Nazi Lauck NSDAP/AO

Meie eesmärk

NSDAP/AO on NSDAP välismaaorganisatsioon kui ka ülesehitusorganisatsioon ja on maailma suurim ns-propagandamaterjali tootja. Aastal 1972 loodud välisakslase poolt, on juba ammu NSDAP/AOst saanud panaaria võitlusühing. Rahvussotsialistid kogu maailmas võitlevad oma ridades valge rassi säilitamise eest. Alates 1992 aastast annab NSDAP/AO ns-ajakirju kümnes keeles välja.

Okupeeritud Reichi aladel võitleb NSDAP/AO sihikindlalt ns-keelu vastu ja NSDAP taaslubamise eest ühe valitava parteina. Meie tegevuse lõppeesmärgiks on rahvussotsialistliku riigi loomine vabas , suveräänses ja taasühinenud Suur-Saksariigis ja rassi põhise uue korra püstitamine kogu aaria maailmas.

NSDAP/AO valis organisatsioonivormina rakukesesüsteemi, et vastaste sisse saamist vältida. See süsteem garanteerib suurima turvalisuse, sest rakukestel ei ole omavahel mingit kontakti. Üks rakuke koosneb reeglina kahest või kolmest aktivistist. Need rakud varustavad ka välismaakeskust propagandamaterjalidega. See asub Ameerikas, kus ta legaalsus võimaldab suure propagandavabriku olemasolu.

Kamraadid! Võidelgem koos! Koos oleme me tugevad!

Eesti Keel