zanatlije, biznismeni, seljaci ili zabavljači. Karli variraju od osrednje do razumno visoke inteligencije, u osnovi su samo-pouzdani i imaju kapaciteta za sva zanimanja koja zahtevaju veštine kao i za rukovodeće pozicije.U našoj rasi je oduvek bilo velikog broja visoko razvijenih Karla, čija je zasluga u mnogome za našu visoku civilizaciju i ekonomsku stabilnost. Ipak, zbog generacija nepravilno uzgajanih, preterane upotrebe alkohola i droga, ova kasta se osipa unutar Bele Rase - i biva zamenjena ne-Arijevskim (azijatskim) imigrantima.

    Kasta koju su naši Predci nazivali Jarlima je na vrlo visokom evolutivnom nivou. Individue na ovome nivou su otpočele da napreduju izvan želja za skupljanjem imetka i statusa, a to je izvan ego-centričnih želja. Dok Jarli imaju energije i kapaciteta za bilo koju poziciju koju zaokupljaju Karli, baš kao što i često drže takve pozicije, njihove želje ih vode prema višim idealima. Jarli su u duhu pravih ratnika, i često su drogovoljni da polože svoje sopstvene živote - ili žrtvuju svoju imovinu i status za svoje najviše ideale.

    Jarli su visoko inteligentni i njihove najdublje želje vode ih ka polju idealizma, kao što je politički aktivizam , društvena dobrobit i, naravno, pravo ratništvo. Dok svaka postojeća rasa ima svoje Jarle, oni nisu brojni u svakoj od rasa.  Tradicionalno, Arijevci ih imaju više nego svi ostali. Pa ipak, mnogi Arijevski Jarli su pogrešno upućeni u aktivnosti koje sabotiraju njihovu sopstvenu rasu - ovo uključuje rane hrišćanske propovednike baš kao i današnje aktiviste za “Ljudska Prava”. Nažalost, mnogi od Jarlova su podlegli bezumnom uzgoju, drogama ili preteranoj upotrebi alkohola što je njih i njihovo potomstvo redukovalo na nivo Thrallstva! Također, mnogi od ovih najboljih ljudi su navedeni na krivi put aktivizma “mračnog doba” koji je poguban za evoluciju na planeti Zemlji.

    Kasta koju su naši Predci simbolizovali Konom je na najvišem evolutivnom nivou. Ova Kasta je kompletno evoluirala iznad sebičnosti i ega, sposobna je za razmišljanje i delovanje u skladu sa unutrašnjom svesnošću. Ovaj evolutivni nivo je vrlo, vrlo redak... Koni su vrlo disciplinovani, neverovatne inteligencije, nesalomive volje i često ispoljavaju nadljudske moći uma i snage. Kon je Ubermensch, Nadljudska vrsta, i postoje mnogi rasličiti nivoi ove kaste. Možemo videti da su mnogi heroji iz starine (ako ih osmotrimo izvan sujevernih prepostavki neukih tokom vremena) bili dosegli ovaj evolucioni nivo. Ipak, danas kasta Kona je retka. Konovi uobičajno vole da rade u osami da bi uzdigli i poveli čovečanstvo nazad ka harmoniji sa Prirodom. Raditi otvoreno za čovečanstvo na političkom ili društvenom nivou je vrlo teško u ovome vremenu, dok snage mračnog doba jos uvek kontrolišu svetske informacione centre i one neće žaliti nikakvog napora da omrazom okrenu mase protiv takvog dobročinioca. 

    Dok kaste ili evolutivni nivoi, mogu da se podudaraju sa zanimanjem, ekonomskom pozicijom, obrazovanjem ili rođenjem, ovo nije uvek dobar pokazatelj. U današnjem društvu ovakve pozicije mogu biti vrlo pogrešne. Pravi Jarl može da ima radnički posao, opet nemajući interesovanje za novac ili društveni status već rezervišući njegove ili njene moći i energiju isključivo za najviše ideale. Istovremeno, prosti Karl može predvoditi tvrdokornu rasnu grupaciju ili idealistički-orijentisanu organizaciju, ali jedino koristeći prednost toga što je “krupna riba u maloj posudi” pošto je mnogo više zainteresovan za status koje mu ovo daje nego za iskreni idealizam. Pravi pokazatelj evolucionog nivoa je pravi idealizam i količina egocentričnosti. Ono što se mora istaći je da nije dovoljna samo količina energije, već što je i monogo važnije - kako se ta ista energija usmerava, to jest: da li su energija i želje skoncentrisane na samoga sebe ili izvan sebe.

    Jasno shvatanje evolutivnih nivoa je vrlo važno i vredno prilikom odlučivanja o kapacitetu individua za njihovu odgovornost i poverenje. Mi preporučujemo da svi Arijevci, posebno naše vođe i rasni aktivisti, budu vrlo dobro upoznati  sa ovim!

Napisao: Jost Turner

Prevod: DE AR

   

STARA, DOBRA LATINSKA IZREKA JASNO KAŽE:

“HIS NIGER ES; HUNC TU, ROMANE, CAVETO!”

...ILI ŠTO BI SE REKLO

NA SRPSKOM JEZIKU:

“ON JE CRN, ČUVAJTE GA SE RIMLJANI!”

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski