Nazi Lauck NSDAP-AO Norsk. BN107-3 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS NYHETS BULLETIN

fra NSDAP/AO - Norsk internett-utgave

Nummer 107/7 - Våren 2001 (112)

Abonnements informasjon

NS NYHETS BULLETIN er publisert av NSDAP/AO i flere språk, som inkluderer engelsk, tysk, ungarsk, hollandsk, fransk, svensk, spansk, portugisisk og italiensk, på en uregelmessig basis. Abonnementet koster US $30 eller tilsvarende i lokale valuta for 12 utgaver. (Hver utgave er også tilgjengelig på en 650 MB CD-ROM (i Microsoft Publisher 98®) for US $10 pr. CD.)

De engelske og tyske utgavene av NS NYHETS BULLETIN finnes KUN på CD - og i en forkortet utgave på nettet. For disse kameratene, publiserer NSDAP/AO større aviser på tysk (NS KAMPFRUF, halvmåndlig, $30 for 12 utgaver), på engelsk (THE NEW ORDER, halvmåndlig, $30 for 12 utgaver i USA og Canada, andre land $50 landpakke) og på dansk (FÆDRELANDET, kvartalsvis - som en samarbeidsprosjekt med DNSB i Danmark. Kontakt: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Danmark). 

Alle valutaer aksepteres - kun sedler (ikke mynter eller frimerker). Internasjonale penge-ordrer aksepteres fra de fleste land UTENOM Tyskland eller Østerrike. Ingen personlige sjekker UTENFOR USA. Ingen "postgiro" sjekker heller. 

Forfattere og oversettere som er villige til å assistere er hjertelig velkomne.

Klikk på Extensive price list for å se våre tilbud angående propaganda materiale, regalia, flagg, kassetter, musikk, bøker i forskjellige språk og mye mer.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

www.nazi-lauck-nsdapao.com

Michael Kühnen - en opptegnelse

For ti år siden, den 10. april 1991, døde vår Tyske kamerat Michael Kühnen.  Ennå knapt tretti-seks år gammel, hadde han tilbrakt åtte år av livet som politisk fange av Bonn regimet - kun for ikke-voldelig politisk aktivisme!  Han var den mest promoinente, til tider den mest kontroversielle, nasjonalsosialistiske lederen innen hans generasjon. Hans lederskap, energi og hans eksempel inspirerte ungdommen til å omfavne og aktivt fremme Nasjonal Sosialismen.

I dag venter han i Valhall. Må hver av oss vise ham vår verdi og en dag møte han der! 

Dietrich Eckart - Poet, Lærer og Martyr

I de tidlige dagene av den Nasjonal Sosialistiske bevegelse spilte poeten og dramatikeren Dietrich Eckart, som kom fra Neumarkt in der Oberpfalz, en spesiell rolle. Han meldte seg inn i datidens Deutsche Arbeiter Partei sommeren 1919. Høydepunktet av det filosofiske arbeidet hans var den tyske oversettelsen av Henrik Ibsens "Peer Gynt", som ble publisert i 1912. Eckart var også forfatter og forlegger av flere anti-semittiske tidsskrift; for eksempel ukebladet "Auf gut deutsch", som ble publisert siden 1919 med hjelp fra Thule Samfunnet. Dietrich Eckart, som oppdaget Hitler september 1919, ble for den sistnevnte en venn og lærer. Han var med sine radikale nasjonalistiske, anti-demokratiske og anti-semitiske synspunkter Hitlers ideologiske eksempel. 

Eckart kom i problemer i 1923 da stats-advokaten for Weimar-republikken bestemte - hvilket var veldig vanlig - å anklage forfatteren for ærekrenkelse i forbindelse med de anti-semittiske angrep på daværende Reichspräsident Friedrich Ebert. Den umiddelbare grunnen var i en Bayern-språklig pamflett, "Miesbacher Haberfesttreiben 1922", der Friedrich Ebert ble presentert som en instrument for jødiske, anti-tyske interesser. Dietrich Eckart møtte aldri opp på møtet "Leipziger Staatsgerichtshof", som fant sted den 12. mars 1923, så en arrest-ordre ble utstedt. I begynnelsen av april ble det klart at "Leipziger Kriminalpolizei" var på utkikk etter Dietrich Eckart. Adolf Hitler beordret væpnede SA-menn til å stå vakt foran huset hans, men arrestasjonen var bare ett tidsspørsmål.

Christian Weber, en av de få nære vennene av Adolf Hitler og en av de tidlige kjemperne for NSDAP - han hadde parti-nummeret 15 -, visste om en tilholdssted. Han hadde en venn, Bruno Büchner, som var forpakter for gjestehuset Moritz, det senere Platterhof på Obersalzberg over Berchtesgaden, der den ettersøkte Dietrich Eckart kunne vente ut tiden. Stabssjefen for SA, Ernst Röhm, organiserte i hemmelighet relokaliseringen av Dietrich Eckart til Berchtesgaden. Noen dager senere besøkte Adolf Hitler ham der. Under krigen, i 1941, husket han den første dagen på Obersalzberg i en monolog skrevet gjennom natten.

"Jeg visste kun at han var i gjestehuset over Berchtesgaden. En dag i april spurte jeg den yngre søsteren min om hun kunne bli med. Jeg fortalte henne at jeg hadde ett møte med noen herrer der og forlot henne i Berchtesgaden og gikk opp med Weber til fots. Nå gikk det oppover og veien syntes uendelig. Den var kun ett spor i snøen. 

    "Er du gal ?", spurte jeg. "Slutter aldri veien ? Tror du at jeg kommer til å klatre Himalaya; at jeg har blitt en chamois? Himmel, kunne du ikke finne en bedre plass ? Hvis det fremdeles er en lang vei fremfor oss, foretrekker jeg å returnere, overnatte nede og klatre fjellet i morgen ved dagslys."  

    Han: "Vi vil være der snart."  Og der så jeg det: Gjestehuset Moritz. "Har vi rom der ?" "

    "Nei, men siden det ikke står sko utenfor, så kan vi gå inn."  Det var ikke mulig for oss å annonsere ved telefon at vi var på vei. "La oss se om Dietrich Eckart er her." Vi banket på døren. 

    "Diedi, Wolf er her." Han åpnet døren i natt-tøyet. Vi hilste på hverandre. Han ble veldig beveget. "Når må jeg stå opp i morgen ?"

    Han: "Tidligst 7.00 er best." - Jeg hadde ikke sett noe av landskapet ennå. Neste morgenen da jeg våknet opp, var det allerede lyst. Jeg gikk til verandaen og kikket ut. Hva jeg så var fantastisk. Utsikten til Untersberg var ubeskrivelig.  Eckart var allerede nede. Fru Büchner smilte vennlig og Eckart introduserte me til Büchners:  "Dette er min unge venn, Herr Wolf."  Ingen tenkte at jeg var den notoriske Adolf Hitler. Eckart var der som Doctor Hoffmann."

Etter den feilede marsjen til Feldherrnhalle, den 9. november 1923 - som Eckart hadde oppmuntret Hitler til å gjennomføre - ble han tatt inn til varetekt neste dag. På grunn av hjerte-sykdom, ble han satt fri kort tid etter like før jul. Den 26. desember 1923 dør Dietrich Eckart i en alder av femti-fem. Han ble gravlagt på gravlunden i Berchtesgaden. Til denne dagen kan en finne den imponerende gravstenen der.

Etter 1923 glorifiserte Adolf Hitler læreren og "faderlige venn", som han kalte han offentlig, ved å reise Dietrich Eckarts priviligerte rom som ett minnesmerke. Ingen forandring i rommet ble tillatt. Kun en byste av den visjonære poeten ble lagt til. Brown Huset i München ble også lagt til. Da, i 1938, en begynnelse for restaurering og renovasjon av Platterhof begynte - planene forestilte seg ett hus med 150 rom og 300 senger så vel som andre nødvendige rom - ble de andre bygningene revet uttenom Dietrich Eckarts rom, som ikke ble rørt. Den nye Platterhof måtte bygges rundt dette rommet.

Eckart var en nøkkelperson tidlig i Hitlers fremskritt. Senere ble han ofte kalt for synsk, fordi han allerede da hadde annonsert Adolf.Hitler som den fremtidige Fører av Tyskland ved begynnelsen av Bevegelsen.

Hitler, som så på seg selv som en disippel av Dietrich Eckart og uttrykte i en hyllest at Eckart "har skrevet poesi så vakkert som Goethe", æret han som ingen andre av de gamle kjemperne. I boken "Mein Kampf" kalles han en martyr og dedikerer avsluttningssetningen til ham: 

Og blandt dem kan jeg ta med i betraktning en mann som ingen andre har ofret livet sitt for for oppvåkning av seg selv, av nasjonen i skrift, poesi, tanke og til sist i utførelse:

Dietrich Eckart.

Utakknemlighet

Brannsjefen står foran ett hus i full brann. En gråtende kvinne sier at ungen hennes fremdeles er der inne. Hun ber han om å sende en brannmann i infernoet for å redde barnet hennes.

Brannsjefen vet at dette er umulig. Rene selvmordet. Det er ingen sjanse for å finne ungen eller å beholde livet i forsøket.

Uansett, en veteran stiller seg til disposisjon for dem frivillig. Han vil prøve å gjøre det umulige.  Han går inn i infernoet.  Men han kommer aldri tilbake.

Senere, moren går i brannmannens begravelse, han som ofret livet i forsøket på å redde ungen hennes. Hun går til den sørgende familien. Og hva gjør hun så ? - Hun spytter i ansiktet deres og forbanner den falne brannmannen !!

Utrolig ?

Egentlig ikke.

Den falne brannmannen var Adolf Hitler. Infernoet var kommunistenes invasjon av Europa. Den døde ungen var hvert eneste offer for kommunismen. Og den utakknemlige moren er etterkrigstidens Europa.

Tenk på dette. 

- Gerhard Lauck

Nyheter Innen Bevegelsen

Ny Web-Side Rekord den 6. mars: 150.000 hit på én dag!

Syttende Språk.  Siden 21. mars har det romanske språket vært representert på NSDAP/AO's web-side.

Kjemp Mot Sensur.  Etter at fienden av ytringsfriheten for en kort stund saboterte NSF's webside i Sverige og B&H websiden i Bulgaria, så har disse websidene blitt gjenopplivet takket være NS-solidaritet verden over.

Den 13. mars døde Dr. Jutta Rüdiger i Bad Reichenhall i en alder av nitti. Hun var den høyeste leder av Bund Deutscher Mädel (kvinnelige versjonen av Hitler Jugend) og forble en lojal kamerat resten av livet. Vi ærer minnet om henne !

Største NS Litteratur Disritibusjon i Svensk historie.  Den 11. mars distribuerte to hundre svenske kamerater fra NSF, Motstand og B&H 50.000 protest-flyveblad, på grunn av at de syv morderne av den svenske kameraten Daniel Wretström ikke ble gitt noe fengselsstraff !

Tre "Nazi Internett Slide Shows" - den første til å bli laget av NSDAP/AO - er lagt til NSDAP/AOs webside den 25-27. februar, 2001 (112): Ariske Portrett av SS Artist Wolfgang Willrich, Kunst postkort av det Tredje Riket og naken fotos i det Tredje Riket.

Den første spansk-språklige "Nazi Internett Radio" program på NSDAP/AOs webside begynte den 20. februar, 2001 (112). Vi vil takke våre spanske kamerater !

Gerhard Lauck stevnet den 15. februar 2001 (112). Han møter anklager om "mened", fordi han nekter å kalle ytringsfriheten "kriminell"!  Maksimumsstraff kan bli fem års fengsel pluss en bot på US $10.000.

Serbia's største TV-stasjon rapporterte en NSDAP/AO propaganda aksjon den 15. februar 2001 (112). Vi vil gratulere våre Serbiske kamerater !

Tysk føderalt politi vil spørre om FBI kan aksjonere mot NSDAP/AOs webside, i følge tyske  meldinger den 23. januar.  Grunnen: Zyklon B illustrasjonen. (Kanskje er de misfornøyd, fordi den kun er en kopi ?)

Russisk Kamp Sang.  Den 12. januar ble den første russisk-språklige lyd-filen lagt til NSDAP/AOs webside. Det er en kampsang mot det jødiske tyranniet. ("Mein Kampf"på russisk ble lagt til websiden den 31. desember 2000.)

ØNSKES !

Bøker eller tidsskrift fra det Tredje Riket så vel som orginale (før-1945) plater med Tyske marsjer.

Kamerater som kan skrive flytende (om ikke snakke) ett fremmedspråk og er villig til å gjøre oversetningsjobber.  

Internett aktivister for å samle og spre informasjon.

NSDAP/AO - Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Norsk