Nazi Lauck NSDAP/AO

Rūnas Trešajā Reihā

Rūnas- Skandināvu un arī citu ģermāņu tautu lietotās rakstu zīmes agrajos viduslaikos

Svastika (The Hakenkreuz)

Ģermāņu mitoloģijā ir Pērkona dieva- Tora simbols.

 

Saules aplis (Sonnenrad)

Skandināvu mitoloģijā Saules simbola interpretācija.

 

Tira rūna

Tirs (Tyr,Tiwaz, Teiwaz)- Kara dievs skandināvu mitoloģijā. Attēlots kā karavīrs ar vienu roku. Tira simbols ir zobens. Agrajos viduslaikos Tirs ieņēma svarīgu vietu Ģermāņu dievu saimē. Otrdiena (Thuesday no angļu val.) patiesībā ir Tira diena. Vikingu laikmetā Tiru aizēnoja Tors un Odins.

Trešajā Reihā Tira rūna tika saukta arī par Kaujas rūnu (Kampf-rune) un Bultas rūnu (Pfeil-Rune). Tā simbolizēja kaujas vadību. Šī rūna tika izmantota gan Hitlera jaunatnes organizācijas gan SA simbolikā. Rūna, nēsāta uz kreisās rokas, parādīja piederību SA-Reichsführerschule. Dažkārt lietota arī kā SS rekrutēšanas un treniņu departamenta pazīšanās zīme. SS 30 Janvāra divīzijas simbols arī bija Tira rūna. Nereti kristiešu krustu uz Reiha karavīru kapavietas aizstāja Tira rūna.

 

Siga rūna

Viena no Armāna apļa rūnām. (Armanen rune). Skandināvu un Ģermāņu rūnoloģijā Siga apzīmēja Sauli.

Gvido Lists (Guido von List) mainīja rūnas Saules simbola nozīmi uz uzvara (Sieg) nozīmi. Viņa versijā Siga un Tira kopā veido Sigtiru (Sigtżr), kas ir arī viens no Odina vārdiem. Nacistiskajā Vācijā Siegrune- Kaujas rūna bija otra atpazīstamākā un izmantotākā zīme uzreiz pēc Svastikas. SS zīmotnes dizains ar divām ieslīpām Siga rūnām tika izveidots 1933. gadā pēc Valtera Heka grafiskā parauga.

 

Hagalla rūna

Vārds Hagall Skandināvu valodās nozīmē krusa.

Šī rūna ietilpst SS Goda gredzena (Nāvesgalvas gredzens-SS-Ehrenring) dizainā. Heinrihs Himlers rūnas nozīmi skaidro šādiem vārdiem: Svastika un Hagalla rūna simbolizē nesatricināmo ticību mūsu galējai uzvarai un ideoloģijai. Šī runa dažkārt tika izmantota SS karavīru laulību ceremonijās.

 

Odala rūna

Vecākajā rūnu alfabētā (Elder Futhark) Odala rūna apzīmēja iedzimto īpašumu (ožila- skandināvu val.)

Nacistiskajā Vācijā Odala rūna simbolizēja asins un zemes (Blut und Boden) ideju- Tēvzemi apdzīvo tikai etniskie tautieši, kā arī asiņu tīrību un Rases saglabāšanas ideju. Šī rūna bija arī Waffen-SS Prinz Eugen divīzijas, kas tika formēta no etniskajiem vāciešiem (Volksdeutsche) Horvātijā, simbols.

Dzīvības rūna (Leben Rune)

Vecajā rūnu alfabētā šī rūna apzīmē vārdu aizsardzība, savukārt Jaunajā rūnu alfabētā (Younger Futhark) vārdu vīrietis. Armāna rūnu aplī Dzīvības rūna ir 15`ā rūna, kas arī apzīmē vārdu vīrietis.

Reihā šī rūna bija SS karavīru sievu atbalsta organizācijas (SS Lebensborn Society) un Ananebres simbolika. Dokumentos un uz kapakmeņiem Dzīves rūna apzīmēja dzimšanas datumu.

Nāves rūna (Toten Rune)

Jaunajā rūnu alfabētā apzīmē vārdu īve (żr skandināvu val.)

Nacistiskajā Vācijā šo rūnu saprata kā apgrieztu Dzīves rūnu, tādēļ tai loģiski būtu jāsimbolizē nāve. Līdz ar to gan dokumentos, gan uz kapakmeņiem tā apzīmēja nāves datumu.

Degsmes rūna (Eif Rune)

Trešajā Reihā simbolizēja entuziasmu. Iesākumā bija arī Hitlera personīgo adutjantu simbolika.

Upurēšanās rūna (Opfer Rune)

Trešajā Reihā ar to saistīja pašuzupurēšanos un sevis ziedošanu. Rūna simbolizēja Minhenes puča laikā kritušos.

Gera rūna (Ger rune)

Kopības simbols Trešajā Reihā. Izmantots arī Waffen-SS Nordland divīzijas zīmotnēs.

Vilka āķis (Wolfsangel)

Skandināvu mitoloģijā Vilka āķis spēj aizbaidīt Vilkačus.

Nacistiskajā Vācijā šī rūna iesākumā simbolizēja NSDAP, bet vēlāk Waffen-SS Das Reich divīziju.

 

 

 

Tulkots no http://www.vikingrune.com/2009/07/norse-runic-third-reich-symbols/

2010.g. Februārī

3-25

 

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com