Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp18 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

SVRHA U ŽIVOTU

Dzordz Linkoln Rokvel

Život bez shvrhe je puka egzistencija. Nema nikakvog znacaja ili vrednosti. To je bevrednost,

ne konsekvenca. Ne racuna se.

Danas vecina ljudi žive kao puki protoplazmicki mehuri. Duhovno oni su nule, nistarije. Oni nisu zapravo pravi ljudi, nego zombiji.

Ovi šetajuci mrtvaci imaju samo jednu brigu: da

se osecaju dobro, budu “srecni”, i da idu sa praznoglavim stadom. Ali to nije svrha---to je

samo izgovor za mesecarenje i sebicnost.

Nema nikakvu trajnu vrednost za buducnost.

Zaista, aspiracije takvog mesecarenja mogu biti poredene sa pužem ili komarcem. U svakom

slucaju ništa više nego prazna potraga za stvor komfora i ego-grafikacijom. Jedina razlika je što humanoidi rade u cor-sokaku, proizvodno/ potrošacko društvo.

Danas veštacki, materijalisticki, politicki

ispravni, neo-Boljševicki, u stvari, ne nudi

nikakvu višu svrhu. To može služiti samo dekadenciji, degeneraciji, dezintegraciji,

stranoj naciji, i trenutnoj smrti.

Postoji ipak alternativa. Postoji svrha koja može transformisati puku egzistenciju u stvarnost,

ŽIVETI kreativno i dati pravo znacenje životu

jedinki.

Takva svrha povlaci privrženost necem vecem

nego žaliti sebe. Tako nešto leži u transcedentnoj stvarnosti koja je manifestovana u rasi i krvi. U prirodnoj zajednici sopstvene vrste i u više od

težnji Arijevskoj rasi prema boljem svetu, mi prepoznajemo svrhu pravih vrednosti naših

najvecih aspiracija i privrženosti.

Taj koncept je RASNI IDEALIZAM, i to je kamen temeljac našeg pogleda na svet. To pocinje sa poštenim raspoznavanjem našeg sopstvenog indetiteta i nasleda kao deo vece grupe

stvaraoca pocetka. Samo tada individualne

strane nacije nestaju. Samo tada život priznaje vrednost i znacenje. Samo tada pojedinac postaje LICNOST. Samo tada je moguce pravo ispunjenje i zadovoljstvo kao pozdravljanje produkta najviše svrhe.

Postoji cilj koji sve cini mogucim. Ako veruješ

da postoji više od života nego sto je samo-zadovoljavanje, pacovska rasa, i veliko mesecarenje; ako hoces da se tvoj zivot

RACUNA---ako hoces da das pravo znacenje i vrednost---onda bi trebao da nadeš jedan jedini

cilj.

KOJI SE ZOVE NACIONAL SOCIJALIZAM

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski