Nazi Lauck NSDAP/AO

Baltās rases genocīda manifests

Divas ļoti labi zināmas personas, kuras saprata, cik vēsture ir patiesa" bija Napoleons Bonaparts un Henrijs Fords. Napoleons, pēc cītīgas Vatikāna dokumentu izpētes, teicis: Vēsture ir pasaciņas!" Henrijs Fords, kurš kopā ar grupu izglītotu cilvēku veica iedziļināšanos valdības slēptajos, bet patiesajos vadītājos, secināja: Vēsture ir blēņas." Rakstnieks Trevanians rakstījis: Uzvarētāju propaganda kļūst par oficiālu vēsturi." Īsāk sakot, fakts ir tāds, ka varas sistēma pārraksta vēsturi, un, pašlabuma vadīti, propagandē to sabiedrībai kā vienīgo patiesību.

Tas jau sen ir skaidrs, ka tie cilvēki, kas ieguvuši izglītību sistēmas vadītajās augstskolās, daļēji ir aprobežoti, jo tie uztver kā patiesību absurdos pieņēmumus, kas it kā tiek balstīti uz veselo saprātu. Līdz ar to šie izglītotie" cilvēki ir kā rīks korumpētajai, postošajai un tirāniskajai sistēmai. Viņi sevi ir pārdevuši, jo tādējādi šie cilvēki ir pamanījuši veidu kā gūt pašlabumu. Jāpiemin arī tas, ka augstākā izglītība" precīzāk būtu jāsauc par attīstītu prāta piesārņošanu". Augstākās izglītības mērķis ir radīt marionetes tirānu valdītās impērijas rokās.

[...]

Manifestā apzināti tiek izmantota leksika, kas pārkāpj politiskās sistēmas noteikto liekvārdību.

I. Gadsimtiem ilgi ar vārdu gejs apzīmēja priekpilnu garastāvokli. Bet vārds homoseksuālisms"- ļoti bēdīgu sabiedrības stāvokli, kad vīrieša dabiskā attieksme pret sievieti tiek aizmirsta, tā vietā tiek cildināts kaut kas tāds, kas pārkāpj Dabas likumus- ir pilnīgi pretdabisks.

II. Tāpat ilgstoši uz pasaules bija trīs pamatrases- Negroīdā, Mongoloīdā un Kaukazoīdā (Caucasoid). Kaukazoīdā rase ir sinonīma vārdam Baltā rase.

Krāsainās rases nav minoritāte!

Baltais cilvēks ir Rietumu civilizācijas radītājs- sākot no cauruļvadu sistēmas, centrālās apkures radīšanas, beidzot ar tik sarežģītiem izgudrojumiem, kā Modernās tehnoloģijas (IT), anestēziju un simfonisko orķestri. Piedēkļi ams" isms" nedemonizē pasauli. Līdzīgi kā Baptists mīl un atbalsta savu reliģiju, tāpat Rasists mīl un atbalsta savu Rasi. Sava valdnieka pasargāšana ir augstākais Dabas likums, līdz ar to, ja Rase tiek apdraudēta, rasisms kļūst par svētītu pakļaušanos augstākajam likumam.

Manifestācija cīnās pret tādu valodas kropļošanu, līdzīgu, kāda bija parādīta ar augstākminētajiem piemēriem, kā arī pret politiski sankcionētu, bet nepareizu terminoloģiju.

[...]

Jāapzinās, ka Rase neizdara pašnāvību brīvprātīgi, līdz ar to šis manifests neatbalsta rasistiski un reliģiski lojālu sistēmu, kāda šobrīd valda pār Balto zemēm un kura noliedz ne tikai Balto rasi, bet arī Balto valstis, skolas, Balto valstu sadarbību, organizācijas un arī visu citu, kas nepieciešams mūsu rases bioloģiskās un kulturālās esamības eksistēšanai.

Noslēdzot šo ievadu, ir jādara skaidrs tas, ka rasu integrācija" ir tikai viena daļa no Baltās rases genocīda. Šī procesa neizbēgams rezultāts būs rasu sajaukšanās straujš procentuāls kāpums, kas novedīs pie tādas iznīcības, kāda jau ir notikusi ar Baltās rases pārstāvjiem dažādās pasaules daļās senākos laikos. Ja no pieci simt miljoniem Balto, tikai nedaudz virs simts miljoniem ir sievietes reproduktīvajā vecumā, un, ja visapkārt, kā paisuma ūdeņi, ir biljoniem krāsaino, šie pieci simti miljoni kā suga izmirs relatīvi īsā laikā. Šis Baltās rases genocīds ir ļoti smalki, līdz detaļai izplānots.

Tas, ka cionisti kontrolē masu saziņas līdzekļus, tāpat arī galvenās rūpniecības nozares, finansu sistēmu, likumdošanu, politiku, nav nekāds noslēpums jebkuram, kas ir opozīcijā esošajai sistēmai. Tie, kuri apšauba šo acīmredzamo faktu, var rūpīgi pameklēt gan internetā, gan bibliotēkā grāmatu Who's Who" (Kurš ir kas"- tajā aprakstītas dažādu ietekmīgu un populāru cilvēku biogrāfijas, kuri visi, lielākoties, ir žīdi. Tulkotāja piezīme). Nemitīgā un visbiežāk uzspēlētā čīkstēšana par antisemītismu" nemainīs skaidri redzamus faktus. [...]

Tādēļ, mēs, kas apzināmies sevi kā pēctečus saviem vēsturiskajiem senčiem, kuri piederēja Baltajai, jeb Āriešu rasei, secinām:

Visas pastāvošās valdības noliedz mūsu tiesības uz hegemoniju un teritoriālo paplašināšanos, kas nepieciešama mūsu tautas, kā bioloģiskas un kulturālas sabiedrības, izdzīvošanai.

Neizbēgams rasu integrācijas rezultāts ir starprasu laulības, kas arī ir Baltās rases genocīds. Propaganda, kas popularizē laulības starp Balto sievieti un krāsaino vīrieti ir acīmredzama pastāvošās sistēmas sankcionēta rīcība.

Baltais cilvēks, kurš cīnās pret Baltās rases genocīdu ir ekonomiski, politiski un sociāli iznīcināts. Ja šis cilvēks turpina efektīvi un pamanāmi pretoties, viņš tiek vai nu nogalināts, vai nepatiesi apsūdzēts un ieslodzīts cietumā.

Rases dzīvība atrodas sievietē. Šobrīd tikai 3% no cilvēces populācijas ir sievietes reproduktīvajā vecumā. Šis procents ir viens no svarīgākajiem Baltās rases izdzīvošanas statistiskajiem kritērijiem.

Ekonomiskās, politiskās un reliģiskās sistēmas var tikt iznīcinātas un atjaunotas, taču mūsu Rases nāve būs neatgriezeniska.

Baltā vīrieša instinkts pasargāt savas Rases sieviešu skaistumu un savu Balto bērnu nākotni uz šis pasaules, ir Dabas, Dieva noteikts un paredzēts.

Visas Rietumu nācijas ir cionistu pārvaldībā, kuru mērķis ir sajaukt, pārņemt un iznīcināt Balto rasi.

Amerika ir kā vispasaules cionistu Policijas departaments. Amerikas Bruņotie spēki un Policija tiek izmantota, lai iznīcinātu jebkuru Balto cilvēku valsti, vai to pārvaldīto teritoriju uz šīs Zemeslodes. Piemērs tam- 101. gaisa spēku divīzija, izmantojot durkļus, piekaujot Baltās sievietes, īstenoja piespiedu integrāciju Dienvidu štatos, kur tika pieņemts lēmums, par Balto bērnu skolu slēgšanu Dienvidbostonā. Balto bērnu mātes protestēja pret Baltās rases iznīcināšanas politiku, mūsu, Baltās rases, senajā dzimtenē- Eiropā, kura tika krāsaino karaspēku pakļauta. Tas notika pēc tam, kas Vācija mēģināja pildīt savu Baltās rases vēsturisko funkciju, pasargājot savu rasi no Mongoļu un Moru iebrucējiem.

Tas, ka Baltajiem cilvēkiem tiek atteikts darbs, lai mazinātu t.s. rasu diskrimināciju", grauj Balto ģimeņu stabilitāti un populāciju.

Multi-rasu sporta veidi, izklaides un integrācija" tiek radīta, lai iznīcinātu Baltās rases identitāti un unikālo kultūru, kas ir nepieciešama mūsu izdzīvošanai.

Vēsture ir pārrakstīta, lai slēptu mūsu Balto senču sasniegumus, melīgi pieskaitot tos pie citu rasu sasniegumiem.

Žīdiskā kristietība sludina rasu vienlīdzību, kas tiešā veidā nozīmē Baltās rases genocīdu.

Cionistu organizēta valdība (ZOG) gan Amerikā, gan citās Rietumu valstīs sekmē pretdabiskā homoseksuālisma izplatīšanās instinktu, apzinādamies, ka Dabas likumā ir noteikts, ka vīrieša instinktiem ir jātiecas pēc sievietes, lai saglabātu savu Rasi un nāciju.

Cionistu organizētās valdības veiksmīgi propagandē jaundzimušo slepkavošanu, ko tagad sauc par abortu, kas strauji iznīcina Balto rasi.

Ņemot vērā iepriekšminētos, kā arī citus noziegumus, kas tiek izdarīti pret Balto rasi, tai skaitā politisko genocīdu, mēs atsakāmies atbalstīt mūsu rases bendes un to institūcijas. Paklausot Dabas likumiem un atzīstot to, ka Dabas likumi ir Dieva likumi, neatkarīgi no tā, ko katrs cilvēks uzskata par Radītāju", mēs sakām, ka augstākais Dabas likums ir savas sugas saglabāšana. Tāpēc mēs pieprasām tikai Balto tautu zemju izveidošanu Ziemeļamerikā un Eiropā. Ja mūsu prasības netiks izpildītas, mēs paturam tiesības šo mērķi sasniegt ar jebkādiem līdzekļiem.

Lai tie, kuri kā nodevēji atbalsta slepkavnieciskos cionistus, ir uzmanīgi. Ja mēs gūsim uzvaru, kas definēta šajos 14 vārdos: .We must secure the existence of our people and a future for White children" (Mums ir nepieciešams nodrošināt savas Rases cilvēku ilgstošu eksistenci un mūsu Balto bērnu nākotni), tad jūsu nodevība tiks pienācīgi atalgota.. Bet, ja mēs tomēr negūsim uzvaru, un Baltā rase ies dinozauru pēdās, tad pēdējā Baltās rases paaudze, tai skaitā arī jūsu (nodevēju) tuvinieki, atriebsies jums par līdzdalību Baltās rases iznīcināšanā un tās nodošanu krāsaino rokās, kuri valdīs pār pasauli.

88

Deivids Leins

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com