Nazi Lauck NSDAP/AO

NSDAP/AO: tikslai ir aplinka

NSDAP/AO yra skirta baltosios rasės gynimui. Mūsų baltosios rasės išlikimas ir ją sudarančių nacijų išlikimas yra mūsų „pirminė direktyva“.

Mūsų pasaulėžiūra, vadinama „nacionalsocializmu“, yra paremta gamtos dėsniais ir istorijos pamokomis. „Rasė ir Nacija“ yra dvi mūsų aukščiausiosios vertybės. „Baltoji jėga“ yra mūsų tikslas.

NSDAP/AO susikūrė 1972 metais su tikslu aprūpinti Vokietijos nacionalsocialistinį pogrindį propagandinė medžiaga (nacionalsocialistinė veikla ir literatūra ten yra nelegalios).

Oficialūs Vokietijos valdžios pranešimai pakartotinai paskelbė NSDAP/AO kaip patį didžiausią nacionalsocialistinės literatūros tiekėją Vokietijoje. Įvairios knygos apie „neonacizmą“ Vokietijoje mini NSDAP/AO. NSDAP/AO taip pat reikšmingai paminėta dokumentiniame filme „Wahrheit macht frei“ (Tiesa išlaisvina), sukurtame Švedijos televizijos.

Kai griuvo Berlyno siena, nacionalsocialistinis judėjimas Vokietijoje, o kartu su juo, ir NSDAP/AO, patyrė masinį išsiplėtimą. Nuo to laiko, NSDAP/AO išaugo į pasaulinę propagandos mašiną su publikacijomis dešimčia kalbų: anglų, vokiečių, danų, švedų, vengrų, olandų, prancūzų, ispanų, portugalų ir italų.

Nenumatytas NSDAP/AO vadovo, Gerhardo Lauko, pagrobimas 1995 metais, pažeidžiant ir JAV, ir tarptautinę teisę, pasireiškė tarptautiniu solidarumu ir dar didesniu palaikymu. Laukas praleido sekančius ketverius metus Vokietijos kalėjimuose už tai, kad leido laikraštį Amerikoje, po tariama pirmojo JAV konstitucijos straipsnio apsauga. Tai rodo, kaip priešas bijo NSDAP/AO.

NSDAP/AO užsiima legalia, ne smurtine politine veikla JAV, Danijoje, kur darbas nėra uždraustas priešiško režimo. Tose šalyse, kuriose nacionalsocializmas yra persekiojamas, NSDAP/AO yra priversta dirbti pogrindyje, bet vis tiek apsiriboja ne smurtine rezistencija. NSDAP/AO siekia legalizacijos ir dalyvavimo rinkimuose, o ne smurto.

Persekiojimas yra sukilimo priežastis (arba taip vadinamo „terorizmo“), o ne literatūra, kuri reikalauja politinės laisvės ir, pagaliau, tironijos nugalėjimo legaliomis, ne smurtinėmis, politinėmis priemonėmis. Režimas, kuris įkalina žmones už politiškai nekorektiškų pažiūrų reiškimą yra ne „laisva demokratija“. Režimas, kuris „kriminalizuoja“ ne smurtinę politinę opoziciją pats tampa kriminaliniu.

Tik kai nacionalsocializmas sugrįš į valdžią Vokietijoje, Antrasis Pasaulinis karas iš tiesų pagaliau pasibaigs. Jeigu šis politinis procesas yra „legalus“ ir ne smurtinis, tuomet amnestija abejoms pusėms bus įmanoma. Jeigu ne, tai priešas galės tikėtis „Niurnbergo tribunolo“ apkeistomis stalo pusėmis.

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com