Nazi Lauck NSDAP-AO. Srpski. srp10 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

7 PRINCIPA NACIONAL SOCIJALIZMA

Fundamentalni Iskaz Modernog Nacional Socijalistickog

Pogleda Svet

I. MI VERUJEMO da pošten covek nikako ne može biti srecan u ogoljenom materijalistickom dobitku i komforu, bez ikakvog cilja

za koji veruje da je veci od njega, i zbog kojeg je voljan žrtvovati vlastiti egoizam. Ova misao je ranije snabdevala verske fundamentaliste, izgleda i subverzija ima slabost nad svim tradicionalnim religijama, i daje coveku nesigurnost, kratkog

videnja uobraženosti “moci nad Prirodom”, tada on postaje sopstveni Bog. Covek je duhovno izgubljen, cak i ako to ne želi priznati. Mi verujemo da samo realni ciljevi koji mogu još podici

coveka iz sadasnjeg stanja nesrece, sebicnosti i odvesti ga u blistavost samo požrtvovanog idealizma je najviši stepen borbe

za svoj narod.

II. MI VERUJEMO da društvo može funkcionisati uspešno, i

stoga srecnije, samo kao ORGANIZAM; da svi delovi koriste

kada svaki deo izvršava funkciju za koju najbolje odgovara

proizvesti obdeljen, jednostavnoj celoj svrsi, koja je onda

sposobna van-korišcenja svakog jednostavnog dela, prema

tome citavo ogromno povecanje moci svih kooperativnih delova i delova, stoga, poredenja porcija individualnih sloboda u celini;

da cela pokvarenost i sva kriva navodenja i svi delovi pate kada jedan deo omane svrsi svoje funkcije, nesigurnosti sa drugim

delom, ili kao rak proždire svu ishranu i raste divlje i sebicnije

van svih proporcija zadatka---koji kasnije je zapravo efekat na

društvo parazitskih Jevreja i njihovih Marksista.

III. MI VERUJEMO da covek pravi genijalan napredak samo

kada se približi Prirodi, i prihvati i dopuni citave njene zakone

osim što arogantno ignoriše i osvaja Prirodu, kao što to cine Marksisti sa njihovom teorijom prevlasti nad ambijentom uticaja preko genetske istine rase, specijalnih zakona biološke

jednakosti samo za ljude, i njihovim ludim poricanjem

fundamentalne ljudske institucije privatnog vlasništva.

IV. MI VERUJEMO da je borba vitalni element svih

evolucionarnih progresa i sama smisao samog života; da je

samo metod gde god mi pobedili i moci zadržati dominaciju nad ostalim životima na zemlji; da stoga moramo pozdraviti borbu

kao testiranje i dokazivanje nas samih, i da moramo prezirati

slabice i one koji beže od borbe. Mi verujemo da je sam život rezervisan od Prirode samo za one koji se bore i pobeduju, a ne

za one koji preklinju za svoje “PRAVO”.

V. MI VERUJEMO da nijedan covek nema za pravo da služi ili proizvodi rad njegovih kolega osim ako doprinosi jednako dobro vlastitog proizvoda ili izuma. Mi verujemo da je doprinos od

strane clana zajednice važan ali uzimati nazovimo “NOVAC” je prevara svojih kolega, i nema opravdanja coveka sposobnog za castan rad i odgovornosti prema PROIZVODU njegovog dela.

VI. MI VERUJEMO da je napredak društva videti svakog

postenog coveka slobodnog i omoguciti mu da dostigne svoje maksimalne potencijale sacuvajuci njegovo zdravlje, zaštiti ga

od nepredvidivih i rušilackih katastrofa, obrazovati ga da

kapaciteti budu u domenu njegovih mogucnosti, i cuvati ga od politicke i ekonomske eksplatacije.

VII. MI VERUJEMO da je Adolf Hitler bio obdaren nedostižnim Providenjem da spasi svet od Jevrejsko Boljsevicke katastrofe,

i da samo plemeniti duh ovog heroja nam može dati snagu i inspiraciju da rastemo, iz dubine progonioca i mržnje, da

donesemo svetu novo rodenje blistavog idealizma, realnog

mira, internacionalnog poredka, i socijalne pravde za sve ljude.

OVIH SEDAM PRINCIPA su kamen nasih ubedjenja. Sa njima,

mi cemo pomerati svet. Politicki program Partije koji smo

usvojili, zasnovan je na ovim principima, mi ga možemo

promeniti ako otkrijemo nove metode. Ali ovih sedam principa

su apsolutno fundamentalni, i istiniti. Oni se nikada nece menjati.

Mi smo zauvek vezani za ove ideale, i bitka da ih uspostavimo

kao naucnu i realnu osnovu za naše novo društvo.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Srpski