dnsbvalg . . .

Kommunal- og amtsrådsvalg 2001

Liste Å — DNSB i Greve

Jonni Hansen

Eget folk først!

Under denne parole går DNSB til valg i Greve Kommune og Roskilde Amt. Grundloven giver politikerne ret til at yde den danske befolkning en særlig behandling. De nuværende politikere mener ikke, at vi skal gøre brug af denne ret. I DNSB mener vi ikke det er noget at skamme sig over, at give landets egen befolkning førsteret til de goder, som vi, vore forældre og bedsteforældre selv har skabt.

Det er skammeligt, at der føres en politik, hvor det danske folk alene skal yde, mens de hundredtusinder af fremmede, der er her i landet, blot kan nyde. Dels fordi det arbejdsomme danske folk fortjener bedre, og dels fordi det er nødvendigt at ændre denne politik, hvis vi fortsat skal bestå som folk.

Det lyder som store ord og valgflæsk, men har du tænkt på, at man taler om, at det fremover er nødvendigt at importere afrikanere og asiater til det danske arbejdsmarked, ganske simpelt fordi vi bliver færre og færre danskere?

Det danske folk har en årtusindlang historie, og en kultur som vi i DNSB mener er værd at bevare. Alt det, som slægtled efter slægtled har skabt, må ikke gå til grunde på en enkelt generation eller to, bare fordi danske politikere synes, det er „smart" at gøre Danmark til et multietnisk land.

Vi kan gøre det bedre! Vi kan sikre, at også vore børn og børnebørn har et fædreland, de kan kalde deres eget. Det er den mest fundamentale menneskeret, vi nægter dem, hvis vi bare lader tingene gå sin gang.

Med DNSB kan du regne med, at kampen for et dansk Danmark bliver ført til det sidste. Du kan regne med, at vi — om ikke andre — vil gå forrest i kampen for det Danmark, som er rammen om det danske folks eksistens.

Herunder finder du vort valgprogram. Det er ikke guld og grønne skove, vi lover. Vi har ikke sat et program op, hvor det gælder om at lokke så mange som muligt til at stemme på DNSB til kommunal- og amtsrådsvalget den 20. november. Vi har sat et program op, fordi hvert eneste punkt er nødvendigt. Tvingende nødvendigt!

Husk på, at vi som danskere står ved en korsvej, hvor det er sidste udkald: Du kan vælge den multietniske løsning. Så beder vi dig lade være med at sætte dit kryds ved DNSB. Så må du leve med den samvittighed, der satte en stopper for vort folks fremtid.

Eller du kan vælge den nationale løsning. Det skal du gøre, hvis du sætter et højere ideal end blot skatteprocent eller antallet af busstoppesteder. Du kan sætte dit kryds ved DNSB — også selvom du ikke betragter dig selv som „nazist". Så giver du under alle omstændigheder politikerne, både i kommunen, i amtet og på Christiansborg noget at tænke over. Så har du meget tydeligt markeret, at nu er det nok!

Læs vort program og tænk så på, om du er enig. Om Danmark fortjener en fremtid!

10 gode grunde til at stemme liste Å d. 20 nov.

DNSB vil med Grundloven i hånden arbejde ud fra parolen: Eget folk først!

Det betyder, at DNSB vil:

Det er danskerne selv, der har skabt det samfund, som vi må dele med de fremmede. Derfor er det også naturligt, at danskerne sikres, at skattegrundlaget anvendes i deres interesse.

Det er urimeligt, at fremmede elever sikres så stor opmærksomhed i folkeskolen, at danske børns indlæring skades herved. Udbyttet af skolegangen er katastrofalt ringe, og forbereder kun i ringe grad vor ungdom til at deltage i samfundsarbejdet. Den danske folkeskole har som eneste princip at forberede eleverne til at kunne virke i deres voksenliv, ikke at uddanne den 3. verdens befolkningsoverskud.

Danskere med rod i vor historie er selvskrevne til retten til en bolig. Det er tragisk, at store dele af vor ungdom må leve under usle boligforhold, blot for at fremmede kan flytte ind i udlejningsejendommene.

Ethvert tiltag for at fremme integration af de fremmede gennem efteruddannelse, projekter, fritidsordninger, idrætstilbud m.m. skal øjeblikkeligt stoppes. De mange millioner skal i stedet anvendes på at sikre vor ungdom et sundt liv, og vore ældre en tryg alderdom.

Greve er en af landets mest belastede kommuner med hensyn til 2. generationsindvandreres vold og kriminalitet — helt på linie med Odense, Ishøj og København. Også fra kommunalt hold er man forpligtet til at stoppe de fremmedes hærgen.

Som midlertidig løsning indtil de fremmede kan sendes hjem skal de henvises til særlige boligområder, og gennem et stop for yderligere integration og klientgørelse skal de forberedes på hjemsendelse.

Offentlig service er i alle henseender velfærdsydelser overfor de mennesker, der har skabt — og fremover skal skabe — vort Danmark. I denne ånd skal ydelserne tilrettelægges, ikke efter private virksomheders tarv.

Selv på kommunalt og amtsplan kan der arbejdes aktivt for folkesundheden — både det personlige og det omgivende miljø.

De fleste ønsker at opdrage deres børn efter egne idealer, og arbejde er ofte en nødvendighed. Det skal derfor gøres frivilligt for børnefamilier at passe deres egne børn. De sparede penge i den offentlige pleje kan tjene som tilskud til familiens økonomi.

De ældre har gennem et langt liv arbejdet for nationens velfærd, og skal ikke på deres gamle dage stå med hatten i hånden for at få den selvfølgelige omsorg og pleje. Det er vor pligt at takke dem gennem en menneskelig og økonomisk omsorg.

NSDAP/AO Dansk