Nazi Lauck NSDAP/AO DNSB Dansk . . .

DNSB & NSDAP/AO

FÆDRELANDET

Udgivet af:

DANMARKS NATIONALSOCIALISTISKE PRESSETJENESTE

Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Thomas Vestergaard

ISSN 0908–3847

Fædrelandet udkom første gang 9. januar 1939. Avisens trykkeri blev stjålet den 4. maj 1945. I efterkrigstiden udgav en kreds af gamle frontkæmpere avisen for at bibeholde den fælles kontakt under det juridiske ragnarok.

Avisen af i dag er opstået i 1990.

Avisens redaktion består af nationalsocialister.

ADRESSE: POSTBOKS 32, DK–2670 GREVE

TELEFON & FAX: 43 90 98 55 / 43 90 72 71

ABONNEMENT: Pris pr. år minimum kr. 200,- for 12 numre. Abonnement kan tegnes på alle landets postkontorer samt ved henvendelse til Fædrelandets ekspedition.

BESTILLING: 43 90 98 55

GIRO: 1 35 00 99

DNSB

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse

Telefon: 43 90 98 55. Fax: 43 90 72 71.

Postboks 32, DK–2670 Greve

Giro: 2 83 89 82

Velkommen til DNSB’s hjemmeside hos vor samarbejdspartner NSDAP/AO.

Denne side er kun tænkt som en kort introduktion til den nationalsocialistiske bevægelse i Danmark.

DNSB er organiseret landsdækkende og medlemskab opnås ved udfyldelse og indsendelse af en støtteerklæring (som rekvireres særskilt efter moden overvejelse!). Minimumskontingentet er kr. 50,- pr. måned.

Som aktivt medlem deltager man i udbredelsen af information om DNSB, demonstrationer, laver lokalradio og/eller er med til at fremstille tryksager.

Har siderne her gjort dig mere nysgerrig, kan du indbetale hhv. kr. 50,- eller kr. 100,- på girokontoen eller tilsende os beløbet i frimærker, med tydelig angivelse af adressant — derefter vil du modtage en mere omfattende informationspakke.

Uddrag af vort program:

Artikel 1: Vi ser det som den nationalsocialistiske stats første og vigtigste opgave at bevare og styrke det danske folks biologiske og åndelige sundhed.

Artikel 2: Vi vil bevare Danmark rent, idet vi vil bekæmpe enhver form for forurening — ikke blot af mennesket, men også af det miljø, hvori vi lever.

Artikel 3: Vi betragter den traditionelle familie som folkets og samfundets kerne, hvorfor vi vil sætte alle midler ind for at skabe de bedst tænkelige forhold for dens trivsel.

Artikel 4: Vi vil bevare Danmark dansk og bidrage til, at også andre kan bevare deres nationalitet og kultur intakt.

Artikel 5: Vi vil bevare Danmark selvstændigt, idet vi vil forlade såvel FN som NATO og EU.

Artikel 6: Vi vil skabe et økonomisk system, der udelukkende tjener det danske samfunds interesser, og som er baseret på arbejdsskabte værdier, således at den enkelte borger sikres en levestandard, som står i direkte forhold til hans indsats.

Artikel 7: Vi betragter landbruget som den danske nations hovederhverv og ønsker det styrket mest muligt.

Artikel 8: Vi vil skabe et retssamfund i overensstemmelse med folkets retsbevidsthed.

Artikel 9: Vi vil skabe et uddannelsessystem, der sikrer den enkelte en undervisning, som svarer til vedkommendes evner.

Artikel 10: Vi vil indføre en forfatning, som sikrer landet et kompetent og ansvarligt styre.

Artikel 11: Vi ønsker at skabe et stærkt folkefællesskab af trygge og tilfredse borgere ud fra grundsætningen: „Helhedens vel går forud for enkeltes vel".

Artikel 12: Vi vil for at bevare vor frihed og selvstændighed skabe et stærkt konventionelt forsvar.

DNSB

Hundige Strandvej 153

DK–2670 Greve

Den Danske Stemme

DNSB’s telefonavis. Udkommer med nyt program hver mandag kl. 24.00. Kan aflyttes døgnet rundt på telefon: 43 90 98 31 (alm. takst).

— Hør den før din nabo!

 

NationalSocialisten

DNSB’s elektroniske ugeavis.

Gratis abonnement på NationalSocialisten opnås ved fremsendelse af en tom meddelelse markeret: Ja tak!

landsledelsen@mail.tele.dk

 

Fædrelandet

Danmarks eneste nationale og racistiske avis!

ISSN 0908–3847.

Udgives af Danmarks Nationalsocialistiske Pressetjeneste.

Pris pr. år minimum kr. 200,- for 12 numre.

Abonnement kan tegnes på alle landets postkontorer samt ved henvendelse til Fædrelandets ekspedition, Postboks 32, DK–2670 Greve. Tlf.: 43 90 98 55. Giro: 1 35 00 99.

Bestil også DNSP’s omfattende bogliste m.m.!

 

Radio Oasen

Danmarks eneste nationalsocialistiske lokalradio!

Sender mandag – onsdag fra 06.00 til 17.00, samt onsdag og søndag fra 21.00 til 24.00 på 101,2 MHz og kabel på 95,2 MHz.

Kan primært høres i Greve, Ishøj, Solrød og Vallensbæk kommuner.

— Alternativet i en ensrettet medieørken!

 

Retshjælpen

Forening der hjælper danske patrioter, som er i klemme i systemet. Ethvert bidrag er velkommen.

Postboks 1882, DK–2300 Kbh. S.

Giro: 0 37 14 16

Bliv aktivist i DNSB!

DANMARK FOR DANSKERNE!

Hvad har du gjort

for din race i dag?

Niels Bjerre

„Vil i den totale krig?", spurgte propagandaministeren. Den hundredtusindetallig store folkemængde brølede begejstret i kor: „JAAA!!" Det var i 1943. Presset på det nationalsocialistiske Europa steg dag for dag, time for time. Dette var et skæbnesvangert tidspunkt i vor races historie. Hvis vi ikke sejrede, ville jødernes kommunist-horder oversvømme Europa fra øst, mens demokrat-lakajer ville lægge deres jødiske hænder over Vesteuropa. Hvis det skete, ville der ikke gå så mange årtier, før den ariske kampgejst i Europa ville være neutraliseret. Derefter kunne jøderne slagte det ariske Europa som en ko, der ikke ved at jøden står med sin schæchter-kniv bag ryggen. Dette var altsammen noget, som alle racebevidste ariere vidste. Derfor kunne de også godt se, at nu måtte alt ofres! Han, der ikke ydede den maksimale indsats dag og nat, måtte være at betragte som en raceforræder.

Kønigbergs kredsleder sagde den 2. marts 1945: „Kæmp som indianere og slås som løver! Vær listige! Skyd til den sidste patron og krap til sidste kølleslag! Hvert middel, som i kan bruge til at holde stillingen og udrydde bolsjevikkerne, er helligt. Tilbagetog tolereres ikke! Den, der ikke vil kamp, og stikker af, vil blive skudt! Skyd hver en kryster, hver et sludrehoved, og hver en pessimist!"

Ja, de store ariske ledere fra dengang kæmpede til døden, hver en halvstor dreng kæmpede til døden, og hver en gammel mand kæmpede til døden! Men hvad kan vi, som deres arvtagere i dag bruge det til? Udover at se op til deres heltemod … Det som de gav deres liv for at bekæmpe, var det rådne system, som vi i dag lever i. Og vi ved jo alle sammen, at demokratiet i dag er endnu værre og endnu farligere, end selv de værste mareridtsforestillinger, som nogle nationalsocialister kunne have tænkt sig til for 50 år siden! Hvad var det de kæmpede for dengang? Det var ganske enkelt den ariske races overlevelse!!!

I dag lever vi, som ariere, hvor der endnu findes ariere på denne Jord! Vi er de absolut sidste kæmpere for vor race! Hvis det ikke lykkedes os at besejre raceforræderne er vor race død! Dette kan vi som nationalsocialister sagtens indse. Men netop som nationalsocialister — de i vort folk, der har indset den ultimative katastrofe — burde vi stå forrest i kampen, og ofre alt! Og med „alt" mener vi virkelig alt! Din races liv må være mere værd end din japanske video, dit jødiske tv (televizion), dine tivolibesøg og alt andet overflødigt luksus! Du burde som en stolt arier — og specielt som en racebevidst nationalsocialist mærke skamfølelsen og bevidstheden om dit kujoneri, når du bruger penge på overflødighedsprodukter og spilder din fritid på ligegyldige sager. Hver gang du lægger dig på sofaen for at se „lykkehjulet" med Bengt Burg eller det andet bras i „den elektriske jøde" burde du tænke på, at i stedet for at bruge kostbar tid her — som ikke hjælper flere danskere til at forstå katastrofens omfang, kunne jeg dele løbesedler ud, hvilket ville udbrede vort hellige budskab til en ny mængde af danskere. Hver gang du rækker penge over skranken i videobutikken, må du huske på, at i stedet for at bruge værdifulde penge — hvilket ikke udbreder budskabet, kunne jeg købe nogle yderligere numre af Fædrelandet eller nogle ældre numre af Nationalsocialisten — som jeg kunne sende ud til potentielle kommende ariske frontkæmpere. Jeg kunne også finansiere produktionen af nogle løbesedler der er altid brug for donationer her! Er din døende race ikke det værd?

Hvis vores race — og dermed os selv — skal gøre sig det mindste håb om at overleve — for vi kæmper rent faktisk mod verdens stærkeste magter — kræver det intet mindre end total opofrelse!!!

Nu ved vi imidlertid godt, at vi er børn af vores sygelige tid. Dermed må vi også erkende, at selv de mest opofrende kæmpere kræver lidt adspredelse en gang imellem. Selv de mest fanatiske idealister kan ikke leve på vand og brød hele tiden. Vi opfordrer ikke blot, nej vi kræver af alle racebevidste danskere, at de gør så meget de selv tror de kan præstere for vor race. De, der efter at have tænkt alt dette igennem, stadig ikke mener, at vor races overlevelse er en altopofrende indsats værd, kan vi så kun opfordre til som en begyndelse — at bruge f.eks. blot én time om dagen, på at dele løbesedler ud, husstandsomdele eller dele ud hånd-til-hånd på gader og stræder. Bare én time om dagen! Hvis alle bare brugte én time om dagen, da kunne vore hellige ord komme ud til en langt større kreds af danskere — og langt flere ville slutte op om os.

Det de 14–16 årige unge mennesker gjorde for 50 år siden, det må vi fortsætte. De gav deres ypperste eje nemlig deres eget liv — for det, som vi i dag kæmper for. Derfor skal vi ikke slumre hen som fuldstændige handlingslammede og apatiske mennesker, derimod skal vi rejse os op, og yde en fanatisk modstand mod raceforræderne og for vor race! Husk på hvad Goebbels sagde for 50 år siden:

DEN TOTALE KRIG ER BEGYNDT!!!

— FÆDRELANDET # 1

Hvem var Adolf Hitler?

Michael Storm

Adolf Hitler var en meget begavet mand. Han udlevede mange vanskelige roller, deriblandt hærfører, politisk leder og bygmester for blot at nævne nogle. Jeg synes, den rolle man bedst kan huske, er rollen som hærfører, som ikke svarer til Hitlers sande inderste. Da han energisk gav sig i kast med opgaverne som hærfører, var dette ikke hans inderste mission. (F.eks. afslog han at omstille økonomien til krigsøkonomi helt hen til slutningen af 1943, og indkaldelse af tyske kvinder til indsats på hjemmefronten blev udskudt til helt hen i 1944, fordi han håbede at kunne afslutte krigen, uden at ændre på så vigtige spørgsmål i hans livsværk.)

Mens der ikke hersker tvivl om hans evner, som politisk leder og dynamisk statsmand, var der visse eksterne normer, som ikke kunne (læs: ville) tilfredsstille hans inderste mission. Efter krisen på Østfronten fulgte disse normer med, som blind passager, ind i rollen som hærfører, som Hitler var tvunget til at antage. Hitlers sande inderste blev først rigtig synlig, når han var bygmester. Det vil vi kikke lidt nærmere på i dette års fødselsdagsartikel. I modsætning til de jødisk-kontrollerede mediers negative udlægning af personen Adolf Hitler, var han den mest positive, konstruktive leder i historien. Som ung ønskede han, at blive maler. Og snart kunne han leve af indtægterne, som kunstnerfaget indbragte. Alligevel var det først, da han søgte optagelse på kunstakademiet i Wien, at sandheden virkelig gik op for ham. Akademiet afslog hans ansøgning, hvilket gjorde ham dybt ulykkelig. Men afslaget var begrundet med, at hans fremtid mere lå indenfor arkitektur. I løbet af hans liv designede Adolf Hitler huse, bygninger, stadioner, broer og hele byer. Alle bar de beviset på hans inderste vilje. Det var Albert Speer, der som chefarkitekt i Det tredje Rige, skulle gøre Hitlers ideer, skitser, tegninger og modeller til virkelighed. Beton-, glas- og stålkonstruktioner skød op alle vegne i Tyskland alt imens Førerens drømme tog form. Hans bygningsprogram stod på fra 1933 til 1943. Men Tyskland havde ikke håndværkere og råmaterialer nok, til bare at bygge en brøkdel af de planlagte bygninger i løbet af den korte tiårsperiode. Den tyske rustningsindustri trængte bygningsplanerne i baggrunden i 1944. Allerede i 1938 brugte Frankrig mere på oprustning end Tyskland. I 1939 brugte England flere ressourcer på RAF end Hermann Göring brugte på Luftwaffe. Frankrig havde i 1940 dobbelt så mange moderne kampvogne, som Tyskland havde. Og disse to, såkaldte fredselskende demokratier, var de svageste i den massive allierede blok, der indesluttede Tyskland i den hidtil værste verdenskrig. Da tog det USA, USSR, England og Frankrig m.fl., omkring seks år, at overmande det lille Tyskland.

Selvfølgelig var den fysiske frembringelse af motorveje, bygninger og byer af afgørende betydning for Føreren. Men selv disse enorme projekter viser ikke Adolf Hitlers inderste ambitioner, de var meget større.

Da Adolf Hitler meldte sig ind i NSDAP, som det 7. medlem, begyndte han skabelsen af en stærk politisk maskine, som voksede sig ud af ubemærkethed til en altomfattende bevægelse, som vi kan se i filmen Viljens Triumf. Intet af dette kunne være blevet til noget, uden hans indre styrke. Det at opbygge partiapparatet var ikke nogen nem opgave. Og store modstandere skulle bekæmpes samtidig. I takt med, at den politiske del af partiet voksede i millionvis, skabte Føreren en række af underafdelinger, så hvert medlem kunne realisere sit personlige engagement. De bedst kendte er selvfølgelig SS, SA og Hitlerjugend. Men der var mange andre og større organisationer, som støttede arbejdere, landmænd, studenter osv. SA’s to millioner medlemmer er småtterier, i forhold til medlemskab i disse organisationer. Hitlers geni var så stort, at alle var inkluderet i den nationale organisation, hvorfra de skaffede sig glæde, ved at gøre det, de var bedst til og samtidig oplevede en samhørighed, som ingen andre kunne tale med om. Hitler nøjedes ikke bare med at opbygge den mest succesrige politiske bevægelse i verdenshistorien, — under de værst tænkelige forhold — han skabte også den stærkeste økonomi blandt de europæiske lande. Da Hitler kom til magten den 30. januar 1933 var den tyske økonomi total udbrændt. Arbejdsløsheden var over 25 %. D-marken var værdiløs. Den internationale handel lå praktisk talt stille pga. depressionen og Englands boykot af Tyskland på verdensmarkedet. Versailles-traktatens forbud mod en østrigsk toldunion lagde de sidste hindringer i vejen. Kort sagt, var Tyskland i nøden, omgivet af en mur af protektionisme fra fjendtligsindede nationer. Tyskland skulle forblive lydig økonomisk slave til evig tid. For at føje spot til skade, erklærede verdensjødedommen med hovedsæde i New York, krig mod det nationalsocialistiske Tyskland. De krævede verdensomspændende boykot af Tyskland og brug af alle tænkelige jødiske politiske og økonomiske kontakter for at opnå dette. Hitler forblev upåvirket af disse omstændigheder. Kort tid efter magtovertagelsen påtog han sig den kolossale opgave, at opbygge en ny nationaløkonomi. Med en utrolig fart inspirerede Hitler, den døende økonomi til en livskraftig, stærk og energisk økonomi. Millioner fik deres arbejde igen. Familier kunne starte på ny. En ægte følelse af håb og tro på fremtiden prægede hver en del af det tyske samfund. I 1938 var den tyske økonomi den stærkeste i Europa. Der var sågar mangel på arbejdskraft. Italienere, polakker og franskmænd tog til Tyskland, for også at give deres familier en eksistens. Desværre holdt verdensfreden ikke. USA var dybt forankret i den internationale jødedom, og England kunne heller ikke vriste sig fri. Krigen betød i disse lande, kun tvungen rationering. Og efter krigen sank England tilbage i samme førkrigstids-depression, minus sit imperium. Selvom disse bedrifter, opbygningen af motorveje, bevægelsen og økonomien, er store, er de ikke Hitlers største bedrifter. I 1930’erne forsikrede Hitler gentagne gange verdenssamfundets ledere om, at nationalsocialismen ikke var nogen eksportvare, mens han sammenlignede den med den bolchevistiske verdenserobringsplan, der var mere aktiv på dette felt. Den nationalsocialistiske revolution var kun beregnet for Tyskland og de degenererede demokratier havde intet at frygte. Men det gjorde de! Hadet mod den genopståede ariske renhed kulminerede i den 2. Verdenskrig. Krigen begyndte som en national kamp for Tysklands fortsatte beståen, i en jødisk domineret og fjendtlig omverden. Imidlertid kom der, mens krigen skred frem titusindvis af frivillige for at kæmpe, ikke kun for Tyskland, men for en ny verdensorden. Deres mål var at skabe et forenet arisk Europa. I begyndelsen var Hitler modstander af dette. Han ville bare have, at Tyskland skulle være i fred. Men pludselig stod det klart, at krigen ikke kunne føres lokalt, hans synspunkt udviklede sig fra et tysk til et paneuropæisk anliggende! Det lille Tyskland skulle blive drivkraften i et forenet nationalsocialistisk arisk Europa, der strakte sig fra Lissabon til Moskva. Det skulle blive en uovervindelig supermagt og være stærkere end USA og USSR, der begge var i jødiske hænder.

General Leon Degrelle var leder for de belgiske frivillige i Våben-SS på Østfronten. De kæmpede for Belgiens plads i det pan-ariske Europa. Hitler værdsatte ham og hans mænd. I 1945 sagde han, at hvis han havde haft en søn, skulle han have været, som Leon Degrelle! Hen imod slutningen af krigen havde Hitler opbygget en pan-arisk Europabevægelse, som omfattede hundredtusindvis, der ikke kun støttede ideen, men som var parat til at kæmpe og udgyde blod helt frem til de sidste håbløse timer af Rigets historie. Førerbunkeren i Berlin blev til det sidste, forsvaret af de europæiske frivillige i Våben-SS. Den utrolige bedrift, det er at samle Europa, som har været adskilt i århundrede, var ikke kun Hitlers største bedrift. Det er også drivkraften, som til stadighed udvikler nationalsocialismen fra en eksklusiv tysk bevægelse til et nutidigt verdensomspændende pan-arisk fænomen. Drømmen om den sande verdensfred eksistere i hjerterne på millioner af hvide mennesker over hele verden. Adolf Hitler var den største leder i historien. Den arv, han videregiver til os, er ideen om verdensfred, baseret på en ny verdensorden, der bygger på pan-arisk nationalsocialisme. Forestil dig, alle hvide mennesker forenet i et arisk broderskab, hvor man deler vor fælles evner, arbejdskraft og racemæssige kvaliteter. Den 20. april er Adolf Hitlers fødselsdag. Her må hver enkelt læser, sympatisør og aktivist, mens han fejrer dagen, spørge sig selv, "Hvad kan jeg gøre for, at fuldende Hitlers største bedrift? Hvad kan jeg gøre for, at sikre mine ariske efterkommeres overlevelse, i en stadig mere fjendtlig, ikke-hvid verden?" Lad os mindes vores faldne leder, Adolf Hitlers drøm, om en forenet arisk race.

Heil Hitler!

— FÆDRELANDET # 2

Din mor

Når din mor er blevet gammel,

når hendes kære, ærlige øjne

ikke længere beskuer livet som de gjorde engang,

når hendes fødder er blevet trætte,

ikke længere istand til at bære hende når hun går,

så giv hende din arm som støtte,

ledsag hende med glædelig fornøjelse.

Der kommer en tid når du grædende

må ledsage hende på hendes sidste gåtur.

Og hvis hun spørger dig om noget, så giv hende et svar

og hvis hun spørger igen, så svar.

Og hvis hun spørger endnu engang, gengæld så hende

ikke utålmodigt, men med mild ro.

Og hvis hun ikke forstår dig ordentligt,

forklar da alt for hende med glæde.

Der kommer en tid, en misfornøjet tid,

hvor hendes mund ikke længere spørger om noget.

Adolf Hitler

Maj 1923

NSDAP/AO Dansk