Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bulind . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarski

MEIN KAMPF in bulgarischer Sprache (1.93MB)

1. "Особено ни вълнува поправянето на извършената на времето неправда спрямо България.

Сега‚ след като германският народ‚ със силата на своето оръжие осъществи тази ревизия‚ вярваме‚ че сме дали на нашите верни

бойни другари от Голямата война

една историческа отплата."

На 4 май 1941 г. в 18 часа‚ Хитлер говори пред Райхстага докладвайки върху успешния поход на Балканите. Той започна своята реч с думите:

2. Audiatur et altera pars !

(Да чуем и другата страна!‚ лат.)

Защо Хитлер нападна Съветския съюз?

3. МОРАЛЪТ НА ТАЛМУДА от А л е к с и й , Е п и с к о п Саратовски и Царицински ("Der Moral im Talmud" von Bischoff Alexii Saratowsky) – bul03.zip

4. М. Варшавски

Какво са направили евреите за България ?

Вместо предговор

bul04.zip (40KB)

5. Предвестници на Великогерманския Райх о т Т е о д о р Е г е р т .

6. ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА ЯПОНСКИТЕ ПОБЕДИ

7. Не думи , а кръстоносен поход

8. Съветският съюз подготовляваше войната ?

9. Предупреждението на Фюрера На 28. Август .1944 год.

10. Загуби на Германския народ по време и след края на Втората световна война :

11. Германия и нашите интереси Тази уводна статия бе възставане срещу похода на партизанската ,марксическата и юдомасонска преса против възраждаща се Германия. Статията предизвика остра полемика с някои софийски вестници.

12. Националният принцип и демокрациите Под национален принцип науката разбира онова политико-етическо начало , въз основа на което всяка една завършена нация има моралното право да се самоустрои в самостоятелна държава и да присъедини пограничните или съседни земи , населени от край време с нейни народностни малцинства .

13. Националсоциализъм и болшевизъм Националсоциализмът възникна като бунт на един горд и творчески народ против Версайлската система.

14. Адолф Хитлер - Личност и Дело . Радиосказка , произнесена на 20 април 1942 , в София , по случай рождения ден на Фюрера.

15. Националсоциалистически Известия NSB#106

16. История на еврейския отличителен знак о т Е р н с т В а г н е р /сп.”Нова Европа” , година IV , кн.19 , 14 октомври 1942 г./ .

17. Новата немска педагогика от Борис Н. Балкански .

18. Организация на работата в Германия според Хитлеровите закони . от проф. Георги Т. Данаилов / Този знаменит български учен – стопановед пише през 1906 г. учебника “Основни начала на политическата икономия” , преиздаден през 1934 г. ,бел.на ред./ . I. В историята на Европа , XIX в.

19. " М и л и т а р и з ъ м “ от д-р Ханс Фритче . Ханс Фритче е ръководител на отдела за вътрешния печат при министерството на пропагандата.

20. Двата основни стълба на Нова Европа . Когато Адолф Хитлер потърси къде лежи силата на германската нация , той откри извора на тая сила в мишците на германския работник .

21. Конструктивна или спекулативна стопанска политика от проф. Хайнрих Хунке .

22. Вагнеровите музикални тържества в Байройт .

23. Пътят към единство на германската младеж .

24. Национално – политически училища .

25. УКАЗАНИЯ ЗА АДЕКВАТНО ПОВЕДЕНИЕ НА АКТИВИСТИТЕ ОТ NSDAP/AO ПРИ НЕИЗБЕЖНО СТЪЛКНОВЕНИЕ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ / SICHERHEITSHINWEISE / .

26. Националсоциалистически Известия NSB #107

27. Bulgarische Ubersetzung des Buches: "Adolf Hitler - Ideologische Biografie" von Prof. Ljubomir Wladikin - bul27.zip (114KB)

28. РЕВОЛЮЦИЯ В МИСЛЕНЕТО. д­р Ото Дитрих Ръководител на печата в ермания. РЕВОЛЮЦИЯ В ИСЛЕНЕТО. ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА НОВА ЕВРОПА. ДВА ДОКЛАДА - Erster Vortrag im Buche Revolution des Denkens: Die geistigen Grundlagen des neuen Europas von Dr. Otto Dietrich - bul28.zip (31KB)

29. ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА НОВА ЕВРОПА. д­р Ото Дитрих Ръководител на печата в ермания. РЕВОЛЮЦИЯ В ИСЛЕНЕТО. ДУХОВНИТЕ ОСНОВИ НА НОВА ЕВРОПА. ДВА ДОКЛАДА - Zweiter Vortrag im Buche Revolution des Denkens: Die geistigen Grundlagen des neuen Europas von Dr. Otto Dietrich - bul29.zip (32KB)

30. Адолф Хитлервечният мит на Арийството

31. Който не руши Съединените Щати , той ги прави по-силни & Фридрих Ницше & Новини на Движението (NSB108)

32. ЛИХВАТА Е КРАЖБА - bul32.zip (70KB)

33. Стратегия на културната революция. Пиер Кребс‚ университет Виена‚ май 1986 г. - bul33

34. Разобличаване на мошеничеството с понятието «антисемитизъм»

35. Independence day live

36. "Der heidnische Imperialismus" von Ewola in bulgarischer Sprache - bul36.zip (151KB)

37. Митът за “спасяването” на евреите в България

38. Защо обичаме Адолф Хитлер? - bul38.zip (27KB)

39. Расата зове за бунт

40. риумф на Волята

41. Расата зове за бунтъ

42. Михаел Щорм (Adolf Hitler)

43. Дитрих Екарт – поет, ментор и мъченик (Dieter Eckart)

44. Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche)

45. Истински героизъм от Герхард Лаук (Genuine Heroism  by Gerhard Lauck)

46. Кой беше Джордж Линкълн Рокуел? От А.В. Шерфенберг (George Lincoln Rockwell)

47. Последната битка на Йохан Пайпер (Jochen Peiper)

48. В памет на Михаел Кюнен (Michael Kühnen)

49. Ото Скорцени (Otto Skorzeny)

50. СС-Обергрупенфюрер Райнхард Хайдрих (Reinhard Heydrich)

51. Предизвикателството на Науман (Werner Naumann)

52. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО - PАСАТА ЗОВЕ ЗА БУНТ - Кавханъ Болгъ

53. Ние, Болг-Ариите - Шегор Расате

54. За ново Българско Племе - Иванъ Митевъ

55. От нация към раса

56. Арабският свят готов на саможертва

57. Расизмът е законна самозащита

58. Spitzelantivirus - bul58.zip (42KB)

59. SS-Mann und Blutsfrage auf Bulgarisch (383KB)

Adolf Hitler , Mein Kampf , Schutzstaffel , Waffen-SS

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Home Page