Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp31 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

TERORISTA JE SVAKO KO...

Terorista je svako ko, kada se konfrontira sa tenkom, topom i bacačem plamena,

baci kamen.

Terorista je svako ko poseduje kamenje.

Terorista je svako ko živi na zemlji koja sadrži kamenje.

Terorista je svako ko gleda u kamenje.

Terorista je svako ko čak razmišlja o kamenju.

Terorista je svako ko je u vezi sa bilo kojim od ova dva.

Terorista je svako ko zna bilo koja ova dva.

Teroristički grad je svaki onaj koji pravi kamenje, gradi iznad kamenja, ili sadrži

kamenje.

Teroristički narod, ili teroristička zemlja, je ona koja uključuje sve od onoga.

Teroristi moraju biti istrebljeni čak i kada razmišljaju o tome da koriste teror.

Govorim vam ovo zato što je moje ime Levi Limbaughstein, poslat od Boga da

obavestim vas glupe goje o kamenju i njihovoj upotrebi kao oružiju za masovno

uništenje. Ja sam vlasnik kamenja. Moja glava je puna od njih.

TEKST NAPISAO: R. Frenz

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski