Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp28 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

PRIRODNI ZAKON

B: Šta je to prirodni zakon?

A: Instinkt koji nam omogućava da osećamo pravdu.

B: Kako bi ste vi mogli nazvati pravdu i nepravdu?

A: Šta se pojavljuje kao takvo u čitavom univerzumu.

B: Univerzum je sastavljen od mnogo ruku. To je rečeno da u Lacedimonu gde su aplaudirali lopovima za koje su ljudi u Atini bili osuđeni u rudnicima.

A: Zloupotreba reči, spor oko reči, izvrdavanje; lopovluk se nije mogao počiniti u Atini kada je sve bilo zajedničko vlasništvo. Šta vi nazivate lopovlukom bilo je kažnjivo za gramzivost.

B: Bilo je zabranjeno oženiti sestru u Rim. To je bilo dozvoljeno među Egipćanima, Atinjanima i čak među Jevrejima, da oženi sestru na očevoj strani. To je ali sa kajanjem tako da ja citiram tako bednog malog Jevrejskog naroda, koji su uvereni ne služiti kao vladari za svakoga, i koji, stavljaju religiju sa strane, koji nisu bili nikada ništa ali rasa arogantnih i fanatičnih razbojnika. Ali još uvek, prema njihovim knjigama, mlada Tamara, pre nego što je bila silovana od njenog brata Amona, rekla mu je: Ne, moj brate, ne moj da učiniš ovu glupost, ali razgovaraj sa kraljem; jer on neće držati me od tebe..

A: Sve je to uobičajen zakon, proizvoljni običaji, prolaznost te mode: suština ostaje uvek ista. Pokažite mi gde je bilo časno da mi opljačkaju voće od mog teškog rada, gde je prekršeno obećanje, da se laže u želji da me povredi, da okleva, da ubije, da otruje, da se bude nezahvalan prema dobrotvorima, da udari jednog oca i jednu majku kada mu oni nude.

B: Da li ste vi zaboravili da je Žan-Žak, jedan od Očeva moderne Crkve, imao

ovo da kaže: Prvi čovek koji se usudi da ogradi i kultiviše parče zemljje je bio neprijatelj ljudske rase, tako da on treba da bude uništen; i ovo: Plodovi od zemlje su za sve, i ne pripadaju nikome? Zar mi nismo već zajedno istražili ovu divnu simetriju koja je tako korisna za društvo u našem Predavanju Na Jednakosti?

A: Ko je ovaj Žan-Žak? On sigurno nije ni Jovan Krstitelj, niti Jovan Evangelista, niti Džejms Veliki, niti Džejms Manji; To mora biti neki Hunski um koji je napisao ovaj odvratni bezobrazluk ili je to neki loš šaljivdžija, koji hoće da mu se smeju nego što čitav svet treba da ga svhati kao ozbiljnog. Umesto da idu da kvare zemlju mudrih i talentovanih suseda, on je mogao samo da ih imitira; i svaki otac porodice ima da sledi ovaj primer, gledajući uskoro veoma malo osnovano selo. Autor ovih reči liči mi na neku nedruštvenu životinju.

B: Vi mislite onda da vređanjem i pljačkama dobrog čovek koji je okružen svojom baštom i kokoškama trči sa živom ogradom, on je nešto bio priželjkivao u pošovanju prema dužnostima prirodnog zakona?

A: Da, da, još jednom, ovo je prirodni zakon, i to se ne sastoji ni od povređivanja drugih, ili u radovanju pretnjama.

B: Ja zamišljam da čovek voli da povređuje samo zbog svog napredka. Ali tako mnogo ljudi su vodili da gledaju njihov sopstveni interes u povređivanju drugih; osveta je tako nasilna strast, postoje tako katastrofalni

primeri od toga. Ambicija, je još sudbonosnija, ima preplaviti svet sa krvlju, tada kada ja precrtam za sebe užasnu sliku, ja sam iskusio priznanje da je čovek veoma đavo. U venama ja imam u mom srcu osećaj utisak od pravde i nepravde; Atila je izložio propasti Sant Leo, Fokas je laskao Svetom Đorđu na najkukavičkiji način, Aleksandar VI je ukaljan sa tako mnogo incesta, sa tako mnogo ubistava, sa tako mnogo otrovanja, sa kojom je slabostšću Luja XII, koji je nazvao Dobro, čini naj neslavnije i intimno savezništvo; Kromvel čija je dužnost bila da zaštiti bolesnog Kardinala Mazarina, i za kojim je on išao u Francusku da nasledi Čarlsa I, rođaka Luisa XIV, i tako dalje, i tako dalje; hiljadu sličnih primera koje su postavili moje ideje u poremećaj, i sada ne znam ni sam gde se nalazim.

A: Pa, da li će oluja sprečiti naše uživanje u današnjem prelepom suncu? Da li će zemljotres koji je uništio pola grada Lisbona sprečiti nas da putujemo vrlo udobno u Madrid? Ako je Atila bio razbojnik i Kardinal Mazarin hulja, da li to znači da ne postoje prinčevi i ministri koji nisu pošteni ljudi? Zar nije bilo zabeleženo da je u ratu od 1701 godine, Luis XIV konzul bio kompozitor i naj vrliji čovek? Duk de Bolivije, Markiz de Torci, Marečal de Vilijar, Čamilart poslednji koji su prošli kao nesposobni, ali nikada kao nepošteni. Zar ideja o pravdi nije uvek postojala? To je iznad te ideje da su svi zakoni osnovani. Grci us ih nazivali kćerkama od neba, što su samo značili kćerkama od prirode. Zar ne postoji zakon u vašoj zemlji?

B: Da, neki su dobri, neki su loši.

A: Pa, ako ne postoje utisci od prirodnog zakona, da li vi dobijate ideju da svaki čovek ima unutra sebe svoj um koji je odgovarajuće napravljen? Vi morate imati to obrnuto tamo, ili nigde.

B: Vi ste upravu, postoje prirodni zakoni; ali to je još više prirodno da ljudi to zaboravljaju.

A: To je takođe prirodno da jedan bude jednook, grbav, hrom, deformisan, nezdrav; ali ljudi više vole da se druže sa onima koji su dobro napravljeni i zdravi.

B: Zašto onda postoji tako mnogo jednookih i deformisanih umova?

A: Mir! Ali ide članak na Moć.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski