Nazi Lauck NSDAP/AO

 

 

 

 

 

Vācu Nacionālsociālistiskās Strādnieku Partijas (NSDAP) 25 pamattēzes:

 

Mēs pieprasām visu Vāciešu apvienošanos Lielvācijā, kura balstīsies uz Vācu tautas pašnoteikšanās tiesībām.

Mēs pieprasām, lai Vācu tautas vienlīdzīgas tiesības, kā arī Versaļas miera līguma anulēšanu.

 

Mēs pieprasām zemi, papildus teritorijas savas tautas izmitināšanai.

Vienīgi mūsu, vācu tautieši var kļūt par pilsoņiem. Vienīgi tie, kuros rit Ģermāņu asinis, var kļūt par pilsoņiem. Ne žīdi, ne homoseksuāļi tādi nedrīkst būt.

 

Tie, kuriem nav Vācijas pilsonība, drīkst Lielvācijā uzturēties kā ārzemnieki, un uz tiem attiecas likumi, kādi ir attiecināmi uz iebraucējiem.

Ievēlēt valdību, pieņemt likumus var tikai pilsoņi. Tāpat arī ikvienu biroju, pašvaldību, valdības nodaļu utml. drīkst pārvaldīt tikai pilsoņi

Mēs cīnāmies pret korumpētu parlamentu, tāpēc, ka daudzas personas tiek „ieliktas” valdībā bez atbilstības amatam, caur savstarpējo pazīšanos.

Mēs pieprasām, lai valsts uzņemas atbildību par pilsoņu apmierinošas dzīves nodrošināšanu un normālas iztikas pelnīšanas iespējām. Ja valsts nespēj pabarot visus iedzīvotājus, tad nepilsoņi no valsts ir jāizraida.

Nevāciešu emigrācija uz Vāciju ir jāaptur. Mēs pieprasām, lai visi nevācieši, kas iebraukuši Vācijā kopš 1914.gada 2. augusta, tiktu izraidīti.

 

Visiem pilsoņiem ir jābūt ar vienādam tiesībām un pienākumiem.

Katra pilsoņa pienākums ir strādāt gan fiziski, gan garīgi. Neviens nedrīkst darīt darbu, kas kaitē sabiedrībai un nedot tai nekādu labumu.

Tāpat mēs pieprasām, lai visi ienākumi, kas nav nopelnīti darbā, tiek likvidēti.

 

Tā kā karš ir prasījis milzīgus upurus un izlējis mūsu tautas asinis, un labums, kas gūts pateicoties karam uzskatāms par tautas nodevību, mēs pieprasām, lai jebkāda veida peļņa un labums, kas gūts kara rezultātā tiktu konfiscēts.

Mēs pieprasām īpašumu nacionalizāciju.

 

Mēs pieprasām lielo nozaru īpašuma dalīšanu .

Mēs pieprasām pensionāriem dāsnas pensijas.

 

Mēs pieprasām lielo veikalu komunalizāciju, kuru telpas par lētu naudu būtu jāizīrē mazajiem tirgotājiem, līdz ar to būtu ļoti stingri jāuzrauga tas, lai tie piegādā valstij, provincēm un pašvaldībām nepieciešamās preces un pakalpojumus.

Mēs pieprasām agrāro reformu, kas atbilst mūsu tautas prasībām, un likumu, kurš paredz bez kompensācijas atņemt zemi īpašniekam, ja tas ir nepieciešams tautai. Jātiek atceltai zemes iznomāšanai un spekulācijām.

 

Mēs pieprasām nežēlīgu karu ar tiem, kuru darbs kaitē tautas interesēm. Augļotāji, spekulanti un nodevēji utml. ir jāsoda ar nāvi, pamatojoties uz mūsu Rases interesēm.

Mēs pieprasām lai Romiešu likums, kas paredzēts materiālistu pasaules pārvaldīšanas nodrošināšanai, tiktu aizstāts ar Vācu vispārējo tiesību likumu.

 

Ir jānodrošina iespēja jebkuram vācietim iegūt augstāko izglītību un darbu labos amatos. Tāpēc valstij ir jāuzņemas atbildība arī par kultūras jomu. Jebkura mācību programma ir jāsastāda tā, lai tā noderētu praktiski. Sociālās zinības būtu jāmāca jau sākumskolā. Mēs pieprasām, lai īpaši talantīgu bērnu, kas nāk no nabadzīgām ģimenēm, izglītošanu apmaksā valsts.

Valsts pienākums ir nodrošināt nācijas veselību, izsniedzot grūtniecēm pabalstus, aizliedzot pusaudžiem strādāt, tā vietā palielināt jauniešu fiziskās spējas ar obligātu sacensību, vingrošanas ieviešanu, tādējādi veicinot jauniešos lielāku interesi par fizkultūru.

 

Mēs pieprasām regulārās armijas likvidēšanu, tās vietā radot Nacionālo armiju.

Mēs pieprasām likumīgu izrēķināšanos ar tiem, kas publicē politiska satura melus presē. Lai izveidotu nacionālo Vācu presi mēs pieprasām, lai:

a. Visu Vācu valodā rakstīto preses izdevumu redaktori un redaktoru vietnieki būtu Vācijas pilsoņi

b. Nevācu laikraksti drīkst tikt izplatīti vienīgi ar valsts atļauju, tie nedrīkst iznākt vācu valodā

c. Nevāciešiem būtu ar likumu jāaizliedz finansēt Vācu avīzes. Tiem, kas šos noteikumus nepildītu, pienāktos izraidīšana no valsts.

Jebkuru laikrakstu, kurš pārkāpj vai aizskar tautas intereses, būtu jālikvidē. Mēs pieprasām legālu atļauju cīnīties pret tām mākslas un literatūras izpausmēm, kam ir graujoša un negatīva ietekme uz mūsu tautu. Arī jebkura

organizācija, kas ignorē tautas intereses ir jāaizliedz

 

Mēs pieprasām reliģisko brīvību Vācijā, tik tālu, kamēr reliģija neapdraud nācijas pastāvēšanu un neapdraud Vācu morālo un ētisko Rases apziņu.

Partija kā tāda atbalsta kristietību, ja tā netiek saistīta ar kādu konkrētu konfesiju. Tā cīnās pret žīdu materiālisma garu un partija ir pārliecināta, ka mūsu tautas atveseļošanai ir jābalstās uz principu: Nācijas labums- vispirms, individuālais- pēc tam.

Lai radītu šo programmu mēs pieprasām: spēcīgu centrālo pārvaldi, valsts un tās struktūrvienību bezierunu pakļaušanos šai pārvaldei.

Partijas līderiem jānodrošina visu iepriekšminēto punktu izpilde, lai arī ko tas prasītu, pat ja būtu jāziedo sava dzīvība.

3-25

Tulkots no http://www.historyplace.com/worldwar2/riseofhitler/25points.htm

2010.g. Februārī

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com