Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp11 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

BERLIN: HITLEROVA NAREDBA

APRIL 6, 1941

Iz Berlina, Ministar Propagande Jozef Gebels cita sledecu

Naredbu Nemackoj Armiji Istoka, u ime Firera:

Vojnici Jugoistocnog Fronta:

Pošto je rano jutros Nemacki narod u ratu sa Beogradskom

vladom od intriga. Mi cemo samo položiti oružije kada ova

banda od siledzija bude bila definitivno i najnedvosmislenije

eliminisana i poslednji Britanac napusti ovaj deo Evropskog

Kontinenta. Ovaj pogodeni narod shvata da mora zahvaliti

Britaniji za ovu situaciju, oni moraju zahvaliti Engleskoj, zbog

najveceg rata svih vremena.

Nemacki narod može uci u ovu bitku sa unutrašnjom

sadisfakcijom da su vode ucinile sve da donesu miroljubivo

rešenje.

Mi se molimo Bogu da On može voditi naše vojnike na stazu

i blagosloviti ih kao i ovamo i onamo.

U skladu sa politikom puštajuci druge da se bore za njih, kao

u slucaju sa Poljskom, Britanija ponovo pokušava da uvuce

Nemacku u bitku u kojoj se Britanija nada da ce dovršiti

Nemacki narod jednom za svagda, pobedom u ratu, i ako je

moguce uništiti citavu Nemacku Armiju.

U nekoliko nedelja, davno, Nemacki vojnici na Istocnom

Frontu ušli su u Poljsku, instrument Britanske politike.

Na April 9, 1940 godine, Britanija je ponovo pokušala da

postigne svoj cilj probovši na Nemacki Severni blok,

probojem kod Norveške.

U nezaboravnoj bitci Nemacki vojnici u Norveškoj eliminisali

su Britaniju sa periodom od svega nekoliko nedelja.

Svet nije shvatio mogucnosti koje je Nemacki narod postigao.

Opet, samo za nekoliko nedelja kasnije, Cercil misli da je

pravi momenat za proboj Britanskih Saveznika, u Nemackom

regionu Rur. Pobedonosni casovi našij vojnika na zapadnom

Frontu su poceli.

Vec uveliko ratna istorija beleži kako su Nemacke Armije

porazile legije kapitalizma i plutokratije. Posle cetrdeset dana

u Zapadu je bila izjednacena i nedvosmisleno prekinuta.

Onda je Cercil koncentrisao snagu njegove Imperije protiv

naših saveznika Italijana u Africi. Sada opasnost takode

preti sa Africke teritorije rat kroz ko-operaciju od Italijana i

Nemackih jedinica.

Nova meta Britanskih ratnih huškaca sada se sastoji od

realizacije plana da oni prikace kod izbijanja rata i samo

vojni logor od gigantske pobede Nemacke Armije.

Secanje od iskrcavanja Britanskih trupa kod Salonika u

kursu Prvog Rata takode su uhvatili male Grke u paukovu

mrežu od Britanske intrige.

Ja sam ponavljao upozorenje o pokušaju Britanaca da

iskrcavaju trupe u Jugoistoku Evrope, i ja sam rekao da

je ovo ustavna pretnja po Nemacki Rajh. Nažalost ovo

upozorenje išlo je neskriveno Jugloslovenskoj naciji. Ja

sam pokušao unaprediti mir sa uvek istim strpljenjem,

da ubedim Jugoslovenske zvanicnike u apsolutnu

neophodnost za njihovu ko-operaciju sa Nemackim

Rajhom za restoaraciju od poslednje mirovne težnje sa

Jugoslavijom.

Nakom dugih napora mi konacno uspevamo u obezbedivanju

ko-operacije i pristupanju Jugoslavije Trojnom Paktu bez

ikakvih zahteva Jugoslovenskoj naciji ocekujuci da primi

ulogu u rakonstrukciji novog poredka u Evropi.

Ovog trenutka kriminalni uzurpatori nove Beogradske vlade

uzeli su moc nad državom što je sada rezultat placanja

Cercilu i Britaniji. Kao u slucaju sa Poljskom, ova nova

Beogradska vlada je angažovala oronule i stare ljude u

njihovu unutrašnji Kabinet. Pod ovim okolnostima ja sam bio

prisiljen da smesta opozovem Nemacku nacionalnu koloniju

sa Jugoslovenske teritorije.

Clanstvo i osoblje Nemacke Ambasade, zaposleni naših

konzulata u Jugoslaviji su danonocno izloženi najponižavajucim

napadima. Nemacke škole, baš kao u Poljskoj uništavane su

od bandita. Ljudi Nemacke nacionalnosti bili su kidnapovani

i neki cak ubijani.

Pored toga, Jugoslavija je planirala generalnu mobilizaciju

svoje armije u velikoj tajnosti. Ovo je odgovor na moje

osmo-godišnje-dugacke napore da postignem ko-operacija

i prijateljstvo sa Jugoslovenskim narodom.

Kada su se Britanske divizije iskrcale u Grckoj, baš kao u

danima Svatskog Rata, Srbi su mislili da je sazrelo vreme

za zauzimanje povoljne situacije za nova ubijanja Nemaca i

njihovih saveznika.

Vojnici Jugoistocnog Fronta sada je kucnuo cas. Vi cete

sada uzeti interese Nemackog Rajha pod vašu protekciju

kao što su vaši drugovi ucinili pre godinu dana u Norveškoj

i na Zapadnom Frontu. Vi cete dobro obaviti zadatak na

Jugoistocnom Frontu.

U izvršavanju ove, vaše dužnosti, vi necete biti ništa manje

hrabriji nego onda ljudi od one Nemacke divizije koja se

1915 godine, na istom Balkanskom tlu, borila tako

pobedonosno. Vi cete biti humani samo u onim mestima gde

je neprijatelj human prema vama. Gde se neprijatelj

konfrontira sa vama brutalnije nego što cete vi tuci njih nazad

sa istim oružijem.

Bitka na Grckom tlu nije bitka protiv Grckog naroda, ali

protiv tog davoljeg neprijatelja, Engleske, koja ponovo

pokušava da produži rat na Jugoistocnom Balkanu, kao

što je pokušala daleko u severu prošle godine. Zbog

ovih razloga, na ovoj vrlo udaljenoj tacki u Balkanu, mi

cemo se boriti rame uz rame sa našim saveznicima sve

dok poslednji Britanac se ne izlije iz svog Dankerka u

Grckoj.

Ako bilo kako Grcka podrži ovaj Britanski kurs, onda ce

Grcka pasti pod istom sudbinom kao i Britanija.

Kada Nemacki vojnici budu dokazali sebe, dokažu da su

sposobni da potuku Britance u Balkanu, u magli od snega

i planina, onda ce takode dokazati da mogu pobediti

Britaniju po vrucini od Africke pustinje.

Kako god bilo, mi cemo osigurati konacnu pobedu od

slobode za naš Nemacki narod i obezbediti životni prostor

za Nemacku porodicu.

Molitve i misli, životi svih nemaca, su ponovo u srcima

svakog Nemackog vojnika.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski