Nazi Lauck NSDAP/AO

Kada ateis galas žydiškajam pavojui?

Ernst Hiemer

Antisemitizmas yra toks pat senas, kaip pati žydija. Žydas buvo melagis, apgavikas, išnaudotojas, pažeidėjas, kraujo nuodytojas ir žudikas nuo pradžių. Ne žydų tautos, taipogi, į šią tautą reagavo per visą istoriją su panieka ir atmetimu.

Per amžius, pakartotini mėginimai buvo daryti, kad pašalinti žydiškąjį pavojų. Manius, kad žydų klausimas yra religinis dalykas, žmonės manė padarysią žydus nekenksmingus, priversdami juos apsikrikštyti. Netruko ilgam žmonėms suprasti, kad tai buvo visiškai neteisingas sprendimas. Žydų atvertimas į krikščionybę buvo tik paviršutiniškas. Žydai tapo "krikščionimis" tik tam, kad toliau išliktų žydais.

Kitas būdas išspręsti žydų klausimą buvo gausesniajai ne žydų populiacijai sugerti žydų mažumą. Žmonės manė, kad glaudus ryšys tarp žydų ir ne žydų, per lygybę, santuokas ir kraujo maišymą, galiausiai "nuskalautų" žydų tautą ir privestų prie jos išnykimo. Šios klaidos pasėkmės buvo katastrofiškos: žydų tauta nebuvo "nuskalauta" ir netapo nekenksminga, bet atvirkščiai: ne žydų tautų kraujas buvo užnuodytas baisiu būdų.

Patirtis parodė ne žydų tautoms, kad įleisti svetimą žydišką kraują į jų bendruomenę ne tik nedarė nieko gero, bet darydavo tik blogą. Su laiku žmonės suprato, kad yra tik vienas efektyvus metodas tvarkytis su žydija: pastovus jų atskyrimas nuo tautos rasinio kūno.

Net viduramžiais daugelis valdžių reikalavo žydamsatskirti save nuo vietinių tautų, nešiojant specialius rūbus, kaip antai žydiškas kepures, geltonus simbolius, žiedus ir panašiai. Nors šios priemonės siekė gerų tikslų, jos teturėjo ribotą pasisekimą. Kartais žydai tuos ženklus dėvėjo su pasididžiavimu. Jie buvo patenkinti, kad "kvailieji gojai" patys pasirūpino, kad tik "išrinktoji tauta" dėvėtų tokius ženklus. Bet kiti žydai, kurių biznio reikalai nelaimėdavo nieko iš to, kad jie yra žydai, ir toliau keliaudovo po šalį kaip "ne žydai".

Kitas būdas atskirti žydus nuo ne žydiškų tautų buvo jų privertimas gyventi atskirose vietose. Žydiškasis kvartalas tapo žinomas "geto" vardu.

Bet šis metodas irgi nesugebėjo pasiekti savojo tikslo. dalis žydų buvo patenkinti geto sukūrimu. Vėl, gi, jie turėjo savo 'atskirą bendruomenę"! Slaptieji žydijos planai buvo kuriami gete! gete žydai turėjo savo "personalą". Tie žydai, kurie krėsdavo savo niekšybes tarp ne žydų, gaudavo nurodymus iš geto. Žydiškasis pavojus buvo didelis kaip niekada ankščiau.

Suvokus, kad žydų atskirimas į jų atskirus kvartalus buvo nepakankamas, privertė įvairias tautas eiti dar toliau. Jos išvijo žydus iš savo šalių. tai pirmą kartą sujudino žydus. Dabar jie išvydo tikrą pavojų! dabar jie turėjo veikti, kol netapo per vėlu!

Žydija yra tūkstančių metų senumo. Dėka savo velniško gudrumo, ji rado išeitis iš beveik beviltiškų situacijų. Ir čia! Žydai leidosi išvijami be didelio triukšmo. Jie susirinkdavo kitoje pasienio pusėje ir laukė, laukė ir laukė. Jie laukė metus ir dešimtmečius. Jie laukė momento, kada žinios apie žydiškąjį pavojų išnyks iš žmonių galvų. Tada žydai sugrįžo. Tada jie nusiaubė žemę dar baisiau, negu ankščiau.

Šiandien Europa yra pasirengusi išspręsti žydų klausimą kartą ir visiems laikams. Taigi yra gerai mokytis iš praeities klaidų ir atminti, kad istorija moko. Ir ką mus moko istorija? Ji moko:

Žydų klausimas nėra tik vokiečių dalykas! Tai yra ir Europos problema! Žydų klausimas yra pasaulio problema! Kaip ir Vokietija yra nesaugi, kol nors vienas žydas lieka Europoje, taip Europa negali išspręsti žydų klausimo, kol žydai gyvena kitur pasaulyje. Žydija yra organizuotas pasaulio nusikalstamumas. Žydiškasis pavojus bus pašalintas tik tuomet, kai žydija visame pasaulyje nustos egzistuoti.

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com