Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp21 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Ne matrijalizmu 

 

    Oduvek i kroz sva vremena čovek je obožavao materijalizam i bio sklon da razume i vidi slobodu samo ako sebe obezbedi novcem pomoću svih sredstava. Ali te težnje se ipak nisu tako otvoreno pokazivale i bile jedina svrha u životu, kao što je to slučaj u našem 20. veku. “Svako za sebe i jedino zbog sebe, i svaki dodir sa ljudima jedino zbog sebe” – to je na našu veliku žalost moralni moto i princip većine današnjih ljudi i to ne loših ljudi, već ljudi radnih koji ne kradu i ne ubijaju. To današnje materijalističko društvo u kome živimo popularno nazivamo Novi Svetski Poredak. A opadanje bratstva belih ljudi, nemilosrđe prema nižem sloju i eksploa-tacija sirotinje od strane bogataša – podrazumeva se da svega toga bilo i ranije, ali se to nije uzdizalo na stepen pravde i nauke; sada se to smatra vrlinom. Dakle nisu uzalud svuda po berzama gospodari Jevre-ji, niti uzalud oni upravljaju kapitalima, niti su uzalud oni svedržitelji kapitala, nisu uzalud oni alfa i omega međunarodne politike!

    Šta će biti ubuduće, znaju Jevreji – bliži se njihovo carstvo, njihovo potpuno carstvo! Bliži se konačna pobeda jevrejske ideje. “Odeli se od svih naroda, izgradi svoju osobenost, i znaj da ćeš otada biti jedini u Boga! Ostale pak uništi ili ih pretvori u svoje robove ili ih eksploatiši. Veruj u pobedu nad celim svetom; veruj da će ti se svi pokoriti. Gnušaj se svih i nisakim se ne druži. I ako izgubiš zemlju svoju, i političku ličnost svoju, ako budeš rasejan po celoj zemlji i među sve narode, sve jedno – veruj u ono što ti je obećano, jednom zauvek, veruj da će se tako zbiti, a međutim živi i gnušaj se, ujedinjuj se, eksplo-atiši i čekaj, i čekaj”. To je o njima nekad napisao Dostojevski. Eto u čemu je suština te ideje pred kojom će se ukloniti osećanja časti, pravdoljublja, žeđi za istinom, nacionalni i rasni ponos evropskih naroda. Bliži se materijalizam, slepa, životinjska žud za ličnim nagomilavanjem novca, bez obzira na način; to će se smatrati kao primarni cilj. Taj nepra-vedni, neprirodni i izveštačeni sistem trke za novcem vodiće jedino u mrak i dekadenciju, tj. mamonizam. Međutim, postoji spasonosni put, put svetlosti i idea-lizma. Tu svetlost  i  tu težnju idealističkom cilju nudi

 

 

 

rasonalizam uz pomoć što tešnjeg moralnog i brat-skog jedinstva belih ljudi, i što je najvažnije povratku večitim zakonima Prirode. Da bi se krenulo tim putem, ka toj svetlosti, i ostvario taj cilj morate promeniti sami sebe, sopstvenom voljom – samim tim promenićete i hiljade drugih. Taj pravedan, prirodan i nov način življenja u društvu kome mi rasonalisti težimo zove se NOVI POREDAK. Zato, da nas Jevreji ne bi pobedili, uspostavili svoje car-stvo i ostvarili svoje mračne i neprirodne ideje – postanite deo rasonalističkog pokreta. Promenimo svet, obezbedimo bolji svet za našu rasu i našu decu; recite neopozivo – NE materijalizmu.

 

Vuk

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski