Nazi Lauck NSDAP/AO Dansk . . .

DNSB & NSDAP/AO

Dansk / Dänisch / Danish

Computer Animation

Dansk: Andy Rausmuessen

www.dnsb.org  is a SECONDARY web-site. The PRIMARY DNSB web-site is at www.dnsb.info

RADIO OASEN 101,2 MHz BEGYNDER AT SENDE IGEN FRA KL. 06.00 DEN 15. MAJ.
 
SENDETIDERNE ER: MANDAG - TORDSAG KL. 6-17.00. FREDAG KL. 8-9.00. ONSDAG & SØNDAG KL. 21-24.00.
 
MED VENLIG HILSEN
JONNI HANSEN, TALSMAND
43909855
http://www.dnsb.info/radio_oasen.htm

1. HVAD ER DANMARKS NATIONALSOCIALISTISKE BEVÆGELSE?

2. Danmarks fremtid - Hvad er nationalsocialisme - Valdemar Jensen - dnsb001.rm (5.28 MB) 22 minuter

3. Pressetjenesten

4. NationalSocialisten - Elektronisk avis fra DNSB - Se også: www.dnsb.info

5. Salgsliste

6. Kommunal- og amtsrådsvalg 2001

7. www.dnsb.org

Radio Oasen

101,2 MHz. Hybridnet 95,2 MHz

Hundige Strandvej 153, DK-2670 Greve.

Sendetider: Man – torsdag kl. 6–17.00. Ons. & søndag kl. 21–24.00. Fredag kl. 8–9.00.

Orienteringsskrivelse

Greve den 5. marts 2002.

Radio Oasen lukket i tre måneder

Magtens ret overfor en ubekvem opposition gør, at Radio Oasen nu er tavs i tre måneder. Perioden løber fra 15. februar til 14. maj 2002. Sendeforbudet er iværksat af det „liberale" parti Venstre, ved lokalradionævnets formand, Lars Kilhof.

Greve Lokalradionævn lukkede pr. 14. december 2001 Radio Oasen. Denne beslutning kom som reaktion på en udsendelse fra den 28. februar 2001. Lokalradionævnet mente, at Radio Oasen derved havde overtrådt en af de særlige betingelser for sin sendetilladelse; betingelser, der ikke er pålagt andre lokale radio- og tv-stationer.

Det hedder blandt andet: „Udsendelserne må ikke indeholde angreb på eller ringeagtsytringer over for bestemte befolkningsgrupper, eller tilskynde til had på grund af race og nationalitet". Endvidere hedder det: „at en overtrædelse umiddelbart kan medføre inddragelse af sendetilladelsen — uden at man skal afvente en domstolsafgørelse".

Radio Oasen har siden sin første udsendelse, den 28. februar 1996, tilrettelagt sine udsendelser således, at de ikke overtrådte Straffelovens omdiskuterede „racisme-paragraf", § 266 b. Alligevel forsøgte det demokratiske systems mørkemænd at bekæmpe et systemkritisk medie. Greve Lokalradionævn sendte derfor en udskrift af udsendelsen til Kriminalpolitiet i Roskilde i håb om at få indledt en straffesag mod den ansvarlige, Jonni Hansen. Roskilde Politi mente imidlertid ikke, at der var grundlag for at rejse tiltale. Men Greve Lokalradionævn fastholdt stadig sin beslutning om at lukke Radio Oasen. Lukningen blev nu anket til Radio- og tv-nævnet under Kulturministeriet. Nævnet holdt møde den 29. januar 2002, hvor det kom frem til følgende afgørelse, (uddrag):

„Radio- og tv-nævnet er, i overensstemmelse med det anførte, af den opfattelse, at der i den omhandlende udsendelse fremkommer udtalelser, der er ringeagtende over for visse befolkningsgrupper, ligesom programmet tilskynder til had på grund af race og nationalitet. Der er tale om udtalelser, der ikke blot kan ses som led i den almindelige politiske debat.

Radio- og tv-nævnet tiltræder derfor, at radioen har overtrådt tilladelsens vilkår om, at udsendelser ikke må indeholde angreb på eller ringeagtsytringer over for bestemte befolkningsgrupper, samt at programmerne ikke på nogen måde må tilskynde til had på grund af race, køn og nationalitet.

Radio- og tv-nævnet tiltræder Greve Lokalradionævns afgørelse om indragelse af Radio Oasens tilladelse til programvirksomhed, idet inddragelsen dog sker for et tidsrum af 3 måneder i perioden 15. februar til 14. maj 2002."

Sådan lød „dommen", afsagt af kulturministerens radio- og tv-nævn. Det, der lå til grund for „dommen" var et halvanden times uddrag af en udsendelse på i alt 11 timer. I den to siders „dom" findes ingen konkret begrundelse for lukningen. Kun betegnelserne „hadefuld" og „ringeagt-ende" blev nævnt — som en gummiparagraf. Spørgsmålet er, om man kan være gennemgribende kritisk overfor det bestående samfund og dets udvikling, uden at få hæftet disse betegnelser på sig? Politiet fandt ingen grund til at rejse sigtelse mod Radio Oasens ansvarlige, Jonni Hansen, men alligevel fastholdes radioens lukning. — Hvem sagde censur? Er dette nævn under Kulturministeriet, der egenhændigt kan åbne og lukke radio- og tv-stationer ikke en censurinstitution? Hvor blev den fri meningsdannelse af? Er du i tvivl?

Demokrati er hykleri — intet andet!

Grundlovens § 77:

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

NB. Interesserede kan modtage en kopi af Radio- og tv-nævnets sagsfremstilling og afgørelse, der er på seks A4-sider, mod betaling af porto. Send kr. 6,50 i frimærker til Radio Oasen.

Kreditkarte-Bestellungen Online - siehe http://www.third-reich-books.com

Webhosten - siehe http://www.zensurfrei.com 

DNSB - Postboks 32 - DK-2670 Greve - Tlf 43 90 98 55 - Fax 43 90 72 71 -

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Home Page