Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp14 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NA ŽENI

Emancipacija od Emancipacijskog Pokreta

Alfred Rozenberg

Emancipacija žena od ženskog emancipacijskog pokreta je prvi zahtev svih generacija žena koje žele da spasu Narod i Rasu.

Doba Viktorijanizma i san "o romanticnoj devojci iz snova" je prirodno završen jednom za svagda. Žena pripada životu Naroda. Sve obrazovne mogucnosti

joj moraju ostati otvorene. Kroz ritmiku, gimnastiku, i

sport, iste brige trebalo bi dati njenom psihickom

teningu baš kao i u slucaju sa muškarcima.

Ne bi trebalo biti bilo koje teškoce stvoriti za nju u strucnom svetu ispod današnjih socijalnih uslova. Bez sumnje, kako god bilo, napor onih koji hoce da obnove naš Narod, posle sloma stranih sistema, moramo pripremiti teren za put socijalnog poredka koji nece forsirati ženu (kao što je to danas slucaj) da struji u coporu radnih marketa koji crpe žensku energiju.

Prema tome sve mogucnosti razvoja ženske energije moraju joj ostati širom otvorene. Ali jedno mora biti JASNO samo muškarac može biti i ostati sudija,

policijajac, vojnik, i vladar države.

 

Iz knjige "Mit Dvadesetog Veka" štampano u Minhenu 1938 godine.

____________________________________________

Septembar 13.1936 godine sastanak "Die Frauenschaft"

Nacional Socijalisticka organizacija žena:

... Vec dugo sedujemo zdravu mušku decu-

i mi Nacional Socijalisti cemo nastojati da

formiramo ženski bataljon za natalitet a ne

za mortalitet. To nije borba za jednaka prava,

ali dominantna prava žena.

... Neogranicena postrojenja radnih mogucnosti

postoje za ženu. Za nas je žena uvek bila naš

najbolji drug u radu i životu.

... Cesto nam govore:"Vi samo hocete da izbacite

ženu iz profesije. Nikako. Mi samo želimo da

stvorimo proširene mogucnosti za ženu. Da bude

lepa, zdrava, i da podari zdravu decu, jer cineci

to ona ce biti visoko povlašcena u našem Narodu.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski