Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp17 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ŠTA JE NACIONAL SOCIJALIZAM?

Nacional Socijalizam je pogled na svet za Belu Rasu,

zasnovani na zakonima prirode i konceptima Nemackog rasnog filozofa i drzžavnika Adolfa Hitlera (1889-1945).

Zbog tragedije i nesrece koja je zauzela mesto tokom Drugog

Svetskog Rata, i zbog izuzetno mocnog elementa u našem društvu ovih dana ocuvan je interes u zamracenoj i skrivenoj

istini, pola veka posle kraja rata, masovno pogrešno shvatanje još uvek prisutno u Americi i Evropi o tome šta je Nacional Socijalizam.

Nacional Socijalisticka shvatanja zasnovana su na tri principa:

1.PRIRODNI POREDAK. Mi verujemo da Univerzum

upravlja prirodnim zakonima. U težnji da Covek bude

srecan i uspešan, on prvo mora nauciti šta su ovi zakoni i

da ih sledi. Mi verujemo da je Covek deo prirodnog sveta i

nema nacina da se on odvoji od njega. Zbog ovoga, mi

verujemo da drustvo treba biti konstruisano na zakonima

Prirode, a ne u opoziciji kao što je to danas slucaj.

2. RASNI IDEALIZAM. Rasni idealizam zasnovan je

na VOLI JEDINO SVOJU RASU. To znaci stavliti svoj licni

interes blagostanja iza intersa rasne zajednice kojoj ti

pripadaš. Kao rasni idealisti mi ne želimo da naudimo bilo

kojoj drugoj rasnoj grupi. MI želimo da branimo našu rasu

od degradacije i destrukcije.

Mi verujemo da svi ljudi NISU stvoreni jednaki. Svaki

individualac ima svoju snagu i slabost, tako svaka rasa

ima svoje kvalitete i mane po kojima se razlikuje od

ostalih rasa.

Mi verujema da Bela (ili Arijevska) rasa ima pravo da

ocuva svoju biološku, kulturnu, i politicku nezavisnost i

integritet, i da ima pravo kontrolisati svoju sudbinu. Mi

takode verujemo da Bela rasa ima pravo da se brani od

svih psihickih, ekonomskih, i duhovnih napada, bez obzira

oni odakle dolaze.

3.VIŠE OD RAZVIJANJA BELE RASE. Mi hocemo

da uradimo više nego samo braniti našu rasu;

mi hocemo da gledamo njen napredak. To se može postici

ohrabrivanjem visoke stope radanja medu sekcijom Bele

populacije koja je najzdravija, najjaca, i najinteligentnija.

Isto vremeno naši naucnici radice na elimisanju slabih i

defekta medu našim narodom. Naš cilj je da svaka nova

generacija Bele dece bude bolja od one pre nje.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski