Nazi Lauck NSDAP/AO

 

OSVALDAS MOSLIS

VADOVYBĖS PRINCIPAS

Nacijos atgimimas aiškia ir tvarkinga paseka ateina iš tautos. Tauta, jos judėjimas, jos valdžia, jos galia. Sukurti savo valdžią ir nuversti piniginės galios valdžią, kuri yra ją prispaudusi, tauta pirmiausia turi sukurti savo judėjimą. Šitas veiksmas jai leidžia pirmąkart balsavimui suteikti reikšmę, jai leidžiant išrinkti savo valdžią į valdymą. Galutinė stadija yra šią valdžią apginkluoti galia veikti jos vardu.

Vaizduoti šį procesą kaip diktatūros konstituciją prieš tautos valią yra tiek nesažiningas, tiek vaikiškas faktų iškraipymas. Vienintelė „diktatūra“, kurią mes siūlome šiai šaliai yra pačios tautos diktatūra, kuri pakeis esamą įgytų interesų diktatūrą. Mūsų judėjimas tautai siūlo ne diktatūrą, bet vadovybę, per kurią galėtų būti vykdoma jos pačios valia. Britų Sąjungos vadovybė siekia būti ne diktatūra, o tautos tarnu.

Vienintelė išlyga, kurią darome mes, yra paprasta sąlygą, kad jei tauta nori, kad mes atiliktumėme darbą, ji mums turi suteikti galią tai padaryti. Ar tai neprotinga? Ar valdžios, kuri neturi galios veikti sukūrimas nėra tautos laiko ir pinigų švaistymas? Ar bet kokiam žmogui, ar judėjimui užimti postą be galios veikti ir sugebėjimų atlikti tai, kas buvo užsibrėžta, nėra papraščiausias nesažiningumas?

Mūsų principas yra vadovybės principas, kuris visiškai neturi nieko bendro su diktatūra. Yra tiesa, kad šis principas yra kolektyvinės neatsakomybės „demokratinėje“ komitetų sistemoje priešingybė, bet tai to nepaverčia diktatūra. Britų Sąjunga tiki šiais principais: (1) žmogui duoti darbą; (2) jam duoti galią darbui atlikti; (3) jį laikyti atsakingu už tai; (4) jį išvaryti, jei jis jo neatlieka. Taigi, mūsų principai nėra, nei diktatūra, nei komitetų neatsakingumas. Mes matėme veikiančią komitetų sistemą finansinėje demokratijoje ir stebėjome jos pasėkmę. Jeigu keletas žmonių nėra asmeniškai atsakingi, niekas nėra atsakingas ir niekas negali būti laikomas atsakingu už nesėkmę.

Visi slepiasi už savo kolegų ir atsisako asmeninės atsakomybės; visi norėjo elgtis teisingai, bet niekas negalėjo savo kolegų įtikinti taip elgtis. Finansinės demokratijos komitetų sistema ne tik stabdo veiksmą nesibaigiančiomis kalbomis, ji vadovybėje, vietoje drąsos ir atsakomybės, veisia bailumą ir vengimą. Taigi, mūsų judėjimo statyboje ir valdžios statyboje mes tikime vadovybės principu, kuris reiškia asmeninę ir individualią atsakomybę.

Ar žmogus Valstybėje užima menkos atsakomybės, ar didžiausios atsakomybės poziciją, tas uždavinys yra jo ir niekieno kito atsakomybė ir už tos užduoties įvykdymą jis bus laikomas atsakingu prieš tautą. Autoritetas niekada negali būti padalintas, nes padalintas autoritetas reiškia padalintą atsakomybę. Ir tai veda prie komitetų sistemos beprasmiškumo ir kvailumo. Nesugebėjimas suvokti šį principą yra taip pat nesugebėjimas suvokti nacionalsocializmo principų, ar bet kokio dinamiško veiksmo ir pasiekimo tikėjimo nuo pasaulio pradžios esmę. Bet tautos laisvai suteikto autoriteto atlyginimą vyrišku asmeninės atsakomybės priėmimu vadinti diktatūra yra nesusipratimas, arba taip pat didelis iškraipymas.

Mūsų judėjimo statyboje ir mūsų valdžios kūrimo principas yra vadovybė ir ne diktatūra, dėl paprastų ir akivaiždžių priežaščių. Niekas nėra verčiamas stoti į mūsų judėjimą ir bet koks narys gali bet kokią dieną iš jo išeiti, jeigu jis nepriima jo principų ir vadovybės. Jis yra visiškai laisvas bandyti kelti save kito judėjimo kūrime ir veikloje. Šioje šalyje, kaip ir kitose, daugelis išmėgino savo rankas, kol nedidelės draugijos su imituotomis politikomis ir išpūstais egoizmais nublanko prieš Britų Sąjungos tapimu Nacionaliniu Judėjimu, papraščiausiu testu vienintelei turint pajėgumą pritraukti nacionalinį pasekimą. Taigi, yra tuščia teigti, kad iki valdžios paėmimo mūsų judėjimas remiasi diktatūros principu, nes niekas, kas nenori, neturi jam priklausyti. Po valdžios paėmimu jis taip pat remtųsi ne diktatūros, o vadovybės principu, nes valdžia yra suteikiama laisvu tautos balsu ir gali būti pašalinta laisvo tautos balso.

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com