Nazi Lauck NSDAP-AO Norsk. BN108-4 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS NYHETS BULLETIN

fra NSDAP/AO - Norsk internett-utgave

Nummer 108/4 - Sommer 2001 (112)

Abonnements informasjon

NS NYHETS BULLETIN er publisert av NSDAP/AO i flere språk, som inkluderer engelsk, tysk, ungarsk, hollandsk, fransk, svensk, spansk, portugisisk og italiensk, på en uregelmessig basis. Abonnementet koster US $30 eller tilsvarende i lokale valuta for 12 utgaver. (Hver utgave er også tilgjengelig på en 650 MB CD-ROM (i Microsoft Publisher 98®) for US $10 pr. CD.)

De engelske og tyske utgavene av NS NYHETS BULLETIN finnes KUN på CD - og i en forkortet utgave på nettet. For disse kameratene, publiserer NSDAP/AO større aviser på tysk (NS KAMPFRUF, halvmåndlig, $30 for 12 utgaver), på engelsk (THE NEW ORDER, halvmåndlig, $30 for 12 utgaver i USA og Canada, andre land $50 landpakke) og på dansk (FÆDRELANDET, kvartalsvis - som en samarbeidsprosjekt med DNSB i Danmark. Kontakt: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Danmark). 

Alle valutaer aksepteres - kun sedler (ikke mynter eller frimerker). Internasjonale penge-ordrer aksepteres fra de fleste land UTENOM Tyskland eller Østerrike. Ingen personlige sjekker UTENFOR USA. Ingen "postgiro" sjekker heller. 

Forfattere og oversettere som er villige til å assistere er hjertelig velkomne.

Klikk på Extensive price list for å se våre tilbud angående propaganda materiale, regalia, flagg, kassetter, musikk, bøker i forskjellige språk og mye mer.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

www.nazi-lauck-nsdapao.com

Det som ikke ødelegger oss, gjør oss sterkere!

av Gerhard Lauck

Forfølgelsen av patriotene - spesielt nasjonalsosialistene - øker både i Tyskland og andre ariske land. Det eneste svaret som vi gir er: Vi har ennå ikke begynt kampen!

Hver eneste undertrykkende aksjon vil gi oss viljen og styrken til å kjempe, hver urett vil kun øke vårt hat mot jøde-lakeiene, hver anti-hvit drittslenging som Holocaust-løgnen (def: Holohoax) er etnisk ærekrenkelse mot hele den hvite rase. Alt dette vil kun styrke vår beslutning om å kjempe dette korstoget mot verdens-fienden frem til den endelige løsningen har blitt fullført.

Den som forsvarer forfølgelsen av nasjonalsosialister er en sofa-kriger. Den som perverterer uskyldige ariske barn med selv-hat begår åndelig voldtekt og barnemishandling. Den som feirer massemordet av Dresden som "frigjøring" glorifiserer vold. Den som tvinger "omskolering"/ hjernevask begår intellektuell forurensing. Den som fremelsker systematisk rase-blanding av et helt land, faktisk av ett helt kontinent, deltar i folkemord!

Det finnes ingen nåde for disse politiske gangsterne fra jøde-systemet! (Ingen borgervern! Rett og riktig straff!)

Disse løgnene har også en god side. De gjør oss hardbarket! De gjør oss nådeløse! De gjør oss fanatiske!

De fremkaller den globale, pan-Ariske solidariteten som kun er det som kan redde rase! Det begynte med Waffen-SS og fortsatte å utvikle seg etter den andre verdenskrigen. Til og begynne med var det Stor-Tyskland og pan-Germanismen. Idag har de Romanske, Anglo-Amerikanske og Slaviske folkene sluttet seg til. Vi har blitt rase-kamerater og politiske venner, faktisk kampfeller, forenet av den overbevisningen at det er kun den naturlige, heroiske verdenssynet innen nasjonalsosialismen fra lederen Adolf Hitler som kan gi de hvite opprørssoldatene den åndelige styrken til å vinne en endelig seier.

Svastikaen inneholder både en politisk og psykologisk energi - til og med en åndelig kraft - som våre forfedre kjente til årtusener tilbake i tid. Det er derfor den er undertrykket eller til og med blitt forbudt av de undermenneskelige herskerne! Derfor må vi bevisst og med følsomhet bruke dette våpenet.

Dersom en fiende frykter ett våpen, så finnes det en grunn. Hvis fienden frykter ett spesielt våpen, så er det spesielt viktig. Fienden frykter nasjonalsosialismen, den største helten fra rasen Adolf Hitler og den hellige Svastikaen!

Vi nasjonalsosialister derimot, frykter ingenting. Hvorfor skulle vi det ? En kan kun føle avsky og forakt for slike skapninger. De har ingen ære og heller ikke noen verdi som kan rettferdiggjøre en stolt mannlig hat mot dem.

Vi er overbevisst:

Det som ikke ødelegger OSS, gjør OSS sterkere!

Friedrich Nietzsche

Da Friedrich Nietzsche ble født den 15. oktober 1844 i Röcken nær Lützen i den Prøyssiske provinsen i Sachsen, var faren hans sikker på at han ville følge familie-tradisjonen og bli en luthersk prest som faren og bestefaren hans hadde vært. Ingen visste at sønnen hans ville bli den som bekjempet kristendommens lære og bli en ateist senere i livet. Da han var fem år gammel døde Nietzsche's far. Moren tok over utdanningen innen husholdningen som inkluderte både tanter, bestemoren og søstrene hans.

Tidlig ble Nietzsche interessert i poesi og han komponerte de første versene i en alder av ti. Etter fullført skolegang i 1864 i Schlesiske Naumburg begynte han å følge sine egne interesser og studerte teologi og klassisk filosofi ved universitetet i Bonn. I 1865 fulgte han læreren sin til Leipzig og fullførte utdannelsen. Han ble sterkt påvirket av oldtidens estetikk og arbeidene til Arthur Schopenhauer, han møtte Richard Wagner i 1868, som selv var entusiastisk tilhenger av Schopenhauer. Gjennom de neste ti årene møttes Wagner og Nietzsche flere ganger og påvirket hverandre sterkt.

I februar 1869 ble Nietzsche tildelt en professorstilling innen gresk språk og litteratur i Basel. I en alder av 24 leverte han en tale om "Homer og Gresk Filologi" som ga han gode kritikker. I 1871 meldte patrioten Nietzsche seg frivillig for saniteten gjennom den Fransk-Tyske krigen. Etter at det Andre Tyske Imperiet ble grunnlagt den 18. januar 1871, klaget Nietzsche over at Tysklands politiske union ikke hadde blitt fulgt opp med en intellektuell union. År senere kritiserte han ethver aspekt over Tyskland. Den unge og ambisiøse Nietzsche publiserte de første verkene i 1872: "Tragediens fødsel av musikkens ånd". Dette ga ham en mulighet til å uttrykke følelsene sine. Dette arbeidet tok for seg de kulturelle sidene der den intellektuelle utviklingen ledet Nietzsche til hans primære problem: moral.

I tillegg til bekjentskapene med de berømte teologene og filosofene, knyttet Nietzshce ett nært vennskap med Richard Wagner. Men allerede i 1876 viste tegnene på fremmedgjøringen seg mellom de to og de endte vennskapet. Grunnen var meningsforskjellen de hadde vedrørende Kristendommen og moral. Nietzsche avslo den trangsynte tilbedelsen av Kristendommen og dets "slave moral", som han så på som unaturlig. Han erklærte: "Gud er død!".

Mens helsen sakte men sikkert sviktet og ble han tvunget til å oppgi professorstillingen ved Basel i 1879, arbeidet han som en uavhengig filosof de ti neste årene og skapte de største verkene. Han utførte forfatterskapet flere steder, men mest i Italia, og publiserte "Menneskelig, for menneskelig" (1880), "Daggry" (1881) og "Den frydfulle viten" (1882). I alle tre verkene portretterte Nietzsche mennesket som en skapning som hadde friheten til å velge sine egne dyd, tradisjoner og moral. Men Nietzsches konsept med "avvisningen av tradisjonelle verdier" var ikke sentrert rundt individet, men heller fokusert på målet som var å skape en selektiv, kultur-skapende super-menneskelighet med sitt egen "herre moral". Nietzsches filosofiske mesterverk ble fullført i de fire volumene av "Also Sprach Zarathustra" (1883-1885), der han bekreftet teorien sin med en poetisk stil. I årene 1886 og 1887 "Beyound Good and Evil" og "A Genealogy of Morality" fulgte. Videre kortere verker som "The Case of Wagner" (1888), "The Anti-Christ" (publisert i 1894) og "Nietzsche contra Wagner" (1895) fortsatte Nietzshes ateistiske og anti-kristne livssyn.

Etter det mentale sammenbruddet i januar 1889 i Turin, Italia, ble han lagt inn på et psykiatrisk institusjon ved Universitetet i Jena i Tyskland. Moren så til han og etter hennes død overtok søsteren. Han ble aldri frisk og døde den 25. august 1900 i Weimar. 

Friedrich Nietzsche var en av de største ariske filosofene og tenkerne så vel som veiviser for eksistensens filosofi. Den nasjonalsosialistiske forfatteren Karl Schlectas skrev slik om han:

"Innen bevegelsens kontekst - startet ved reformasjonen - der han søkte den endelige opprinnelsen og grunnen for menneskets natur, prøvde Nietzsche på det kraftigste å frigjøre seg fra de gamle verdiene av den kulturelle arven."

Ed.: Denne artikkelen er kun ment som en respektfull minne om en av de tenkerne de siste to hundre årene som har påvirket historien - IKKE som ett angrep på noen religion.

Nyheter fra bevegelsen

En annen bok om etterkrigstidens nasjonalsosialisme. "The Hitler Virus", publisert i 2001 i USA, har ett kapittel om NSDAP/AO og inkluderer til og med postadressen.

En TV-serie i tre deler om NS-bevegelsen etter 1945 ble kringkastet i juni i Tyskland. Resultatet ble nok en oppgang i antall besøkende ved NSDAP/AOs webside!

Raid i Bulgaria den 19. mai der målet var å ødelegge Blood and Honours bulgarske webside (http://www.bhbulgaria.com). Men yttringsfrihetens fiende klarte som vanlig ikke dette heller.

Tsjekkisk ble lagt til ved NSDAP/AOs webside den 6. mai og polsk den 15. april. Denne websiden har nå 19 språk

Det Tyske nyhetsmagasinet FOCUS i nummer 17/2001 rapporterte om NSDAP/AOs webside.

Deutsche Welle (tysk radio) rapport nevnte NSDAP/AOs dataspill KZ-RATTENJAGD den 10. april.

Lauck-saken har blitt forskjøvet igjen. Han har blitt anklaget for "mened", fordi han nekter å kalle ytringsfriheten "kriminell"! Maksimumsstraffen kan bli: fem år og 10.000 dollar i bot.

SPIEGEL TVs intervju av Gerhard Lauck ble kringkastet i Tyskland den 8. april.

Millioner med treff på NSDAP/AOs webside ble nådd allerede i det første kvartalet i 2001!

ØNSKES !

Bøker eller tidsskrift fra det Tredje Riket så vel som orginale (før-1945) plater med Tyske marsjer.

Kamerater som kan skrive flytende (om ikke snakke) ett fremmedspråk og er villig til å gjøre oversetningsjobber.  

Internett aktivister for å samle og spre informasjon.

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Norsk