Nazi Lauck NSDAP-AO. Block. . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Wie man gesperrte Netzseiten aufrufen kann - How to reach blocked websites

How to Reach a "Blocked" Website ! - ˇCómo Llegar a un Website "Bloqueado"! - Como Entrar Numa Página "Bloqueada"! - Comment accéder ŕ un site ‘bloqué’ ! - Kuinka pääset "estetylle" verkkosaitille! - HOGYAN TÖRJ BE EGY "LEBLOKKOLT" HÁLÓ-OLDALRA? - Een geblokkeerde site binnen te gaan ! - Nihongo - Pýcckhh - Kako prona}i "blokirani" website?! - Hvordan nĺ en "blokkert" hjemmeside ! - Hvorledes du kommer ind pĺ et „blokeret" websted!

Dansk - Deutsch - English - Espănola - Français - Magyar - Nederlands - Nihongo - Norsk - Portuguęs - Pycckhh - Srpski - Suomeksi - Proxyservers

Wie man eine gesperrte/verbotene Netzseite aufrufen kann!

Heute mögen Sie noch problemlos auf Ihre Lieblingswebsite zugreifen, egal ob Ihre eigene oder die eines Freundes. Jedoch könnte sie schon MORGEN durch den "grossen Bruder" (die Regierung) gesperrt werden!

Hierbei folgen nun präzise und leicht zu befolgende Anweisungen, um die Sperrung zu umgehen.

Die Gemeinschaft der Internet-Nutzer sieht sich gezwungen, diese Anweisungen JETZT zu verbreiten, d.h. BEVOR jeder "weggesperrt" wird. Webmaster sollten diese Informationen auf Ihrer Seite aufgelistet haben – und gleichzeitig ihre Besucher dazu bringen, diese Anweisungen sofort herunterzuladen BEVOR ihre eigene Netzseite gesperrt wird.

Hier nun die Anweisungen:

Man finde zuerst einen "Proxyserver". Einfach das Internet durchsuchen. (Da jedoch sogar ein guter Proxyserver scheitern mag, sollte man stets wissen, wie man einen neuen findet.) Damit das Vorgehen nicht schon an diesem Punkt scheitert, nennen wir an dieser Stelle die Daten eines in Taiwan befindlichen Proxyservers. Adresse: 139.223.199.194, Port: 8080.

Nachdem man die Daten des Proxyservers hat, in den Bereich "Internetoptionen (über die "Systemsteuerung" zu erreichen) wechseln. Dort auf "Verbindungen" und anschliessend "Einstellungen" klicken. Danach das Feld "Proxyserver benutzen" markieren und die Daten des Proxyservers eintragen.

Bekämpfen Sie die Zensur! Verbreiten Sie diese Anweisungen!

How to Reach a "Blocked" Website !

First find a "proxy server." Simply search the internet for "proxy servers". (Even a good proxy server might not work later. Therefore, learn how to find them. For these instructions, we will use an actual proxy server in Taiwan with the technical specs "address 139.223.199.194" and "port 8080".)

Then proceed as follows:

Go to SETTINGS.

Go to CONTROL PANEL

Go to INTERNET

Check "proxy server"

Enter address – 139.223.199.194

Enter port – 8080

That’s it!

Fight Censorship !

The Internet community is urged to save and distribute these anti-block instructions!

Webmasters of "vulnerable" websites are urged to put these instructions on their websites AND to urge their visitors to download and save them immediately – BEFORE the website is blocked and it is too late to tell them!

SAVE AND DISTRIBUTE!!!

ˇCómo Llegar a un Website "Bloqueado"!

Primero encuentra un "servidor proxy." Simplemente busca en Internet "servidores proxy." (Incluso un buen servidor proxy podría no trabajar después. Por consiguiente, aprende a encontrarlos. Para estas instrucciones, usaremos un servidor proxy actual en Taiwán con las especificaciones técnicas "dirección 139.223.199.194" y "puerto 8080".)

Entonces procede como sigue:

Ve a MI PC.

Ve al panel de control

Ve a INTERNET

Ve a Conexión

Marca la opción "usar un servidor proxy para conectar a Internet"

Escribe como dirección–139.223.199.194

Escribe como puerto–8080

ˇEsto es todo!

ˇCombate la Censura!

ˇLa comunidad de Internet es instada a guardar y distribuir estas instrucciones anti-bloqueo!

ˇWebmasters de websites "vulnerables" son instados a poner estas instrucciones en sus websites Y a instar a sus visitantes a descargarlas y guardarlas inmediatamente–ANTES DE que el website sea bloqueado y sea demasiado tarde para decirsélo!

ˇGUARDA Y DISTRIBUYE!!!

Como Entrar Numa Página "Bloqueada"!

Primeiro encontra um "servidor proxy." Tens apenas de fazer uma busca na internet para "servidores proxy" (proxy servers). (Até mesmo um bom servidor proxy pode năo funcionar com o passar do tempo. Portanto, aprende como os encontrar. Para estas instruçőes, iremos utilizar um servidor proxy real da Tailândia com as especificaçőes técnicas "endereço/address 139.223.199.194" e "portal/port 8080".)

Depois procede do seguinte modo:

Vai ŕs DEFINIÇŐES/SETTINGS.

Vai ao PAINEL DE CONTROLO/CONTROL PANEL

Vai ŕ pasta INTERNET

Escolhe o "proxy server"

Coloca o endereço– 139.223.199.194

Coloca o port – 8080

E já está feito!

Combate a Censura!

Urge-se ŕ comunidade cibernáuta que guarde e distribua estas instruçőes anti-bloqueio!

Webmasters (criadores) de páginas "vulneráveis" săo aconselhados a colocar estas instruçőes nas suas páginas pessoais e a urgir aos seus visitantes a fazer-lhes download (puxar da net) e guardá-las imediatamente – ANTES que a página seja bloqueada e seja demasiado tarde para os informar!

SALVA E DISTRIBUI!!!

Comment accéder ŕ un site ‘bloqué’ !

Tout d’abord, trouvez un ‘serveur proxy’. Recherchez simplement sur Internet aprčs ‘serveurs proxy’. Męme un bon serveur proxy pourrait ne pas fonctionner plus tard. Donc, apprenez comment les trouver. Pour ces instructions, nous allons utiliser un serveur proxy actuel de Taiwan avec les spécifications techniques ‘adresse 139.223.199.194’ et ‘port 8080’.)

Ensuite, procédez comme suite :

1. Allez dans PARAMETRES

2. Allez dans PANNEAU DE CONFIGURATION

3. Allez dans INTERNET

4. Cochez ‘serveur proxy’

5. Entrez l’adresse – 139.223.199.194

6. Entre le port – 8080

Voilŕ !

A bas la censure !

La communauté d’Internet est vivement conseillée de sauver et de distribuer ces instructions anti-blocage !

Les webmasters de sites ‘vulnérables’ sont aussi vivement conseillés de mettre ces instructions sur leur site ET de conseiller ŕ leurs visiteurs de télécharger et de saver immédiatement ces instructions – AVANT que le site ne devienne bloqué et qu’il est alors trop tard pour le leur dire !

SAUVEZ ET DISTRIBUEZ !!!

Kuinka pääset "estetylle" verkkosaitille!

Ensiksi etsi "proxy serveri". Yksinkertaisesti vain tee haku internetin "proxy servereistä". (Hyvätkään serverit eivät ehkä toimi myöhemmin. Siksi kannattaakin oppia löytämään ne. Me käytämme Taiwanissa toimivaa proxy serveriä, jonka tekniset tiedot ovat "osoite 130.223.199.194" ja "portti 8080".

Toimi seuraavasti:

Mene ASETUKSIIN (SETTINGS)

Mene OHJAUSVALIKKOON (CONTROL PANEL)

Tarkista "proxy server"

Kirjoita osoite - 130.220.199.194

Kirjoita portti - 8080

Siinä se!

Sensuuria vastaan!

Kehoitamme internet-yhteisöä tallettamaan nämä ohjeet ja levittämään niitä eteenpäin!

"Haavoittuvien" verkkosaittien pitäjiä kehoitamme lisäämään nämä ohjeet sivuillensa, jotta sivuilla vierailijat voisivat välittömästi tallettaa ne itselleen - ENNEN KUIN saiteille pääsy estetään, ja on liian myöhäistä kertoa siitä kenellekään!

HOGYAN TÖRJ BE EGY "LEBLOKKOLT" HÁLÓ-OLDALRA?

Különösen Németországban divat a szélsöjobboldali Háló-oldalakra való bejutást leblokkolni. Ezért kidolgoztunk egy eljárást amivel ezt a "kordont" át lehet törni. ha van ismrösötök akiröl tudjátok, hogy a honlapját leblokkolták, juttassátok el hozzá!

Az ellenakció megkezdéséhez mindenekelött találni kell egy "proxy-szervert". Ehhez egyszerüen az Interneten kell találni egyet. Sajnos,a zonban ez állandó kutatómunka, mert egy jó "proxy-szerver" megtalálása, nem jelenti a végsö megoldását a problémának. Lehet, hogy újra és újra kell keresni egyet.

Itt a megoldás:

Sok országban vannak "proxy-szerverek". Példánk illusztrálására vegyük az ázsiai országot Tajvant. A tajvani "proxy-szerver" technikai kódja pl.: 139.223.199.194 és "port 8080".

A szYkséges lépések:

1. Kattints rá: SETTINGS

2. Kattints rá: CONTROL PANEL

3. Kattints rá: INTERNET

4. Keresd meg a "proxy server"-t

5. Enter - 139.223.199.194

6. Enter - port 8080

Ennyi az egész!

KÜZDJ A HÁLÓ-CENZÚRA ELLEN!

Az Internet közösséget sürgetjük, hogy álljanak ki a Az Információs Szuperút zavartalan és mindenki által használhatóságáért ezzel a "leblokkolás-elleni" formula minnél szélesebb körben való terjesztésével! Mondjunk nemet a zsidók szólásszabadság-elleni beavatkozásainak!

Azok a Web-mesterek akik ilyen akcióknak vannak kitéve, vagy a múltban már elszenvedtek hasonló tortúrákat, javasoljuk, hogy tegyék ezeket az instrukciókat az oldalaikra és jól látható helyen hívják fel a figyelmét az oldalaikat meglátogatóknak!

PROXY-SZOLGÁLTATÓK:

Bulgária: 195.24.55.245 - port 8080; Franciaország: 195.242.79.21 - port 8080; Kolumbia: 209.88.62.76 - port 8080; Tajvan: 139.223.199.194 - port 8080; USA: Interlog.com 207.34.202.2 - port 3128 és Home.com 24.112.47.107 - port 8080

Een geblokkeerde site binnen te gaan !

Eerst moet U een ‘proxy server’ vinden. Vindt een via het Internet met het sleutelword ‘server proxy’. Even een goede proxy server zal niet gebruiken meer. Dus, leert U hoe deze vinden. Voor deze instructies, zullen wij een actuele proxy server gebruiken in Taiwan met de techniek specificaties : ‘adres 139.223.199.194’ en ‘port 8080’.)

En dan de volgende instructies :

1. Gaan in PARAMETERS

2. Gaan in CONFIGURATIE PANEL

3. Gaan in INTERNET

4. Koetsier ‘proxy server’

5. Typen het adres – 139.223.199.194

6. Typen de port – 8080

Da’s pas simpel !

Weg met het censuur !

Een tip voor de Internetse communauteit : reedt U en deel uit deze anti- geblokkeerde instructies !

De webbeheerders van banden sites moeten ook de zelfde instructies volgen. Ook, gelieve deze zelfde instructies binnen hun sites te zetten om naar hun bezoekers te zeggen de instructies te lezen, te reden en te uitdelen !

REEDT U EN DEEL UIT !!!

Kako prona}i "blokirani" website?!

Prvo na|ite "proxy server". Jednostavno pretra`ite na internetu. (^ak i dobar proxy server mo`e kasnije da neradi, prema tome nau~ite kako da ih na|ete. Za ove instrukcije koristi}emo postoje}i proxy server u Taivanu s tehni~kim nao~arima "address 139.223.199.194" i "port 8080")

Onda nastavite na slede}i na~in:

idite na settings

idite na control panel

idite na internet

proverite proxy server

upi{ite adresu - 139.223.199.194

upi{ite "port 8080"

Internet udru`enje je iznelo da ih sa~uva i distribuira ove anti-block instrukcije!

Webmaster-i napadnutih websiteova su izneli ove instrukcije na svojim websiteovima i saop{tili svojim posetiocima da ih odmah presnime - pre nego {to se website blokira i postane kasno!

Vi{e proxy server-a: Bulgaria 195.24.55.245 Porto 8080; France 195.242.79.21 Port 8080; Columbia 209.88.62.76 Port 8080; Taiwan 139.223.199.194 Port 8080; USA Interlog.com 207.34.202.2 Port 3128 & Home.com 24.112.47.107 Port 8080

Hvordan nĺ en "blokkert" hjemmeside !

Finn fřrst en "proxy server. " Sřk pĺ internett for "proxy servers". (Selv en god proxy server kan stoppe opp senere. Sĺ lćr deg derfor hvordan du kan finne dem. For instruksjonene sĺ vil vi bruke en proxy server i Taiwan med de tekniske spesifikasjonene ("adresse 139.223.199.194" og "port 8080". )

Gjřr som fřlgende:

1. Gĺ til SETTINGS

2. Gĺ til KONTROLL PANEL

3. Gĺ til INTERNETT

4. Gĺ til tilkobling (connections)

5. Marker tilkobling (ett museklikk).

6. Klikk pĺ Settings/Innstillinger.

7. Marker "proxy server"-boksen.

8. Legg inn adressen - 139. 223. 199. 194

9. Legg inn port - 8080

Internett-brukere blir sterkt oppfordret til ĺ laste ned, lagre og ĺ fordele anti-blokkerings instruksjonene !

Webmastere av "sĺrbare" hjemmesider blir pĺ det sterkeste oppfordret til ĺ legge ut disse instruksjonene pĺ hjemmesidene og til ĺ oppfordre besřkende om ĺ laste dem ned og lagre dem řyeblikkelig - fřr hjemmesiden blir blokkert og det blir for sent!

Flere proxy servere: Bulgaria 195.24.55.245 Porto 8080; Frankrike 195.242.79.21 Port 8080; Colombia 209.88.62.76 Port 8080; Taiwan 139.223.199.194 Port 8080; USA Interlog.com 207.34.202.2 Port 3128 & Home.com 24.112.47.107 Port 8080

Hvorledes du kommer ind pĺ et „blokeret" websted!

Nĺr man kommer ind pĺ en hjemmeside, som man gerne vil besřge igen, men som man har en mistanke om befinder sig i farezonen, og derfor kan blive blokeret pĺ et senere tidspunkt, břr man notere sig adressen.

Hvis det viser sig, at hjemmesiden i mellemtiden er blevet blokeret, kan man benytte sig af en „proxy server", hvilke er en art hjćlpe-server, som gřr det muligt at komme ind pĺ ellers blokerede hjemmesider. Sĺdanne proxy servere kan vćre svćre at finde og bliver ofte spćrret eller nedlagt. For tiden synes fřlgende proxy servere at vćre tilgćngelige:

Server

Port

cache.cesnet.cz

3128

lpwa.com

8000

proxy.kren.nm.kr

8080

webcache.ms.mff.cuni.cz

8080

cache.sh.cvut.cz

3128

Hvis ingen af dem virker, anbefales det at sřge efter proxy servere pĺ den amerikanske sřgemaskinernes sřgemaskine www.dogpile.com. Sřg pĺ Proxy Server. (Selv en god proxy server virker mĺske ikke senere. Lćr derfor at finde dem. Til nedenstĺende eksempel er anvendt en proxy server i Taiwan med „adresse 139.223.199.194" og „port 8080".)

Fortsćt derefter som fřlger:

Windows 95

 1. Klik pĺ Start og vćlg Indstillinger đ Kontrolpanel đ Internet-indstillinger.
 2. Klik pĺ fanebladet Forbindelser og vćlg sĺ Indstillinger under Opkaldsindstillinger.
 3. Marker Brug en proxy-server.
 4. Skriv adresse: 139.223.199.194
 5. Skriv port: 8080
 6. Klik OK.
 7. Windows 98
 8. Klik pĺ Start og vćlg Indstillinger đ Kontrolpanel đ Internet.
 9. Klik pĺ fanebladet Forbindelser.
 10. Marker Etabler forbindelse ved hjćlp af en proxy-server.
 11. Skriv adresse: 139.223.199.194
 12. Skriv port: 8080
 13. Klik OK.

Det var det!

Bekćmp censuren!

Enhver bruger af Internettet břr gemme og videregive denne anti-blokerings instruktion!

Udbydere af hjemmesider der befinder sig i farezonen, břr lćgge denne instruktion pĺ deres hjemmeside og tilskynde enhver besřgende til at downloade og gemme den med det samme — fřrend hjemmesiden bliver blokeret og det derfor er for sent!

GEM OG VIDEREGIV!!!

Proxyservers

Bulgarien/Bulgaria 195.24.55.245 Port 8080; Frankreich/France 195.242.79.21 Port 8080; Kolumbien/Columbia 209.88.62.76 Port 8080; Taiwan 139.223.199.194 Port 8080; USA Interlog.com 207.34.202.2 Port 3128 und Home.com 24.112.47.107 Port 8080.

Unter folgenden Links sind ständig aktuelle Listen anonymer Proxy-servers abrufbar:

The following links lead to constantly updated lists of proxy-servers:

http://proxies.hotmail.ru/proxies.htm

http://tools.rosinstrument.com/cgi-bin/fp.pl/showlog?

http://proxys4all.cgi.net/

www.third-reich-books.com - www.zensurfrei.com

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Home Page