Nazi Lauck NSDAP/AO

Ištrauka iš Alfredo Rozenbergo „Dvidešimtojo amžiaus mito“

pirmojo tomo „Vertybių konfilktas“, pirmojo skyriaus

„Rasė ir rasinė dvasia“ apie senovės Iraną

Nuo šeštojo amžiaus prieš Kristų, toliau, Iranas patyrė plačią ariškųjų persų ekspansiją. Valdant Aršamai iškilo viena iš didžiausių indoeuropietiškosios istorijos asmenybių – Spitama (Zaratustra). Susirūpinęs arijų mažumos likimu, jis išplėtojo idėją, kuri tik dabar pradeda atgyti šiaurietiškuosiuose vakaruose – rasės apsaugojimas, besiporuojant giminės rate. Bet, kadangi ariškoji valdanti aristokratija buvo retai išsibarščiusi, Zaratustra pamėgino sustiprinti šią būtinybę, sukurdamas ideologiškai susietą religinę bendruomenę. Ahura Mazda, amžinasis šviesos Dievas, pavirto kosmine idėja, dieviškuoju visų arijų globėju. Jis neturėjo jokių specialų namų, ar šventyklų, kaip Artimųjų rytų ir net vėlesnės Romos dievai. Jis buvo tiesiog tobulasis šviesos baltumas. Jo priešas – tamsusis Ahrimanas, kuris yra susietas kovos su juo dėl pasaulinės valdžios. Tai yra iš tiesų šiaurietiškai ariška Zaratustros koncepcija. Šioje kovoje mes turime kovoti Ahura Mazdos pusėje (taip pat kaip Einherdžaras Valhaloje kovotų už Odiną frieš Fenriso Vilką ir Midgardo slibiną). Žmogus, taipogi, negali pasitraukti į pasaulio išsižadančią kontempliaciją ir asketizmą. Jis turi matyti save kaip kovojanti pasaulį išsaugojančios idėjos nešėją, jis turi pakilti ir apginkluoti visas žmogiškosios sielos kūrybines jėgas. Ar jis bus mastytojas, ar aktyvus kūrėjas, žmogus visada turi tarnauti tam, kas yra aukščiausia. Kur jis beeitų, jis tarnauja kūrybiniam principui – kai jis sėja ir pjauna, kai jis yra ištikimas sau, kai jis rankos paspaudimą laiko nesulaužoma priesaika. Vendidatas visa tai sutraukia šiais gražiais žodis: „tas, kuris augina javus, pjauna šventumą.“

Bet kovojantis žmogus yra apsuptas blogio ir pagundų. Kad galėtų sėkmingai pasipriešinti šioms jėgoms, Zaratustra šaukiasi ariškojo kraujo, kuris šaukia kiekvieną persą tarnauti šviesos Dievui. Po mirties, gėris ir blogis yra atskiriami amžinai. Galutinėje kovoje, Ahura Mazda nugali Ahrimaną ir sukuria savo taikos karalystę. Kurį laiką persai gaudavo didžiulę stiprybę iš šio puikaus religinio epo. Bet, nepaisant tokio didvyriško bandymo, ariško kraujo sumaišymas Azijoje negalėjo būti sustabdytas ir didžioji persų karalystė smuko. Tačiau Zaratustros ir jo Mito dvasia toliau įtakojo likusį pasaulį. Žydai panaudojo Ahrimaną kaip Šėtoną ir išplėtojo savo pačių visiškai dirbtinę rasinės maišalynės sistemą iš persiškos sistemos, sukurtos rasinio grynumo išsaugojimui. Tai buvo sujungta su nuo isipareigojimų priklausomais religiniais įstatymais, kurie, žinoma, buvo visiškai žydiški. Kriksščioniškoji bažnyčiapriėmė kaip tinkamą persų idėją apie taikos princą – Çaoshiahç – tačiau iškraipytą žydiškosios mesijo idėjos. Šiandien, šiaurinės Europos širdyje, pabudo aukštesnis tos pačios rasinės dvasios suvokimas, kuri buvo dėstoma Zaratustros. Šiaurietiškas savęs suvokimas ir šiaurietiška rasinė disciplina šiandien yra atsakymas į levantietiškuosius rytus, kurie išsiplėtė po Europa žydijos ir įvairiomis beveidžio ekumenikalizmo formomis.

Persų kultūra merdėjo ant rytietiško-semitiško kamieno. Kai žemesniųjų rasių komercinė ir piniginė galia pradėjo įgauti materialinę įtaką, galią ir privilegijas, viskas pradėjo išsigimti. Gimininės santuokos imperatyva buvo pamiršta ir visų rasių sulyginimas neišvengiamai privedė prie susimaišymo.

Išraižyti ant akmeninių Begistuno sienų, įsakius didžiam persų valdovui, yra šie žodžiai: „Aš, Darijus, didysis karalius, arijų rasės karalių karalius.“ Šiandien iranietis, su mulo tempiamu vežimu pravažiuoja, nesuprasdamas, pro šią sieną; ženklą masėms, kad asmenybė gimsta ir miršta kartu su rase.

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com