Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp12 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

IMIGRACIONI FAKTOR

Najveci faktor pokretac populacionih promena je imigracija i

2050 projekcija je osnovano na imigraciji, sada najviše iz Latinske Amerike i Azije, nastavljajuci kod tekucih nivoa. Od

kontrasta, ako cela imigracija bude okoncana sutra, belih ljudi

ce biti 62 procenta od populacije u 2050 umesto od 51 procenta.

NPRC panel je zabeležio u drugcijoj proceni plodnosti kod

rasa i generacijama u Sjedinjenim Državama. Tako da beli

ljudi poseduju najbolju plodnu procenu (bez promena nivoa),

ali brljotinu izmedu Belih ljudi i Hispanosa, i sa Azijcima,

blizu trece generacije.

Na drugom kraju živoznog kruga, Azijci i Hispanjolci žive nešto

duže nego beli ljudi, koji žive duže od crnih.

INTERBRAKOVI: DIVLJA KARTA

Najveca divlja karta u projekcijama može biti interbrak, i onda kako se ova deca od internacionalnog braka mogu biti smatrana rasnom.

Beli ljudi ženeci se van njihove rase, prateci crnce, u oba slucaja, to je imigrant belih ljudi, i posebno crnih imigranata koji su najprikladniji interbrak. Od kontrasta, Azijske i Hispanjolske

procene interbrakova jedne posle prve generacije, treca i

cetvrta generacija više od polovine od obe grupe žene se

napolju.

Kada interbracni parovi imaju decu, sledece pitanje je kakav ce indentitet deteta biti. Kada crnci ožene nekog iz druge

rase, više od 60 posto od deteta zadržace crni indentitet. Ista

je istina za Hispanjolce. Ali kada belci stupe u interbrak, samo

oko 40 procenta zadrži beli indentitet. Ista je takode istina

za Azijce.

Sve zajedno, panel procena da 21 procenat od populacije

Sjedinjenih Država ce bit od meševitog porekla u 2050

poredenja sa samo 7 procenata danas.

--------------------------------------------------------------------------------------

“Narodna država prema tome mora poceti od podizanja

brakova sa nivoa neprekidnog skrnavljenja rase, i dati

povecanje institucije koja je pozvana da iznad svega

proizvodi likove od Gospoda a ne monstruoznosti na pola puta izmedu coveka i majmuna.”

- Adolf Hitler (Mein Kamph)

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski