Nazi Lauck NSDAP/AO

Fragmenti no Blood and Honour organizācijas pārstāvju intervijas ar Deividu Leinu.

B&H: Kā Tu pats sevi raksturotu?

D.L.: Es sevi raksturotu kā Dabas likumu filozofu, kurš pakļaujas Dabas noteiktajam, augstākajam likumam- savas sugas pasargāšanas instinktam.

B&H.: Kā Tu domā, kas ir mūsdienu cilvēces lielākais ienaidnieks?

D.L.: Lielākais ļaunums, ar kādu mēs saskaramies mūsdienās ir universālisms, kas ir ļoti smalki ieprogrammēts mūsu cilvēkos vairāk kā tūkstoš gadu ilgumā. Vārds Katolisks tulkojumā no grieķu literārās valodas nozīmē universāls. Kristietība tika radīta tādēļ, lai tā apvienotu visas rases, nācijas un kultūras, kuras apdzīvoja Romas impēriju. Protams, Romas varas mehānisms sevi bija paziņojis kā dieva izredzētu jaunās ticības sludinātāju, un tādēļ tas bija tiesīgs noalgot sev leģionu, kas noslepkavotu jebkuru, kas tam nepiekrīt. Tas, ka tajā laikā tika vajāti žīdi, ir tādas pašas pasaciņas kā t.s. holokausta dogma.

Arī mūsdienās universālisms tiek propagandēts laicīgajās iestādēs- skolās, valdībā un masu saziņas līdzekļos.

Es ticu, ka tā ir kļūda ienīst visus žīdus, kristiešus vai amerikāņus, tomēr, tik ilgi, cik vien viņi izmantos universālisma ideju, lai iznīcinātu Balto rasi, viņi būs mūsu nāvīgie ienaidniekiem un tas ir karš starp dzīvību un nāvi- vai nu mēs, vai nu viņi.

Divus gadsimtus amerikāņi un kristieši deva Balto cilvēku pārtiku, tehnoloģijas, medicīnisko palīdzību, un turību krāsainajām rasēm. Tagad viņi tiem atdod mūsu zemi, valstiskās pilnvaras un sievietes. Visas šīs problēmas, viennozīmīgi, ir universālisma dēļ. Dabas likumi nosaka to, ka katrai tautai ir vajadzīga sava zeme, lai saglabātu savu etnisko sugu un rasi.

B&H.: Ko mēs katrs individuāli varam darīt, lai glābtu savu rasi?

D.L.: Ko katrs var darīt lai glābtu rasi? Pirmkārt, revolūcija, tādā nozīmē, ka mums vajag prāta, garīgu revolūciju. Ir jāiztīra savs prāts no dogmām un propagandas. Otrkārt, ir jāsaprot, ka rase nespēj izdzīvot, bez atsevišķām Balto tautām. Mūsu mērķis ir saglabāt šīs tautas, kurās jāieaudzina savas rases cildināšanas un aizsargāšanas dziņu.

B&H: Kādu padomu Tu varētu dot mūsu nākamajām paaudzēm?

D.L.: Mūsu bērnus sagaida šausminoša nākotne. Viņiem ir jāmāca būt gudriem un viltīgiem cīņā ar ienaidnieku. Mūsu tautas ir varonīgas un drosmīgas, žīdi ir viltīgi. Un mēs redzam, ka tādēļ arī viņi valda pār pasauli un ir pasludinājuši nāves spriedumu mūsu rasei. Drosme bez viltības būtu pašnāvība.

B&H: Kas ir tas svarīgākais, ko mēs varam mācīties no vēstures, saistībā ar jaunās pasaules kārtības teoriju?

D.L.: Praktiski, mēs varam mācīties t.s. šūnu sistēmu- kad viens vīrs salūzt un padodas, viņš nezin, ko dara un kas tieši ir otrs vai trešais. Kopējs mērķis, bet personīga nepazīšanās varētu būt daļa no nākotnes cīņas stratēģijas. Un mūsu līderis ir 14 vārdi, nevis kāda konkrēta persona.

 

 

 

B&H: Mēs- Blood and Honour, izplatām Balto ziņu mūzikas un sociālo aktivitāšu veidā. Kā Tu skaties uz šo pieeju?

D.L.: Ja B&H ar savu pieeju spēj sasniegt cilvēkus ar mūsu vēstījumu par Baltās rases saglabāšanu, tad es jūsu stratēģijai varu aplaudēt. Mēs nevaram sacensties ar sistēmas kontrolētajiem masu saziņas līdzekļiem, bet mums vajag izplatīt savu vēstījumu tik daudz cilvēkiem, cik tas vien ir iespējams. Tautai ir jāzina, ka mēs esam izveidojuši rases izdzīvošanas cīnītāju kodolu. Bet es gribētu nedaudz pabrīdināt- okupācijas laikā neviens prātīgs cilvēks sev uz krūtīm mērķi nezīmētu. Tetovējumi, publiskas demonstrācijas ar Nacionālsociālistisko karogu vai KKK tērpu, tikai palīdz ienaidniekam identificēt mērķi. Arī sabiedrībai mēs uzreiz izskatāmies vāji, jo homoseksuāļu gājienos piedalās 125.000 cilvēku, nelegālo imigrantu demonstrācijās iziet ielās ne mazāk kā 500.000 cilvēku, bet mēs, kā maksimums, iziešanai ielās varam savākt pāris tūkstošus cīnītāju. Kādēļ gan reklamēt to, ka pagaidām mūsu kustība vēl ir vāja un niecīga. Labāk izveidot spēcīgu un rūdītu organizāciju, un tikai tad demonstrēt sevi masām.

Deivids Leins (02.11.38.-28.05.07.)

 

Tulkots no http://www.freetheorder.org/DavidLane/bhinterview.html

15.02.10

 

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com