Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp22 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

DEMOKRATIJA -- SMRTONOSNA OBMANA

Gde je Hrišćanstvo ograničilo sebe da propoveda đubre onim dovoljno naivnim da bi bili uzeli to ludilo i ludačka učenja, mi bi smo srećno odbacili takvo buncanje kao potpuno nebitno u stvarnom svetu. Nažalost, Hrišćanski smrtonosni uticaj je proširen u sve sfere ljudskih dešavanja, i te bezvredne "duhovne" vrednosti koje su ugušile požudu za zdravljem i bogatstvom. To stvarno predstavlja pretnju po Belu Rasu.

Od Vatikana skriveni su biolioni koridora moći kroz svet. Hrišćanstvo je zaista zdrav i moćan protivnik. Kroz sistem poznat kao demokratija, Hrišćanski skriveni manipulatori, Jevreji, imaju uspeha u preobražaju lažnog i protivprirodnog učenja Hrišćanske biblije u užasnu stvarnost koja poriče superiornost krvi i promoviše ludački koncept o jednakosti svih rasa. Zaista, oni govore otvoreno protiv zagađivanja od naše ranije Bele nacije da bi rizikovala kasnije da bude pod inkvizicijom u formi JOV ( Jevrejske Okupacione Vlade ) sudova. Naravno, Jevrejski-manipulaori osigurali su da zločinačka osveta vođena protiv naših Belih Rasnih Drugova bude nošena sa odgovarajućom punom pompom i ceremonijom povezana sa "Hrišćanskom tradicijom", i tako duboko umnim zagađivanjem, da mnogi od onih u prvim sedištima imaju pretenzije da sami sebe dovedu u vezu sa ovom stranom religijom, koja u stvarnom značenju je razlog za njihovu nepriliku. Mi imamo hitnu dužnost da spasimo našu prevarenu rasnu vrstu od štetne religije Judeo-Hrišćanstva.

Ono o čemu ja govorim već je mračna realnost na Afričkom kontinentu gde je Beli čovek bio nagovoren da glasa sebi zaborav od manipulatorskih Komunističkih majmuna, obmanutih demokrata, podlih Hrišćana, i skrivenih Jevreskij ruku koje su istorijski bile iza svake sudbonosne pretnje po egzistenciju našeg naroda. Kako su brzo lekcije od Rodezije zaboravljene kao kad Belci trče u zagrljaj pod-ljudskim majmunima iz Afričkog Nacionalnog Kongresa, praveći čovekolikog majmuna Mendelu njihovim vođom koji im obećava nebesa izgleda da su bili radosni kao rasni odmetnici koji aplaudiraju velikom "demokratskom triumfu" i smrti nekada ponosnoj Beloj naciji. Kako god bilo, ja tvrdim da to što se dogodilo bilo neizbežno kao što su Afrikaneri i njihove vođe bili zaraženi duhom Judaizma i Hrišćanstva. Sa velikodušnom pomoći Belog čoveka, majmunska stopa rađanja se vinula, i urođenička motka ujedinila je crnce kroz Mračni Kontinent u potrazi za budalastom vladom Pretoria. U suštini, istinski odlučni "Hrišćanski Nacionalisti" perspektivni utemeljivači Apartheida bili su u celosti nedelotvorni u rodoslovljavanju odvodnog kanala od (pod) ljudi.

Hajde da pogledamo Evropu, kada se uzdigao Nacional Socijalizam da spasi Nemačku od Jevrejskog-demokratskog sistema.

Hrišćanske nacije, manipulisane od Jevreja, svoje sazevzništvo sa Staljinovom Jevrejskom tiranijom da pregaze hrabre Nemce koji su se usudili da izazovu zle Jevreje. Uprkos herojskom otporu Nemačkog naroda, demokratija je ponovo trijumfovala, skretući sa kursa brojeve pregaženog Rajha. Demokratski trijumf pirove smrti za Belog čoveka u Evropi, kada su topovi utihnuli onda je odmetnička demokratija otpočela sa masovnim uvozom milione inferiornih obojenih vrsta koje su se namnožile da unište našu drevnu otadžbinu i narod. Za one koji osuđuju invaziju, democRATS će samo upirati prstom na "Užase Nacističke Nemačke". Očigledno da Hrišćanske crkve će pozdravljati rojeve pod-ljudi. Kako drugčije to mogu da čine nego iz srca od njihove doktrine koja glasi "svi ljudi su jednaki" koještarija. Uzbuna je podignuta među Belim urođenicima zabrinutih zbog skretanja sa kursa brojeva "untermenschen" pristiglih sa banana brodova, ali opet democRATS stoje iza serija rasnih dela napravljenih da ućutkaju one koji nikada ne mogu prihvatiti liberalističku propagandu.

Demokratija je prevara zla i izopačena kao i semitska veroispovest. Iza fasade od popularne volje, hteli ne hteli Jevreji manipulišu nemislećim masama i današnjim bolesnim društvom, kome Jevreji gospodare, i svim bolesnim ponašanjima. Mi odbacujemo demokratiju i verujemo u moć jake volje i vođstvo. Mi izlažemo veliku hrabrost u usuđivanju izazivanja Jevreja i njihovih zlih šema za Svetskom dominacijom. Mi rizikujemo mnogo u prosvetljivanju našeg naroda i čineći to izlažemo sve ono što nas čini hrabrim u kakrakteru od naše Rase. Dozvolite mi da zaključim govoreći, DELENDA EST DEMOKRATIA! (Latinska reč za demokratija mora biti uništena!).

TEKST NAPISALI: KEVIN HANSON i MAT HALE

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski