Nazi Lauck NSDAP-AO Norsk. BN111-6 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS NYHETS BULLETIN

fra NSDAP/AO - Norsk internett-utgave

Nummer 111/6 - Våren 2002 (113)

Påmeldings-informasjon

NS NYHETS BULLETIN blir publisert av NSDAP/AO på flere språk, inkludert engelsk, tysk, ungarsk, hollansk, fransk, svensk, spansk, portugisisk og italiensk, på en uregelmessig basis. Medlemsprisen er 300,- NOK (US$30.00) eller det tilsvarende for 12 utgaver. (Hver utgave er også tilgjengelig på en 650 MB CD-ROM (i Microsoft Publisher 98®) for 100,- NOK (US$10.00) pr.CD-ROM).

De engelske og tyske utgavene av NS NYHETS BULLETIN blir KUN tilbudt på CD-ROM - og i en forkortet utgave på nettet. For kamerater, så blir NSDAP/AO publisert i større utgaver i Tyskland (NS KAMPFRUF, halvmånedlig, 300,- NOK (US$30.00) for 12 utgaver), i engelsk (THE NEW ORDER, halvmånedlig, 300,- NOK (US$30.00) for 12 utgaver i USA og Kanada, andre land 500,- NOK (US$50.00) regular post) og i Danmark (FÆDRELANDET, hvert kvartal – under et samarbeidsprosjekt med DNSB i Danmark. Kontakt: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Danmark).

Alle valutaer blir akseptert - kun sedler (ingen mynter eller frimerker). Internasjonale pengeordrer blir akseptert fra de fleste land UNNTATT Tyskland og Østerrike. Ingen personlige sjekker fra land utenfor USA blir akseptert. Heller ingen "postgiro"-sjekker.

Vi søker etter forfattere og oversettere som er villige til å assistere oss, dere er velkommen.

Klikk på "utfyllende prisliste" ("extensive price list") for å se vårt utvalg av propagandamateriell, regalia, flagg, kassetter, musikk, bøker på forskjellige språk og mye mer.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

www.nazi-lauck-nsdapao.com

Tre millioner besøk i januar måned og

dataanimasjon kommer i mars

I januar hadde NSDAP/AO nettside over 3 millioner besøk! Det meste var 350000 besøk på en enkelt dag.

Hovedgrunnen var en strid mellom NSDAP/AO og den tyske regjering om domenenavn som ble kjent både i Tyskland, over hele Europa og til og med i Japan.

I protest mot det tyske regimets forræderiske forsøk på å undertrykke pressefriheten på Internett, har flere domenenavn nesten likelydende domenenavnene som de tyske styresmaktene bruker, blitt registrert av oss som pekere til NSDAP/AO's nettsider. (De tyske styresmaktene pleier å bruke domenenavn som slutter på ".de". NSDAP/AO bruker .com, .net, .org, .info eller .biz ). Etter flere måneders rettslig forfølgelse gikk disse domenenavnene - som ventet - tapt, men nye har erstattet dem. Videre, takket være at vi har klart å øke mengden i våre nettopplag så har registreringskostnaden faktisk gått ned.

Morsomt nok, så var et av domenenavnene rene gaven fra Tysklands innenriksminister Otto Schily. I januar fortalte Schily Tysklands største nyhetsblad Der Spiegel, at han hadde registrert domenenavnet "Zuwanderungskommission" (innvandrerkontoret) for å holde dette unna nazihender. Men han tabbet seg her! Han fikk bare registrert ".de" utgaven. Dermed registrerte NSDAP/AO ".com" utgaven, oppførte peker til vår egen nettside, og offentlig takket Schily for hjelpen.

I februar kom en annen brottsjø utløst av en bølge av artikler (og dekning på MTV) om nazi-komputerspill. Disse spillene har blitt lastet ned mer enn 12000 ganger fra NSDAP/AO's nettside siste måned. Vi hadde nedlastingsrekorder i Nord- og Sør-Amerika … til og med i Israel! Senere samme måned førte en annen spillomtale til nedlastingsrekord i Ungarn også.

Det nyeste spillet hadde 5000 nedlastinger de første to ukene etter at det først kom på nett sent i mars. Det er tilgjengelig på både engelsk og tysk som henholdsvis utgavene "Ghetto Blaster" og "Die Säuberung".

I mars og april ble komputeranimasjon lagt til nettsiden! Ved ren tilfeldighet bærer mange av disse animerte figurene slående likhet med våre politikere! (Egentlig er de dobbeltgjengere som er redd for å miste arbeidet sitt ved neste valg. Derfor har de søkt arbeid på nazi-internettet til NSDAP/AO). Figurene utgjør Gebhardt Schrott, Oskar Silly, Joshua Fischen, Rolf Scharfding og Jörg Trittrein i Tyskland….Wolf Scheissel i Østerrike….Art Sharoff i det sionistokkuperte Palestina….Val Putnik i Russland….Greg Bash i USA….Tommy Blight i England….Jules Chierass i Frankrike….Will Kaka i Nederland….Vincent Organ i Ungarn….Joseph Merill Assnar i Spania….Joseph Barass i Portugal….Sil Bearlowconey i Italia….og Big Chief Kaffir Banana i Afrika. - Bare et par dager etter at det ble klart at Gebhardt Schrott kom med, ble dette meldt av det tyske Internettmagasinet Chip.de, noe som førte til ytterligere pågang på nettsiden.

Våre kamerater på fire kontinenter har arbeidet veldig med dette prosjektet for å få det klargjort, mer eller mindre døgnet rundt! Vi takker dem!!

Sammen er vi sterke!

EN UTFORDRING FOR NAUMANN

Werner Naumann gikk inn i NSDAP i 1928 i en alder av 19 år. Han utviklet seg raskt til å bli en betrodd underordnet hos Partiets mest strålende propagandafører: Dr. Joseph Goebbels. Til å begynne med sendte Goebbels ham utenlands i forskjellige journalistoppdrag som han pliktoppfyllende utførte med dyktighet. Så i 1937 ble han utnevnt som byråsjef ved propagandaministerens personlige kontor, og syv år senere ble han forfremmet til statssekretær i samme departement. Her gjorde han tjeneste som Goebbels høyre hånd, og som Goebbels mest verdsatte rådgiver og personlige stedfortreder. Pen å se til, sjarmerende og en mann med utstråling, ble Naumann respektert samt godt likt av de andre lederne i den nasjonalsosialistiske regjering.. Under krigen gjorde han tjeneste i Waffen SS i de franske, greske og russiske frontavsnitt. For sin tapperhet i kamp ble han forfremmet til SS-Sturmbannführer (major).

Det å være Goebbels stedfortreder gav ham rett til å ha personlige forbindelser med selveste Føreren. Hitler syntes godt om Naumann og anså ham å være en av de beste representanter for den nasjonalsosialistiske regjeringen. På samme måte forble Naumann trofast mot Føreren og holdt seg til ham like til slutten i Berlinbunkeren.

I sitt politiske testamente fra april 1945 utpekte Føreren Naumann til Goebbels etterfølger i den nye nasjonalsosialistiske regjering ledet av Storadmiral Dönitz. Naumann forble i bunkeren inntil siste minutt. Han var den siste som snakket med Goebbels og hans kone før de begikk selvmord 1.mai 1945. Omkring en time senere forlot Naumann bunkeren sammen med Hitlers stedfortreder Martin Bormann og ungdomsføreren Artur Axmann.

Naumann ble tatt til fange av russerne og sendt til en fangeleir i den sovjetokkuperte sone. Russerne som passet ham hadde ingen viten om at dette var Goebbels stedfortreder. Derfor ble han ikke behandlet som en ettersøkt krigsforbryter og heller ikke avhørt. Våren 1946 klarte han å flykte fra Øst-Tyskland og unnslippe de blodtørstige bolsjevikene. Han bodde i Tübingen en kortere tid og arbeidet som gårdsgutt. Deretter tok han arbeid som murer i Frankfurt.

I 1950 flyttet Naumann til Düsseldorf hvor han arbeidet for et eksportfirma eid av en tidligere partikamerat. Han utførte sine daglige plikter på sin vanlige grundige måte, men gav aldri opp håpet på å ta opp igjen sin nasjonalsosialistiske løpebane. De overveldende inntrykk av Hitler, Goebbels og de glade år i Det tredje rike forble etset i hans minne. Han hadde alltid vært en ivrig nasjonalsosialist og en overtydd tilhenger av Føreren, hvilken han så på som en guddom. Han var bestemt på å forbli trofast overfor sine døde kamerater, og aldri tilsmusse minnet om deres høye innsats, som dessverre mange andre gjorde i nederlagets stund. Skrekkslagen og vantro betraktet han at sitt fedreland ble okkupert av horder med uniformerte bolsjeviker, bastarder, indianere, jøder og negere. Han sverget å gjøre alt som sto i hans makt for å frigjøre sitt land fra de mørke kreftene til den internasjonale jødedommen.

I løpet av sine år som Goebbels' sekretær reiste Naumann over hele Riket. Han kjente nesten hver eneste høyere og lavere person i den nasjonalsosialistiske regjering. De fleste av dem hadde ærefrykt for ham og stolte på ham som en mann med helstøpt karakter. Nå begynte noen av disse gamle kjemperne å se på ham som deres nye Fører. En liten gruppe av disse seiglivede karene holdt hemmelige samlinger med Naumann i Düsseldorf og henstilte ham å bli fører for 2. generasjons nasjonalsosialister. Naumann nølte ikke. Han samtykte i å ta ansvaret for lederskapet.

De neste to år reiste Naumann over Vest-Tyskland i et hektisk politisk oppdrag. Han møtte dusinvis av gamle partikamerater og tidligere SS-medlemmer. Han drog til Italia, Frankrike og Belgia for å feste bånd med hemmelige nasjonalsosialistiske og fascistiske grupper. Sir Oswald Mosley inviterte ham til sitt hjem i Paris slik at han kunne møte viktige NS-ledere fra flere forskjellige land. Etter å ha hørt ham tale, ble alle de utenlandske gjestene overbevist om at en nasjonalsosialistisk renessanse ville finne sted i Tyskland; og Werner Naumann var mannen til å lede den.

Viktige tyske nazister som stridvognfører Heinz Guderian og tidligere finansminister Hjalmar Schacht stilte seg bak Naumann. Tidligere ungdomsfører Artur Axmann og førende propagandaleder Hans Fritsche gav sin støtte til Naumann likeså. Hans sirkel av venner og støtte vokste hver dag. På slutten av 1950 hadde det utviklet seg et nettverk av revolusjonsbevisste nasjonalsosialister som strakte seg over hele Tyskland.

Naumanns mesterplan var å skape en mønstring av overgitte og ivrige nazister som skulle infiltrere "demokratiske" politiske partier, og manøvrere seg inn i innflytelsesrike maktstillinger inntil de var sterke nok til å ta over selv og dermed åpenbare seg. Naumanns første mål for nazifisering var Det frie demokratiske parti (FDP). To fremstående medlemmer av dette partiet, Ernst Achenbach og Wolgang Diewerge, var ivrige nazister og hemmelige støtter for Naumann. De begynte å mate ham med viktige opplysninger på høynivå om FDP og å styre deres ns-kamerater i betydningsfulle stillinger.

En annen plan som Naumann og hans venner satte i live var nazi-infiltrasjon av visse borgerlosjer, veteranklubber og interesseforeninger. Naumann var overbevist om at skulle nasjonalsosialisltene noen gang klare å gjenvinne deres tapte makt og frigjøre fedrelandet, så måtte dette skje med list og lempe. Nettopp med dette for øye henstilte han sine støtter å sette bånd på seg og vente til såkornet hadde slått rot, vokst, og klart til å høstes, før noen gjorde noen åpne trekk.

Naumann var en tålmodig og forsiktig mann av natur - den fullkomne mennesketypen til å lede en hemmelig revolusjonær bevegelse. Han irettesatte en snakkesalig bråkebøtte som nektet å holde munnen igjen med ordene: "Det er farlig å fortelle den verden som tror at vi er døde at vi egentlig er her igjen. La oss neste gang gå frem med mer kløkt, og da skal jeg mer enn gjerne støtte dere fullt ut."

På slutten av 1951 samordnet Naumann den berømte kretsen av venner og kamerater som ble kjent som "Gauleiterkreis". Månedlig hver onsdag kveld holdt denne gruppen hemmelige møter på et hotell i Düsseldorf. Medlemmene innbefattet tidligere gauleiter Karl Florian, Hosef Grohe, Paul Wegener og Karl Hoffmann. Dessuten SS-Sturmbannführer Paul Zimmermann, tidligere kulturminister dr. Gustav Scheel og flere andre viktige personer fra Det tredje riket. En av dem, Heidrich Haselmayer, var en gammel kjemper som hadde deltatt i Hitlers München-Putsch i 1923.

På disse hemmelige møtene i "nynazisteliten" risset Naumann opp planene for framtiden. Han fortalte de tilstedeværende at et for tidlig forsøk på å gripe makten ville ende opp som en selvmordsaksjon. Han var sterkt imot vold av noe slag og trodde at voldsbruk ville føre til nederlag. Han trodde ikke at tiden var moden for dannelsen av et nytt politisk parti overgitt til nasjonalsosialistiske prinsipper. "Vi har nok å gjøre utenom det å danne et nytt parti. Vi kan ikke så og høste i tillegg til å bearbeide jordsmonnet. La oss ta hånd om jordsmonnet først".

Naumann og hans forbundsfeller fortsatte å ha møter med samtaler og planlegging for neste året. De opprettet hemmelige celler av likesinnede nasjonalsosialister i flere tyske byer og hamret ut allianser med andre revolusjonære smug-grupper utover fedrelandet. En av disse hemmelige foreningene ble kalt De tyske frikorpsene. De var dannet i Hamburg 17.august 1951, og som nasjonalsosialistiske grupper var de sammensatt av tidligere SS-medlemmer, tjenestemenn fra NSDAP og krigsveteraner. Førende person her var oberst Hans Ulrich Rudel. Medlemmene sverget å føre et liv i samsvar med de 25 punktene som i sin tid utgjorde NSDAP-programmet, og de anså Storadmiral Dönitz som lovfestet overhode i den tyske stat. Omkring 2000 menn var med i denne hemmelige hæren.

Naumanns skipnad av Gauleiterkreis og hans forbund med de "paramilitære" gruppene, lik Frikorpset, brakte ham nå søkelyset til den britiske etterretningen. Disse jødebetalte larvene begynte å følge Naumann og hans venner overalt de ferdes, avlyttet telefonsamtaler og åpnet posten deres. - 13. januar 1953 ble Naumann, Scheel, Haselmayer, Zimmermann og flere andre nasjonalsosialistiske ledere arrestert av den britiske høykommisær Ivone Kirkpatrick. En måned senere ble det tyske frikorpset sprengt av okkupasjonsmaktene, og Kirkpatrick fortalte verden at han hadde knust en ny-nazistisk sammensvergelse som prøvde å kaste Bonn-regjeringen.

Flere hundre dokumenter og papirer ble tatt i Naumanns hjem, men ingenting ble funnet som kunne bevise at Naumann var den hemmelige lederen i den vidstrakte sammensvergelsen slik Kirkpatrick hevdet. I syv måneder ble Naumann hold fengslet mens de britiske og deres tyske nikkedukker i Bonn forsøkte å anlegge sak mot ham. Bonn-forræderne var ikke i stand til å vise til noen ting.

Naumann var nå en fri mann igjen, men Gauleiterkreis var sprengt. Mange av hans hemmelige støttespillere og økonomiske støtter trakk seg nå bort og anså Naumann som for farlig for dem. NS'ifiseringen av FDP ble også brått stoppet idet Aschenbach og andre hemmelige nasjonalsosialister ble støtt ut av rekkene. Naumann var også skuffet over denne plutselige ulykkens bølge, men var bestemt på å fortsette kampen.

Han bestemte seg for å ta fordel av den omtalen arrestasjonen og fengslingen av ham hadde ført til ved åpent å stille til valg for et politisk verv. Adolf von Thadden, den unge formannen i det ultra-nasjonalistiske tyske rikspartiet, samtykket å sette Naumann og Hans Rudel først på partiets valgliste. De to nasjonalsosialistiske lederne drev da valgkamp med stor iver og begeistring i augustmåneden. Tusener av tyske patrioter ble revet med av deres heltemodige korstog mot jødisk tyranni og undertrykkelse. Forræderregimet i Bonn ble så uroet av Naumanns voksende popularitet at de bestemte seg for å sette stopper for hans valgkamp. Han mistet alle sivile rettigheter og hans navn ble strøket av stemmeseddelen. Få dager senere fikk Naumann besøk av noen ondsinnede typer som ba ham stanse all politisk løpebane eller dø!

Werner Naumann trakk seg så fra den politiske arena i september 1954 og gav sin tid, krefter og evner til privat forretning. Hans heltemodige forsøk på å skape et Fjerde Rike hadde feilet. Men det som er sådd av den nasjonalsosialistiske revolusjon som han hadde gjort skulle vise seg å bære frukt i senere år. Arven fra Werner Naumann kan føles og tas på over hele det nåværende Tyskland. Og vårt hellige oppdrag er det samme som det av Naumann - gjenopprettelsen av en nasjonalsosialistisk regjering i Tyskland og frigjørelsen av Europa og verden fra de ondartede og giftige krefter i internasjonal jødedom!

Heil Hitler !

ØNSKES !

Bøker eller tidsskrift fra det Tredje Riket så vel som orginale (før-1945) plater med Tyske marsjer.

Kamerater som kan skrive flytende (om ikke snakke) ett fremmedspråk og er villig til å gjøre oversetningsjobber.  

Internett aktivister for å samle og spre informasjon.

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Norsk