Nazi Lauck NSDAP/AO

  PASAKYK SISTEMAI – „NE"

Visuotiniai rinkimai

Colin Jordan

Parlamentinė demokratija yra melas: pasitikėjimo triukas. Tai nėra valdžia, tikrai atstovaujanti tautą ir išreiškianti jos valią. Tam įrodyti užtenka vieno fakto, nors yra jūros kitokių įrodymų.

Didžioji britų tautos dauguma niekada nenorėjo spalvotosios invazijos į savo tėvynę, bet jai ji vistiek buvo prikišta ir buvo priimti įstatymai, priverčiantys priimti atėjūnų okupaciją ir valdymą. Ką ši nesažininga sistema daro, tai yra, pristato melagingą viešo svarstymo, pagarbos ir atskaitingumo fasadą, tuo metu veiksmingai klastojant situaciją savo talkininkų ilgalaikiam dominavimui, formuojant viešąją nuomonę savo tikslams per medijos įtaigą ir neigiant galimybes visiems, išskyrus savo patvirtintoms partijoms ir priimtiems elementams, kurie atstovauja virtualią diktatūrą užkulisiuose per tikrąsias valdanžiasias jėgas.

SENOSIOS PARTIJOS yra tik variacijos, netikros alternatyvos toje pačioje sistemoje. Jos vaizduoja kovą, bet iš tiesų jos yra susitarimas, skirtas Britanijos nuosmūkio ir žlugimo kursui. Jos visos palaiko spalvotąją invaziją ir multirasizmo ir svetimos įtakos primetimą mūsų reikaluose, tiek viduje, tiek ir išorėje. Kartas nuo karto, kai atrodo naudinga, sistema sukuria fiktyvius pasirinkimus, kaip dabar milijardieriaus žydo finansininko Džeimso Goldsmito Referendumo partija, išskirstyti ir išsklaidyti nepasitenkinimą.

Šis apgavikas vaizduojasi ginantis Britanijos suverenumą nuo svetimo reguliavimo iš Briuselio, bet neturi ką pasakyti apie svetimą, įskaitant žydišką įtaką Londone, jo ir jo pasekėjų laikomos suderinama su Britanijos suverenumu.

TONIS BLERAS ir jo šviežiai supakuota Leiboristų partija yra prognozuojama laimėsianti 1997 – ųjų visuotinius rinkimus. Jis yra stipriai finansuojamas žydų. Jam buvo ką tik duoti 500000 svarų iš vedančių žydų verslininkų, įskaitant poną trevorą Činą, didžiausią Britanijos motorų prekiautoją („Lex Service“); Aleksą Bernšteiną, buvusį Granados TV pirmininką; Bolą Garoną, leidybos milijonierių, kuris pats partijai davė 500000 svarų, poną Emanuelį Kėjų, Loningo bagnalo pirmininką ir Michaelį Levį, NG įrašų vadovą.

O KAIP TIE, KURIE YRA UŽ SENŲJŲ PARTIJŲ, t. y. tie, kurie priima visą šitos sistemos ir jos vykdytojų pasmerkimą, bet kurie mano, kad tai, ką reikia daryti, yra mėginti daryti pokyčius, gaunant naują partiją išrinktą į valdžią?

Šie gero norintys žmonės nesugeba pastebėti, kad jie yra valdžią turinčiųjų reakcijos pasmerkti nesėkmei. Jie gali jiems duoti laiką ir pinigus, dalyvaujant rinkimuose tol, kol jie nė iš tolo nemeta įššūkio jų pozicijai, bet kai tik naujoji partija tampa tikru priešininku – beveik neįsivaizduojamas pasiekimas – atsiževlgiant į sunkumus, dabartiniai valdžios laikytojai tikrai viena, ar kitokia neskrupulinga priemone sustabdys tą naują partiją ir ją sužlugdys. Arba jos veikimas bus padarytas neįmanomas per kiekvienos įsivaizduojamos kliūties panaudojimą, arba tą nauja partija bus pavadinta „rasistine“ ir, arba ji, arba jos dalyvavimas rinkimuose, bus uždraustas.

VIENINTELIS IR VIENINTELIS TEISINGAS ATSAKAS šiai sistemai yra jai pasakyti „NE", boikotuojant rinkiminę dėžę, o ne ją palaikant, dalyvaujant kituose visuotiniuose rinkimuose, žaidžiant mūsų priešų partinį žaidimą ir taip paklūnant į jų rankas. Vienas ir vienintelis būdas užskaityti atmetimą visos sistemos, kuri naikina mūsų rasę ir šalį yra neiti į balsavimus ir nebalsuoti iš viso.

NEBALSUOK!


Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com