Nazi Lauck NSDAP/AO

HOLOKAUSTAS – DVIDEŠIMTOJO AMŽIAUS FARSAS

Pagal nacionalsocializmo principus, Valstybė yra sukurta Nacijos labui. Pavyždžiui: Vokietija buvo sukurta vokiečių ir ji priklauso vokiečiams – tai jų šalis ir tik jie joje yra pilnateisiai. Tai tas pats, kas turėti savo namus – tik jūs esate pilnateisis jų šeimininkas. Juk jūs jį pasistatėte, arba nusipirkote, jis jums priklauso, už jį esate atsakingas ir mokate mokesčius taip pat jūs. Todėl yra natūralu, kad jūs esate savo namų šeimininkas ir valdytojas, namuose darote ką norite - „mano namas – mano tvirtovė“. Lygiai taip yra ir su valstybėmis: tautos savo šalyse gyveno tūkstančius metų. Rankose su arklu ir ginklu. Su savo darbais ir krauju, todėl jos turi pilną teisę savo valstybes laikyti savo nuosavybe. Lietuva – Lietuvių tvirtovė; Vokietija - vokiečių ir t.t.

Kadangi jūs esate savo namų šeimininkas, tai ir kviečiatės į svečius ką norite, o ko nenorite – nesikviečiate. Taip pat yra ir su Valstybe. Ko jos šeimininkai nenori, to ir neįsileidžia. Pavyždžiui: draužia ar riboja galimybes įvešti ginklus, narkotikus, tam tikrus gaminius bei prekes, ar nepriima nepageidaujamų asmenų.

Sakykime, kad pas jus ateina svečias. Juk jis neturi jokios teisės jums įsakinėti, daryti ką panorėjęs, knistis po jūsų daiktus ir t. t. Na, nebent jūs tai jam leidžiate, tačiau turite pilną teisę to ir neleisti, ir svečiui parodyti duris, jeigu jo nepageidaujate. Tas pats yra ir valstybėse: nelegalūs imigrantai gali būti deportuojami, kai kuriem asmenim gali būti atimta pilietybė ir panašiai. Lygiai tas pat vyko ir su žydais Vokietijoje. Kokią teisę svečias turi pas jus apsigyventi be jūsų leidimo ir gyventi pas jus namie ilgiau negu jūs jam leidžiate. Kodėl lygybė su tuo, kuris to namo (Valstybės) nestatė?

Taigi, žydai buvo paskelbti nepageidaujamais asmenimis, nepageidaujama tauta, jų pasai buvo sužymėti ir jiems įsakyta trauktis, jie buvo deportuojami. Kodėl kai kurie jų pasiliko? Na, tai jau jų problem – juk vokiečiai turėjo pilną teisę išvaryti nepageidaujamus svetimtaučius iš savo Valstybės – juk jie jos šeimininkai.

Turbūt dabar sakysite „kodėl tada naciai žudė žydus ir už Vokietijos sienų?!“ tuom užsiėmė daugiau vietiniai šalių gyventojai. Vokiečiai tiesiog uždarė žydus nusikaltėlius į darbo stovyklas, o tai paaiškinti lengva: 1933 metais žydija pati paskelbė karą Vokietijai. Kaip atsaką į tai, Adolfas Hitleris pradėjo vyti žydus iš Vokietijos, o nusikaltusiems taikė atitinkamą bausmę. Kalinti darbo stovyklose lygiai taip pat buvo ir prancūzai, ir britai po to, kai jie paskelbė karą Vokietijai. Lenkai taip pat. Amerikiečiai darė tą patį su Japonais JAV, Reicho priešai su vokiečiais ir panašiai. Vokiečiai čia nebuvo nei pirmi, nei paskutiniai, nei žiauriausi.

„Iš kur krūvos lavonų, batų, akinių? Iš kur tie gyvi skeletai?“ Visa tai atsirado karo pabaigoje, kai dėl aktyvaus bombardavimo buvo nutrauktas tiekimas į koncentracijos stovyklas. Po vieno ar poros mėnesių badavimo jūs veikiausiai atrodytumėte ne ką geriau, prieš tai ir taip gyvenę karo sąlygomis. Valgyti reikia ir vokiečiams. Kas svarbiau – draugas, tautietis, kovojantis toje pačioje apkasų pusėje, ar priešas? Veikiausiai jūs taip pat rinktumėtės pirmiau pamaitinti draugą. Ligos priaugti svorio taip pat nepadeda. Pažymėkime ir tai, kad didelė dalis vadinamų „holokaustą įrodančių“ fotografijų yra klastotės.

Sumesti krūvą batų ar akinių nemanau, kad yra sunku. Be to, tai, kad iš viršaus matote krūvą daiktų, dar nereiškia, kad tie patys daiktai yra ir krūvos viduje.

Nedidelis klausimas: jeigu kaliniai stovyklose ir taip buvo pasmerkti mirti, tai kam prie tvoros reikalingas ženklas „atsargiai – aukšta įtampa“? Juk kuo daugiau jų tenai nukeps, tuo geriau, tai kam tie įspėjimai?

„O kaip dujų kameros, „Zyklon-B“? Zyklon-B išrastos dar 1920 metais, kaip pesticidas ir priemonė vabzdžiams naikinti ir buvo populiarios Eurooje. Tai bespalviai kristalai, pradedantys virsti garais prie ~26⁰C temperatūros. Ypač nuodingos, degios ir sunkios, todėl patalpoms būtinas ilgas vėdinimo laikas arba speciali dujų įpūtimo, vėdinimo sistema su dujų išmetimu kažkur toliau, jeigu nenorite nudusinti saviškių, ir kvalifikuotadarbo jėga. Tokia įranga buvo tik tose saugiose ir nedidelėse kamerose, kurios buvo skirtos drabužiams dezinfekuoti, dėl to nesiginčija net dabartiniai „ekspertai". Taip pat būtinos apsaugos – pirštinės, kostiumas, dujokaukė. Dujokaukės aplinkoje, pilnoje šių dujų efektyviai apsaugo tik apie 10 minučių (juk tai visgi rugštis) , o tokia aparatūra nebuvo labai pigi ir paprastai gaunama, todėl tampyti tuos „25000“ kūnų kasdien iš dujų kamerų Aušvice yra paprasčiausiai nerealu. Be to, buvo ne mažas pasirinkimas žymiai patogesnių ir praktiškesnių naikinimo priemonių. Kontaktuodamos su metalais, ar gruoblėtu paviršiumi, tos dujos linkusios suskystėti ir dažyti paviršius mėlyna spalva. Kodėl tose „dujų kamerose“, kuriose neva buvo naikinami žmonės, to nėra?

Deginimas krematoriumuose: dabartiniuose krematoriumuose 800-1000⁰C temperatūrai palaikyti naudojamos gamtinės dujos ir deguonis, kūnui sudegti reikia pusantros – dviejų valandų. Kaulai vistiek nesudega, jie turi būti trupinami mašinoje, tam reikia dar 10-15 minučių. Įdomu, ką vokiečiai darė su tiek milijonų žmonių skeletų, neturėdami kaulų traiškymo įrangos? Nuo vieno kūno iš viso lieka 1 kg pelenų – kur jie dingo?

Anglis krematoriumams – netinkamas kuras: sudegusi palieka ji 10% savo masės, ją sudėtinga deginti, išskiria palyginti mažai šilumos, ją reikia saugoti nuo drėgmės. Aušvice, kur gruntinis vanduo 40 cm gylyje, tai padaryti sudėtinga. Vienam kūnui sudeginti reikia 40 kg anglies. Sudeginti viskam, ar net didžiąjai daliai jos paprasčiausiai būtų neužtekę. Anglis taip pat buvo naudota elektros gamybai, šildymui, milžiniški jos kiekiai naudoti pramonėje. Patenkinti šiuos poreikius tikrai svarbiau ,nei gadinti orą „6000000-ais“ žydų... anglimi gerame krematoriume reikės mažiausiai pusantros valandos.

O kaipgi kūnų deginimas laužuose? Na, vienam kūnui sudeginti reikėtų maždaug 3-4 h ir maždaug pusės tonos sausos medienos. Kiek jos reikėtų sudeginti „6000000“ žydų, o kur dar kiti, kiek tai truktų?

Deginimas dyzeliu, benzinu, mazutu ir panašiai: nejuokaukite – vokiečiai paprasčiausiai neturėjo iš kur jo pakankamai gauti, o turėtų atsargų vargiai užteko (o vėliau ir pritrūko) karo reikmėms.

Kūnų sudeginti paprastose duobėse iki pelenų tiesiog neįmanoma – ugniai trūksta deguonies, necirkuliuoja oras ir ugnis paprasčiausiai gęsta. Netgi po avia katastrofų, kur dega aviacinis, įtin kaloringas kuras, žmonių kūnai nesudega iki pelenų. Jie tiesiog apanglėja.

Apie kūnų deginimą kitais kūnais galite net nesvajoti – žmogaus kūną sudaryo 75% vandens, kuris nedegus ir jam reikia labai daug energijos, norint užkaisti ar išgarinti... Tai būtų tas pats, kas vieną arbatinį užvirinti kitu arbatiniu – neįmanoma. Buvo ir daugiau pasakėlių – nuo muilo iš žmogaus riebalų, iki batų iš žmogaus odos. Bobučių pasakose tiesos daugiau.

Dar vienas klausimėlis: iš pradžių buvo sakyta, kad Aušvice nužudyta 4000000 milijonai asmenų. Vėliau skaičius sumažintas iki 1,5-1 milijono, bet tie „6000000" kažkaip nesumažėjo. Kur pradingo,iš kur dar atsirado?

Tiesą pasakius, tų 6 milijonų žydų vokiečių išvaduotoje Europoje net nebuvo, o kur dar šimtai tūkstančių pabėgusių, pasitraukisių ir išgyvenusių? Realiai jų mirė 3-500,000. Kuo šis skaičius ypatingas, palyginti su karo metais mirusių rusų, ar vokiečių skaičiumi? Nebent tuo, kad yra keliolika kartų mažesnis.

Galiausiai – juk vyko karas – mirė gi ne vien tik žydai, bet ir žymiai daugiau kitų žmonių. Kodėl 6 milijonai (net jeigu tai ir būtų tiesa) yra svarbesni negu maždaug 7,5 milijonų ukrainiečių, kurie mirė dėl dirbtinai bolševikų sukelto bado (prisiminkime, kad didžioji dauguma ir svarbiausios bolševikų galvos buvo žydai ir pusžydžiai).

Kokia iš šio mito nauda?

1. Nukreipti dėmesį nuo darytų nusikaltimų SSRS, D.Britanijoje, JAV, Lenkijoje ir kitur.

2. Vokietija iki šiol tebemoka „reparacijas" Izraeliui, t. y., yra apvogiama pasaulinės žydijos.

3. Taip žydai apsisaugo nuo kritikos. Dabar apie žydiją leidžiama šnekėti gerai, arba nieko.

ŠALIN POLITINĘ CENZŪRĄ!

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com