Nazi Lauck NSDAP/AO

NSDAP/AO ja vägivald

Meedia näitab rahvussotsialiste enamasti kui vägivaldseid terroriste. Aga milline on tõeline NSDAP/AO?

NSDAP/AO ei poolda vägivalda, vaid hoopis mõistab selle hukka. Vägivald on kõigest meetod. Iseenesest ei ole ta ei hea ega halb.

Tõesti toimus Ameerika revolutsioon 1776 üsna vägivaldselt! Samas toimus Hitleri võimule tulek nii rahulikult, et nii vaenlased, kui ka omad nimetasid seda "revolutsiooniks ilma lõhutud aknata".

"Poliitika on võimalikkuse kunst"

Ameerika rahvussotsialistid naudivad märksa suuremat poliitilist vabadust kui mõnes mistahes muus riigis. Seda vabadust mitte kasutada oleks hooletu. Selle vabaduse ohustamine aga oleks lihtsalt kriminaalne.

Tuleb aru saada, et põrandaalune tegevus on, palju, palju raskem, kui legaalne tegevus.

Need, kes legaalse tegevusega hakkama ei saa, ei saa ammugi illegaalse tegevusega hakkama.

Riikides kus Natsionaalsotsialism on illegaalne, jaguneb põrandaalune tegevus kahte kategooriasse: vägivaldsesse ja vägivallatusse. Ka siin kohal on lihtsam viimane. Siin tõestab end just meie loogikaga: meil puudub absoluutselt kindel tugipunkt, mida toetaks mõni välis riik. (US valitsus tolereerib NSDAP/AO propaganda vabrikut Ameerikas, koheselt aga löödaks mõni oletatav terroristide ühing laiali.)

Sellepärast piirdub NSDAP/AO legaalse tegevusega, riikides kus rahvussotsialism legaalne on…ja vägivallatule "illegaalsele" tegevusele riikides, kus rahvussotsialism keelatud on.

Alternatiiv vägivallale

Valitsus ja Anti-NS meedia tsiteerivad meelsasti meie radikaalseid sõnastusi, et "tõestada" seda, et me "terroristid" oleme. Kuidas iganes, isegi uudistel on produktiivne eesmärk:

Kui poliitiline repressioon maades nagu Saksamaa järk-järgult tõuseb, kalduvad üha rohkem sõltumatud natsionaalsotsialistid, vahetavad või täiendavad meie propaganda relva hoopis teistsuguste relvadega. See on, inimlikust seisukohast vaadatuna, täiesti mõistetav. Et mingil määral mõõdukat mõjuvõimu võimaldada selles kriisis, peab sellest lähtuvalt NSDAP/AO-propaganda toon militantsemaks muutuma. (Ma rõhutasin seda kohtu ees kuulsal Buckenburg’i protsessil 1979.)

Tõesti pakub (vägivallatu) NSDAP/AO propagandamaterjal patriootidele, kelle kunagi legaalsed olnud organisatsioonid Bonni re˛iimi poolt ärakeelati, poliitilise tegevuse alternatiivne vorm. Kui seda materjali poleks, siis oleks alternatiiviks – vägivald – paljudele masendunud patriootidele märksa suurem tegevus. Nii siis teenib NSDAP/AO vägivalla vähendamist, mitte suurendamist.

 

 

Üks oletuslik näide

Ameerika kodanikel on enamasti raske, ette kujutada viisi ja kuju oma rahva türanniliku allasurumist nn Saksamaa "demokraatlik valitsuse" poolt. Vabaduse nimel keelab ta igasugusel kujul natsionaalsotsialismi väljendused: poliitilised parteid, kirjanduse, riietuse, sümbolid, isegi laulud!

Et seda situatsiooni paremini ette kujutada, siin üks oletuslik näide:

Ütleme, et te olete juhtiv, mitte vägivaldne abordi vastase liikumise aktivist Ühendriikides. Keset ööd ärkate lärmi pärast, mida teevad mingid inimesed, kes te majaukse lõhuvad ja te majja sisenevad. Järgmine asi, millega teid vastandatakse on mitmed mehed tsiviil riietes kes teid oma relvadega sihivad! Te ei tea kes nad on ja mis neil plaanis on, äkki tahavad nad teid ja teie naist tappa. (Võib-olla pärast seda kui nad teda on piinatud ja vägistanud.) Samas te teate, et vastuhakk oleks puhas enesetapp.

Siis tunnete te kergendust, kuigi veidi üllatunud kui kuulete, et need mehed on politseist. Aga siis kuulete, et neil on läbi otsimis ja teie aareteerimis order.

Jaoskonnas kuulete, et teid süüdistatakse terrorismis!!!

Pärast päevi, nädalaid või isegi kuid vanglas olemist pääsete kautsjoniga taas välja. Sel ajal külastas teid (vanglas) teie advokaat, kes kirjeldas teile te juhtumit.

"Tõendid" teie vastu on ülimalt uskumatud.

Tuli välja, et keegi, keda te eales näinud polnud – ja kes te abordi vastase organisatsiooni liigegi pole – viskas Molotow kokteili abordikliiniku aknasse. Kui politsei ta maja läbi otsis leidsid nad hulgaldaselt abordivastast kirjandust ja ühe lendlehe, mida te organisatsioon suurel hulgal laiali jaotas.

See üksik lendleht, piisas "tõendiks", aborti pooldavat kohtuniku veenda selles, et ta teie aareteerimis orderile allakirjutaks! Teie protsessini möödub 6 kuni 12 kuud. Teie protsessil näitab te advokaat oskuslikult, kui naeruväärne on te süüdistus. Tõepoolest ei suuda süüdistaja veenvat tõendit esitada. Kiu otsus lausutakse olete te üsna enesekindel , selles, et süüdistus tühistatakse.

Aga kohtunik tunnistab teid süüdi!

Ta mõistab teile 3 aastat vabadusekaotust!(Te mõtlete oma naisele ja pojale; ta hakkab alles rääkima, enne kui te teda üldse näete. Kuidas saab te naine ja laps rahaliselt hakkama?!? )

Kohtunik ütleb rahuliku häälega, et, kuigi väheste süütõendite tõttu, põhjustas teie abordi vastane kirjandus selle pommirünnaku, ja et te seega selle "kuriteo vaimne isa" olete.

Te lähete vangi. Iga katse otsust edasi kaevata, nurjub. Te istute kõik kolm aastat ära. See juhtub tosinate, isegi sadade samavaateliste aktivistidega.

Sellele lisandub veel, et valitsus keelab terves riigis kõik abordivastased liikumised ära, sest ta peab neid "kriminaalseteks ühinguteks". Ja abordi vastaste lehtede jaotamine muutub suureks seaduserikkumiseks (üheks "vihkamis-kuriteoks"?), mis kuni 5 aastase vabaduskaotusega trahvitav on.

Mõelge selle üle kord järele!

See juhtub tänapäeval anti-sisserände-aktivistidega nn "demokraatlikus" Saksamaal. Selle pärast näitab (ja ei vähene) vägivalla valis inimeste osakaal, olenemata Bonni re˛iimi "anti-terrori üksustest".

Tõesti teeb Bonn kõike võimalikku, et terrorismi põhjustada. Ta otsib vabandust, et õigustada poliitiliselt teisitimõtlejate türannilist allasurumist.

Tõenäolised järeldused

Esiteks: Bonni valitsuse puhul ei ole tegu demokraatiaga. See on repressiivne re˛iim.

Teiseks: Bonn kardab vägivallatut rahvussotsialistlikku propagandat rohkem, kui terrorismi.

Kolmandaks: Bonn tahab terroristliku vastulööki provotseerida – enesekaitse ekstreemne vorm. Enesekaitse, mis tekkib läbi lootusetuse – et oma tõusvast allasurumist õigustada.

 

„Demokraatia" ja „suveräänsus" läbi ns-keelu välistatud

Mida tahab NSDAP/AO?

Poliitilist vabadust!

Tühistage rahvussotsialismi keeld!

See on kõik, mida me tahame. Me tahame oma vaateid vabalt avalikuses väljendada. Me tahame demokraatlikest valimistest osa võtta. Saksa rahval peab õigus olema meid valida, kui ta tahab.

Selle õiguse eitamine on vastuolus kahe põhiseisukohaga:

et Bonni valitsus "vaba demokraatia" on, ja

et Bonni valitsus "suverääne saksa riik" on, kes esindab saksa rahvast mitte okupatsioonivalitsust, mis ehitati üles Saksamaa vaenlaste poolt, pärast teist maailmasõda ja mis neile allutatud on.

See on ülimalt tabav ja kirjeldav, et mõnikord mõned Bonni ametnikud tahavad rahvussotsialismi keeldu õigustada sellega, et viitavad liitlastest okupantidele…ja isegi oma re˛iimi "ajalisele" ja "piiratule" suveräänsusele!

Sellele lisandub veel, et samaaegselt lubatakse palju võimsamaid kommunistlike parteisid (keda varem endise idaploki poolt rahastati, kes oli liitlaste suurim poliitiline ja militaarne vaenlane pärast sõda ja veel Nõukogude liiduga, liidus oli ) näitab selgelt, et NS-keeld pole iialgi olnud "demokraatia kaitse totalitaarse ohu eest" ega ei ole ka. Muidu keelaks "demokraatlik" re˛iim nii rahvussotsialismi kui ka kommunismi ära.

Sellel vastuolulisusel on ainult üks vastus: Kommunistidel, "liidupartnerid" natsionaalsotsialistliku Saksamaa vastu, oli (ja on) lubatud, liitlaste okupatsiooni valitsuse osa võtta, kes ennast "suveräänse saksa riigina" varjab. Sellele vastab re˛iim, et saksa rahval ei ole õigust, oma valiku partei poolt hääletada, kui seda okupantide poolt "kontrollitud" pole, vastavalt niikaua kui see "demokraatlik" või hoopis "kommunistlik" pole … kõik peale natsionaalsotsialismi on.

Tõeline saksa demokraatia pole võimalik, niikaua kui ns-keeld pole tühistatud.

Tõeline saksa suveräänsus pole võimalik, niikaua kui ns-keeld pole tühistatud.

Hirm enda rahva ees

Miks venitavad Bonni poliitikud sellega, et luba natsionaalsotsialism?

Sellepärast, et nad ise enda rahvast kardavad!

Nad kardavad poolehoidu, mille natsionaalsotsialistid Saksamaal saavutada suudavad ja ka säilitavad. See keeld ja suurenevad repressioonid näitavad selgelt selle hirmu suurust. Juhul kui rahvussotsialistlikul liikumisel peaks vähe poolehoidu rahva seas olema, siis on ju lahendus ülimalt lihtne:

Tühistage keeld. Laske natsionaalsotsialistidel valimistelt osa võtta. Siis näidake vähestele valijate arvudele ja öelge: "Näete, me ju ütlesime teile, nad ei saa mingit toetust Saksamaal!"

Miks viivitab Bonn?

Miks tahab Bonn terrori lainet põhjustada? (nagu "RAFi" kujul 1970ndatel aastatel)

On vaid üks seletus sellele: Bonn kardab. Bonn teab, et suur kogus inimesi pooldab rahvussotsialismi.

„Vabadus või revolutsioon"

Bonni poliitikutel tuleks järgnevat tähele panna:

Kui natsionaalsotsialistlik liikumine legaalselt võimule tuleb, toimub revolutsioon rahumeelselt. Ja endistele vaenlastele tehakse suurel ulatusel amnestiaid (nagu 1933)… Aga kui revolutsioon vägivaldselt ja suure verevalamisega toimub, siis ei kohelda neid reetureid nii leebelt. (Vastupidi: toimub teine sõja järgne "Nürnbergi protsess" ainult vastupidisel kujul.)

Paljud saksa valitsuseametnikud isegi politsei saavad sellest aru. Nad väldivad hoolast osavõttu tänapäevastes rõhumis kampaaniates. Mõned aitavad isegi vihetega. (Kui sada politseiniku haarangust osa võttavad, siis peab üks vihje andma, et haarang ebaõnnestuks.) Mina tean paljudest sellistest juhtumitest. Bonni poliitikud on materialistlikud oportunistid. Nad on võib-olla võimelised , oma nn "demokraatia" nimel inimesi jälitama, kinni panna või isegi tapma, aga nad ei võimelised oma asija eest kannatama või isegi surema.

Natsionaalsotsialistid, teisel poolet, on pühendunud idealistid. Nad ei taha lihtsalt vaenlast vigastada. Nad on ka valmis kannatama, ohverdama ja kui vaja, oma elu andma oma asija eest.

Sellepärast me võidame.

Me hoiatame Bonni:

VABADUS VÕI REVOLUTSIOON!

See ei tähenda vabadust "läbi" revolutsiooni.

Meie natsionaalsotsialistid tahame inimesi veenata, mitte tappa. Meie natsionaalsotsialistid tahame valimistelt osa võtta, mitte pomme õhkida.

Kui vabadusega liiga kaua venitatakse, juhul kui repressioonid teatul määra ületavad, muutub revolutsioon – kas nad tahavad või mitte – vältimatuks. Süü nendes kaotustes mõlemal poolel pannakse ebademokraatliku demokraatliku süsteemi süüks. Ja ta käsilased kannavad siis vastutust.

Meie rahvussotsialistid nõuame:

TÜHISTAGE NS-KEELD!

Eesti Keel