Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp24 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

MOJ POLITIČKI TESTAMENT

od Adolfa Hitlera

Više od trideset godina je prošlo od 1914 godine kada sam ja dao svoj skromni doprinos kao dobrovoljac u Prvom Svetskom Ratu, koji je vodio Rajh.

U ove tri dekade ljubavi i odanosti mom narodu koji su vodili sve moje misli, dela i moj život. Oni su mi dali snage da donesem najteže odluke koje su ikada stajale pred smrtnika. U ove tri dekade ja sam potrošio moju snagu i moje zdravlje.

Nije istina da sam ja ili bilo ko u Nemačkoj želeo rat u 1939 godini. To su želeli i provocirali jedino internacionalni državnici bilo da su Jevrejskog porekla ili da su radili za Jevrejske interese. Ja sam dao suviše mnogo ponuda za ograničenje naoružanja, koje se potomstvo neće suviše kukavički obazirati, zbog izbijanja ovog rata da bude stavljeno umesto mene. Niti sam ja želeo da, posle užasnog Prvog Svetskog Rata, da bude drugi protiv bilo Engleske ili Amerike. Vekovi će proći, ali iz ruševina naših gradova i monumentalna mržnja od onih koji su krajnje odgovorni će uvek rasti nova protiv naroda koji smo mi imali i kome imamo da zahvalimo za sve ovo: internacionalnim Jevrejima i njihovim sledbenicima.

Samo tri dana pre izbijanja Nemačkog-Poljskog rata ja sam predložio predložio rešenje za Nemačko-Poljski problem Britanskom Ambasadoru u Berlinu - internacionalnu kontrolu kao u slučaju Sara. Ova ponuda, takođe, nije bila prihvaćena. Bila je odbijena samo zato što je vladajuća klika u Engleskoj htela rat, zbog komercijalnih razloga i delimično zato što je pod uticajem propagangde koja je stavljena u službu internacionalnog Jevrestva.

Nisam imao nijednu sumnju da ako su narodi Evrope još jednom primorani kao mera podele na blokove u ovom internacionalnom novcu i finansijskih konspiratora, onda će jedinu odgovornost za masakr morati pripasti pravim zločincima:Jevrejima. Niti sam ja ostavio nikoga u sumnji da ovo vreme milioni Evropske dece Arijevskog porekla će umirati na smrt, milioni muškaraca će izginuti u borbi, i stotine od hiljada žena i dece će biti spaljeno ili unirati od bombardovanja u našim gradovima bez pravih zločinaca koji će posle ispostaviti račun, i biti više humani.

Posle šest godina rata, koji će uprkos svim neuspesima, ući u istoriju kao najslavnija i herojska manifestacija od borbe za egzistenciju naroda, ja ne mogu napustiti grad koji je prestonica Rajha. Odkada su naše snage suviše slabe da zaustave neprijateljski napad i odkada kada je naš otpor postao slab zbog stvorenja koja su slepa kao što im nedostaje karakter, ja bih želeo da podelim sudbinu miliona drugih koji su takođe uzeli sami sebe da ostanu u ovom gradu. Ubuduće, ja neću pasti u ruke neprijatelja koji zahteva novi spektakl, predstavljen od Jevreja, za demonstraciju od histeričnih masa.

Ja sam prema tome odlučio da ostanem i tamo da dobrovoljno odaberem smrt kada ja odlučim da pozicija Vođe i Kancelara ne može da se više održava. Ja ću umreti sa radošću u srcu u znanju od nemerljivih dela i dostignuća naših seljaka i radnika i doprinos jedinstvu u istoriji od omladine koja nosi moje ime.

Tako da sam ja duboko zahvalan svima njima i kao sam dokaz je moja želja da oni ne napuste borbu ali da, bez obzira gde, oni nastave bitku sa neprijateljem Otadžbine, odani velikim idealima velikog Clausewitz. Kroz žrtvovanja od naših vojnika i mojih sopstvenih sledbenika sa njima u smrt, zrno brašna je posejano u Nemačkoj istoriji koje će jednoga dana izrasti iz pepela u slavni preporod Nacional Socijalističkog pokreta i istinski ujediniti naciju.

Mnogi od naši naj hrabrijih muškaraca i žena zakleli su se vezom njihovih života do uma do kraja. Ja sam preklinjao, i konačno naredio, njima ne da čine tako ali da igraju njihovu ulogu u budućoj borbi za naciju. Ja sam zatražio od Armije, Mornarice

i Ratnog Vazduhoplovstva da stegnu Nacional Socijalistički duh od otpora naših vojnika po svim mogućim značenjima, sa specijalnim naglaskom na činjenicu da ja sam, kao osnivač i tvorac od ovog pokreta, više volim smrt nego kukavičku rezignaciju ili čak kapitulaciju.

Neka to postane tačka od časti od budućeg Nemačkih Vojnih oficira, kao što je to već u našoj Mornarici, tako da predaja oblasti ili grada ne dolazi u obzir i da, iznad svega drugog, komandanti moraju postaviti sjajan primer posvećenost dužnosti u smt.

Pre moje smrti, ja izbacujem bivšeg Rajsh-Maršala Hermana Geringa iz partije i povlačim ga sa svih prava gde sam ga postavio dekretom od 29 Juna, 1941 godine i po mom Raihstag ukazu od 1 Septembra, 1939 godine. U njegovom mesto ja imenujem Admirala Denica kao Predsednika Rajha i Vrhovnog Komandanta Oružanih Snaga.

Pre moje smrti, ja izbacujem Rajhsfirera S.S. i Ministra Unutrašnjih Dela Hajnriha Himlera iz partije i svih državnih poslova. U njegovo mesto ja imenujem Gaulajtera Karla Hankea kao Rajhsfirera S.S. i Šefa Nemačke Policije, i Gaulajtera Paula Gieslera kao Ministra Unutrašnjih Dela.

Zajedničko učešće od njihove nelojalnosti meni, Gering i Himler su naneli nepopravljivu sramotu celoj naciji što su tajno pregovarali sa mojim neprijateljem bez mog znanja i protiv moje volje, i takođe su pokušali da ilegalno smanje kontrolu Države.

U želji da snabdem Nemački narod sa vladom časnih ljudi koji će ispuniti zadatke dolazećeg rata svi će značiti kod njihovog rasporeda, ja, kao Vođa nacije, imenujem sledeće članove novog kabineta:

Predsednik Rajha: Denic

Kancelar Rajha: Dr. Gebels

Partijski Ministar: Borman

Ministar Spoljnih Poslova: Sejs-Inkvart

Ministar Unutrašnjih Dela: Gaulajter Giesler

Ministarstvo Rata: Denic

Vrhovni Komandant Armije: Šomer

Vrhovni Komandant Mornarice: Denic

Vrhovni Komandant Ratnog Vazduhoplovstva: Grejm

Rajhsfirer S.S. i Šef Nemačke Policije: Gaulajter Hanke

Trgovina: Funk

Agrikultura: Bake

Pravosuđe: Tierak

Kultura: Dr. Šil

Propaganda: Dr. Nauman

Finansija: Šverin-Krosik

Rad: Dr. Hupfauer

Municija: Saur

Vođa Nemačkog Radničkog Fronta i Ministar bez Portfelja: Dr. Lej.

Svi ovi ljudi, uključujući Martina Bormana, Dr. Gebelsa i ostali zajedno sa njihovim suprugama pridružili su mi se po njihovoj sopstvenoj volji, bez želje da napuste glavni grad po bilo kojim okolnostima i spremni su da umru sa mnom, ja sam ih preklinjao da oni uzmu mesto u blagostanju od nacije iznad svih ostalih osećanja. Po njihovom radu i odanom drugarstvu oni će ostati najbliži posle moje smrti kao nada mog duha će nastaviti da postoji zauvek među njima. Pustimo ih da budu sluge ali nikada nepravedno i pustimo ih, iznad svega, dozvolimo da strah predsedava nad njihovim akcijama, stavljajući čast od nacije iznad svega što postoji na zemlji. Neka oni, konačno, uvek pamte zadatak, konsolidacija od Nacional Socijalističke države, predstavlja rad vekovima koji dolaze, tako da svaki pojedinac mora biti podređen njegovim sopstvenim interesima zajedničkog dobra. Ja tražim od svih Nemaca, od svih Nacional Socijalističkih, opredeljenih muškaraca i žena i vojnika Vermahta, da svi oni ostanu odani i poslušni do smrti novoj vladi i njenom Predsedniku.

Iznad svega, ja sam uživao u vlasti i narodu držeći se zakona rase do granici i otpora nemilosrdnih trovača od svih nacija, internacionalnog Jevrejstva.

Berlin, 29 April, 1945 godina, 4 sata ujutro.

Adolf Hitler

Svedoci:

Dr. Jozef Gebels, Vilhelm Burgdorf

Martin Borman, Hans Krebs

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski