Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp25 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

MRTVE KRAVE PROTIV ŠEST MILIONA MRTVIH JEVREJA

Od naslovljenog članka "Ludilo O BSE" u saznaju Juli-August izdanje od Akcija

Ishrane Zdravog Pisma:

"Da bi smo zaustavili širenje zaraze luda krava, Britanska vlada je

uništila više miliona životinja. Hiljade od hiljade smrznutih krava

prevezeno je i uskladišteno. Planine od kravljih pahuljica --- onoga

što je ostalo nakon mlevenja i ključanja tela životinja --- trebaće više

od decenije da sagore."

Hmmm. Da vidimo. Jedna krava teška je mnogo više, oh, kažimo od sešt do deset jakih ljudi. Tako da milion mrtvih krava bilo bi ekvivalentno sešt do deset miliona ljudi. Molim vas dozvolite mi da napravim istorijsku komparaciju. "Nacisti" su navodno pobili i pretvorili u pepeo sešt miliona Jevreja, kao i dobro poznato ostalih "žrtava", tokom perioda od tri godine u ranoj 1940 godini. Tokom ovog perioda, tehnologija spaljivanja nije čak bila ni senka od onoga što je danas. Takođe, ti zli "Nacisti" su radili pod vrlo striktnom i ograničenom naredbom da kriju njihova zversvta, prema tome čineći njihova "zla dela" otežanim. Još su oni izveli potpuno čudo i bili su sposobni da istrebe i spale više tona mesa u tri godine pre nego što današnja kravlja - mesa - gore spaljena u deset godina. I, prema tome Jevrejima i Jevrejskim "stručnjacima", "Nacisti" nisu čak mogli da samelju i istope njihova tela u pepeo;

Ili su Nacisti zaista izvodili čuda, ili se njihova zverstva nikada nisu desila?

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski